zmień miasto

Matura z języka polskiego - zobacz odpowiedzi

 Matura z języka polskiego już za nami! Maturzyści, sprawdźcie odpowiedzi!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Wyjaśnij, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jest według autora od osobistych doświadczeń i przekonań?

Autor uważa, że potencjał Internetu możemy odkryć dopiero wtedy, gdy mamy do tego odpowiednie nastawienie - trzeba włożyć sporo wysiłku, aby znaleźć wartościowe informacje. Jeżeli nie będziemy umieli ich wyszukać, natkniemy się głównie na nie interesujące nas treści.

2. Z akapitu 2. wybierz słowa, którymi można zastąpić poniższe określenia Internetu.

śmietnik - chłam
sezam kultury - treści wartościowe

3. W akapicie 2. czytamy: Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Podaj słowo, które najlepiej określa charakter tego zachowania.

krytycznie, rozsądnie

4. Wymień trzy według autora nieprawdziwe stereotypy dotyczące Internetu, które w swoim artykule przedstawia i demaskuje.

1. w Internecie nie da się odróżnić treści wartościowych od bezwartościowych, 2. treść w Internecie jest nietrwała, 3. zdominowanie Internetu przez język angielski powoduje wynarodowienie.

Kto umie szukać, znajdzie perełki.

6. Co stanowi o podobieństwie akapitów 5. i 6.?

W obydwu akapitach za pomocą porównań do Bukowiny i bazaru w Samarkandzie Internet przedstawiany jest jako miejsce spotkań i konfrontacji wielu kultur, pomiędzy którymi trwa ciągły dialog.

7. W akapicie 5. autor dzieli użytkowników Internetu na dociekliwych i leniwych. W czym dostrzega różnicę między nimi?

Użytkownicy dociekliwi z Internetu korzystają wszechstronnie, wykorzystując go do pogłębiania swoich wiadomości i docierania do różnych źródeł. Użytkownicy leniwi nie wyszukują informacji wnikliwie i zadowalają się uproszczoną treścią.

8. Zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru (akapit 6.). Wyjaśnij dlaczego?

Internet tak jak i bazar charakteryzują żywioł - znajdziemy w nim coś więcej niż wyszukiwanie informacji - to stale zmieniające się relacje międzyludzkie, treści i znaczenia.

9. Na podstawie akapitu 7. wyjaśnij, co oznacza określenie: sieć semantyczna.

Sieć semantyczna to system tworzący sieć znaczeń dostosowaną do kontekstu poszukiwań użytkownika, przez co Internet dokładnie odgaduje nasze intencje.

10. W akapicie 8. autor pisze o intensywnie poszukiwanych nowych sposobach prezentacji treści w Internecie. Wymień dwa.

1. wprowadzenie trzeciego wymiaru, 2. wzbogacenie komputerów i sieci o zmysły słuchu i dotyku

11. Hotele sieci Marriott, restauracje McDonald’s i język angielski to według autora symbole:

B - amerykanizacji kultury

12. O jakiej analogii między rzeczywistym światem i cyberprzestrzenią pisze autor w ostatnim akapicie tekstu?

Badając obydwa światy pobieżnie, można odnieść wrażenie, że są zamerykanizowane. Jeżeli jednak podejmiemy wysiłek dogłębnego poznania zarówno świata rzeczywistego, jak i cyberprzestrzeni, wydobędziemy z nich bogactwo informacji.

13. Jakie formy wypowiedzi służą obiektywizacji i subiektywizacji wypowiedzi? Podaj po dwa przykłady.

obiektywizacja: używanie bezosobowych form wypowiedzi (spodziewać się można), używanie 1 os. liczby mnogiej (zdemaskujmy)

subiektywizacja: wyrażanie własnych opinii i sądów (postaram się przekonać), nacechowanie wypowiedzi emocjami (przypomina mi)

14. Podając po jednym argumencie, uzasadnij, że tekst Edwina Bendyka ma charakter:

dyskursywny (refleksyjny) - autor polemizuje z powszechnymi sądami, obalając je swoimi argumentami

perswazyjny (przekonujący) - autor chce wpłynąć na odbiorców swojego tekstu, m.in. przekonując, że jest takim samym użytkownikiem Internetu jak czytelnik

Ciekawe artykuły

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio komentowane

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama