zmień miasto

Rodzaje błędów językowych

Jeśli nie pamiętacie czym były błędy językowe, przygotowaliśmy coś specjalnie dla was. Oto krótka powtórka z rodzajów błędów językowych. Od dzisiaj już nie pomylicie błędów słowotwórczych ze składniowymi.

Gwarantujemy!

Zacznijmy od krotkiej definicji. Błędem językowym nazywamy po prostu wszystkie nieświadome odstępstwa od obowiązującej normy językowej.

Podstawowym podziałem błędów językowych jest rozróżnienie na zewnętrznojęzykowe i wewnętrznojęzykowe.

Błędy zewnętrznojęzykowe dzielimy na interpunkcyjne oraz ortograficzne.

Ortograficzne to błędy w użyciu odpowiedniej litery (np. kompóter zamiast komputer, żeka a nie rzeka, ktury zamiast który)

W zakres błędów ortograficznych będą wchodziły również wszystkie niewłaściwe użycia wielkich i małych liter (np. jan kowalski) oraz błędna pisownia łączna i rozdzielna (np. na przeciwko zamiast naprzeciwko)

Błędy interpunkcyjne to blędne używanie znaków interpunkcyjnych – ich brak, nadmiar lub używanie tych niewłaściwych.

Przejdźmy teraz do błędów wewnętrznojęzykowych i ich klasyfikacji. Dzielą się one na: błędy stylistyczne i błędy językowe w obrębie, których będziemy wyróżniać dodatkowo błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne.

Na początek błędy gramatyczne. W ich zakres wchodzą takie usterki jak: użycie złej postaci wyrazu (np. zachrystia, a nie zakrystia), użycie niewłaściwego tematu fleksyjnego (np. przyjacielom zamiast przyjaciołom) lub  zastosowanie niewłaściwej formy wyrazu (np. kontrol zamiast kontrola)

Będziemy tu też zaliczać niewłaściwą odmianę wyrazów – dotyczy to zarówno słów odmiennych jak i nieodmiennych (np. Zapomniałam o kakale, a nie Zapomniałam o kakao lub Widziałam pomnik Fredro a nie Widziałam pomnik Fredry)

Błędy składniowe polegają na niewłaściwym zestawianiu ze sobą poszczególnych wyrazów.(np. Ola i Tomek pobiegł do pokoju zamiast Ola i Tomek pobiegli do pokoju)

Błędy leksykalne dzielimy na: słownikowe, słowotwórcze i frazeologiczne. Błędy słownikowe polegają na używaniu wyrazów w nieprawidłowym znaczeniu  (np. sensat jako człowiek szukający sensacji, a nie ktoś przesadnie poważny).

Błędy słowotwórcze wynikają z tworzenia wyrazów, których nie ma w polszczyźnie, w oparciu o istniejące zasady gramatyczne .

Ostatnie – błędy frazeologiczne polegają na niewłaściwym użyciu związków frazeologicznych. (np. trudny orzech do zgryzienia zamiast twardy orzech do zgryzienia)

Błędy fonetyczne
– to wszystkie błędy, które wynikają z niepoprawnej wymowy, niepoprawnego odczytu lub złego akcentowania wyrazów.

Błędy stylistyczne związane są z błędnym doborem środków językowych w wypowiedziach. Zwykle przejawia się to w nieodpowiednim dostosowaniu słów do sytuacji lub łączeniu wyrazów pochodzących z różnych gatunków językowych. Błędem stylistycznym będzie też każde zaburzenie zasad prostoty i zwięzłości wypowiedzi.

 

NW

fot.pixabay

Ciekawe artykuły

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio komentowane

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama