zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - UPH , SiedlceZ pasją w przyszłość!

Sport, koła naukowe

Sport i kultura fizyczna

Centrum Sportu i Rekreacji jest odpowiedzialne za krzewienie kultury fizycznej wśród społeczności akademickiej poprzez organizowanie i realizowanie pracy dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego wychowania fizycznego oraz propagowanie aktywności fizycznej przez rozgrywki sportowe. Centrum posiada pięć obiektów sportowych: tunel LA, salę lustrzaną, halę gier, siłownię i salę aerobową. Studenci oprócz obligatoryjnych zajęć mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno- sportowych wedle własnych zainteresowań oraz rywalizowania w rozgrywkach międzywydziałowych. Ponadto młodzież uprawiająca sport, będąca członkami Klubu Uczelnianego AZS może reprezentować barwy Uczelni we współzawodnictwie sportowym organizowanym w ramach Akademickich Mistrzostw Polski, a tym samym ma szansę ubiegania się o stypendium rektora. W okresie zimowym społeczność studencka ma możliwość przyswojenia podstawowych elementów techniki jazdy na nartach pod okiem kadry instruktorskiej z CSiR na szkoleniowym obozie zimowym. W UPH działa też Ośrodek Jeździecki, które prowadzi przewidziane w planach studiów na kierunku zootechnika zajęcia z jeździectwa dla studentów specjalności „hodowla i użytkowanie koni (hipologia)”. Prowadzi również kursy dla miłośników jazdy konnej spoza Uczelni. Korzystają z nich przede wszystkim uczniowie siedleckich szkół.

Szczegółowe informacje na stronie: www.csir.uph.edu.pl

Koła Naukowe

W uczelni działają obecnie 32 koła naukowe, które skupiają studentów chętnych w odkrywaniu niepoznanych dotychczas głębin nauki. W ramach koła naukowego można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także uczestniczyć w organizowanych wyjazdach badawczych oraz konferencjach. Najbardziej aktywni studenci corocznie otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Chór Akademicki

Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach działa od 2013. W bieżącym akademickim w zespole śpiewa ponad 30 studentów i pracowników z różnych kierunków i Wydziałów Uczelni. Dyrygentami są mgr Michał Hołownia i dr hab. ks. Michał Roman Szulik, prof. UPH. Chór Akademicki uczestniczy w uroczystościach ogólnouczelnianych (m.in. Opłatek Akademicki, Kolędowanie w Pałacu Ogińskich, Święto UPH), ale także reprezentuje Uczelnię na różnych imprezach miejskich. Współpracując z Chórem i Orkiestrą Smyczkową Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz ze Stowarzyszeniem Chór Katedralny im. Ks. Alfreda Hoffmana współtworzył projekty m. in. Kolędowanie na Opłatku Akademickim czy Koncert Kolęd w Katedrze siedleckiej. Głównymi celami chóru są rozwijanie i popularyzowanie kultury muzycznej wśród studentów i w środowisku lokalnym, doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru oraz reprezentowanie i promowanie Uniwersytetu.

Uczelniany Ośrodek Kultury

Na terenie Uczelni funkcjonuje Uczelniany Ośrodek Kultury, który skupia ośrodki i kluby studenckie. W jego skład wchodzą:

  • Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES" (SODK LIMES)
  • Klub Studencki "PeHa
  • Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza" (DKF "Doza")
  • Klub Miłośników Teatru
  • Radiowęzły studenckie
  • Sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze

Uczelniany Ośrodek Kultury prowadzi także inne formy działalności, m.in.: Uczelniane czasopismo studenckie "Kuryer Uniwersytecki" oraz Jackonalia organizowane wspólnie z Samorządem Studenckim UPH

Więcej miast »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama