Egzaminy eksternistyczne. Co warto o nich wiedzieć?

2018-09-20 10:09:04

Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są dla osób dorosłych i dotyczą wszystkich szkół na każdym etapie kształcenia. Brane pod uwagę w tym przypadku są szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe i licea ogólnokształcące. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad zdawania egzaminów eksternistycznych w każdej z nich.

Zobacz co trzeba wiedzieć o egzaminach eksternistycznych na każdym etapie kształcenia.

Szkoła podstawowa

Zasady składania wniosków
Aby przystąpić do egzaminu eksternistycznego na etapie szkoły podstawowej, należy złożyć odpowiedni wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Termin jego składania zależy od tego, czy chcesz zdawać egzaminy w sesji jesiennej (październik) czy zimowej (luty). W przypadku sesji jesiennej wniosek należy dostarczyć do końca lipca, a w przypadku zimowej do końca listopada. Odpowiedź o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu prośby powinna zostać wydana w ciągu 14 dni. Jeśli zostałeś zakwalifikowany do egzaminu, to musisz złożyć do dyrektora OKE deklarację dotyczącą przedmiotów, które chcesz zdawać w danej sesji oraz dowód wniesienia opłaty lub wniosek o zwolnienie z nich. Dokumenty te należy dostarczyć do końca sierpnia w przypadku sesji jesiennej i do końca grudnia w przypadku sesji zimowej.

Z jakich przedmiotów zdaje się egzamin?
Egzamin eksternistyczny w szkole podstawowej
zdaje się z języka polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, matematyki, zajęć komputerowych oraz języka obcego. W przypadku tego ostatniego do wyboru są takie języki, jak angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Arkusze egzaminacyjne zawierają zarówno pytania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz), jak i otwarte (krótka i rozszerzona odpowiedź, uzupełnianie luk). Każdy z egzaminów trwa 90 minut.

Aby zaliczyć egzamin, należy uzyskać minimum 30% punktów z każdego przedmiotu. Osoba, która zaliczyła wszystkie testy, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Gimnazjum

Zasady składania wniosków
Zasady i terminy składania wniosków są takie same, jak w przypadku szkoły podstawowej. Wyjątkiem są jedynie załączniki, które trzeba do niego dołączyć. Należą do nich świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia 6. lub 7. klasy 8-letniej szkoły podstawowej lub indeks zawierający wpis potwierdzający promocję do klasy 7. lub 8. szkoły podstawowej dla dorosłych.

Z jakich przedmiotów zdaje się egzamin?
Podczas egzaminu eksternistycznego na poziomie gimnazjalnym obowiązującymi przedmiotami są język polski, język obcy (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka i informatyka. Aby uzyskać świadectwo ukończenia gimnazjum, należy zaliczyć wszystkie egzaminy na minimum 30%. Zawierają one pytania zamknięte i otwarte, które mają taką samą formę, jak w przypadku egzaminów w szkole podstawowej. Każdy egzamin trwa 120 minut.

Zasadnicza szkoła zawodowa

Egzamin w zasadniczej szkole zawodowej przeprowadzany jest z dwóch zakresów. Pierwszy z nich to egzamin z przedmiotów ogólnych, a drugi to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zasady składania wniosków są identyczne, jak w poprzednich przypadkach. Jedyną różnicą są załączniki, które należy do niego dołączyć. Są nimi kserokopia dowodu osobistego oraz świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej. Jeśli zdajesz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, to musisz jeszcze dołączyć potwierdzenie kształcenia lub pracy w danym zawodzie przez okres minimum 2 lat. Mogą to być świadectwa, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia lub wykonywania pracy, a także świadectwo pracy.

Z jakich przedmiotów ogólnokształcących zdaje się egzamin eksternistyczny?
Obowiązkowe przedmioty to język polski, obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka i podstawy przedsiębiorczości. Aby zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Każdy z nich trwa 120 minut. Wyjątkiem jest język polski, który trwa 150 minut.

Liceum ogólnokształcące

Zasady składania wniosków są takie same, jak w przypadku egzaminów eksternistycznych w szkole podstawowej. Przedmioty obowiązkowe to język polski, język obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka i podstawy przedsiębiorczości. W tym przypadku egzamin z języka polskiego trwa 150 minut, a reszta 120 minut. Aby uzyskać świadectwo, należy otrzymać z każdego zdawanego przedmiotu minimum 30% punktów.

W ilu sesjach należy zdać wszystkie egzaminy?

Na każdym etapie kształcenia obowiązuje okres 3 lat, w których należy zaliczyć wszystkie egzaminy. Dzielą się one na 6 sesji. Każda osoba ma możliwość przedłużenia tego okresu o dwie dodatkowe sesje. Aby to zrobić, musisz złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora OKE. Z kolei osoba, która  ubiega się o możliwość ponownego  przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, ale wcześniej zaliczyła już jakąś ich część, może ubiegać się o ich zaliczenie. Taka opcja jest możliwa jednak tylko wtedy, kiedy od przystąpienia do pierwszego egzaminu nie minął okres 3 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów eksternistycznych oraz opłat znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

PO

fot. www.pixabay.com

źródło: www.cke.gov.pl

Słowa kluczowe: egzamin eksternistyczny, zasady, wnioski

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Aktualności

Konkurs "Talent za talent" - informacje o edycji 2021

Zdajesz w tym roku maturę i masz na koncie sukcesy naukowe lub działasz na rzecz jakiegoś projektu lub organizacji? Oto coś dla Ciebie!

Aktualizacja w grupie "I": szczepienia dla wszystkich pracowników szkół, nie tylko nauczycieli

Na szybsze podanie preparatu może liczyć każdy zatrudniony przez placówkę oświaty. Czy wpłynie to na powrót na lekcje stacjonarne?

Od 18 stycznia klasy I-III wracają do zajęć stacjonarnych

Czy wiadomo coś o powrocie na zajęcia klas maturalnych?

Uczniowie i nauczyciele z Wrocławia z dostępem do niemal 9 tys. ebooków Wrocław

W e-czytelnie zarejestrowano już ponad 73,5 tys. kont.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Ekonomia - co warto wiedzieć o studiowaniu tego kierunku?

O czym musisz pamiętać, zanim zdecydujesz się na studia ekonomiczne?

Akademia Zdrowia i Urody - bezpłatne warsztaty i lekcje online z WSIIZ Warszawa

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza do udziału w projekcie i zdobycia cennej wiedzy!

Rekrutacja na Kosmetologię w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku [luty 2021] Gdańsk

Zapisy na niestacjonarne studia I stopnia została przedłużona.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane