Ekspert Tutlo tłumaczy: rozumienie ze słuchu, czyli słynne "słuchanie" na maturze podstawowej

2023-01-25 09:32:28

Opracowała: Aleksandra Snuzik, Academic Manager Tutlo4Kids & Tutlo4Teens, Tutlo

Sprawozdanie z wyników matur z 2022 r. opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) pokazuje, że część egzaminu potocznie zwana „słuchaniem” była dla maturzystów najłatwiejsza. Średni wynik z tej sekcji w 2022 r. wyniósł 79%[1].  Jednak w 2023 r. wchodzą do niej niemałe zmiany - w arkuszu mogą pojawić się zadania otwarte, które uznawane są znacznie trudniejsze niż zamknięte. Dodatkowo sam poziom matury podstawowej z angielskiego w 2023 r. będzie wyższy niż do tej pory - w tym roku obowiązuje poziom B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi[2]. Sprawdź zatem, jak dobrze rozwiązywać zadania z tej sekcji!

matura ze słuchuNajważniejsze informacje w pigułce:

 • Ta sekcja trwa ok. 25 minut.
 • Wszystkie nagrania są odtwarzane dwukrotnie.
 • Instrukcja wykonywania zadań jest nagrana w języku polskim.
 • W tej sekcji znajdziesz 15 podzadań w 3-4 wiązkach zadaniowych.
 • Z tej części możesz zdobyć nawet 25% punktów.
 • Od 2023 r. w tej sekcji mogą pojawić się zadania otwarte np. tekst z lukami oraz pisemne odpowiedzi na pytania[3], które obiektywnie uznawane są za trudniejsze niż zamknięte. 
 • Najpopularniejszymi typami zadań są: zadanie wielokrotnego wyboru, zadanie „prawda - fałsz” oraz dopasowanie zdań do fragmentu nagrania.

Najpopularniejsze typy zadań ze „słuchania” - jak do nich podejść?

1. Prawda - fałsz

Wiele zadań jest skonstruowanych tak, by w nagraniu nie pojawiła się wprost odpowiedź na pytanie - musisz ją zatem wywnioskować z kontekstu. Jak to działa w praktyce? Jako przykład posłuży nam zadanie nr 1 z  arkusza maturalnego CKE z 2022 r. Transkrypcja nagrań jest dostępna pod linkiem.

Źródło: Arkusz maturalny CKE 2022

Spójrzmy, jak rozwiązać podzadania 1.1 i 1.2:

Podzadanie 1.1

Fragment transkryptu nagrania: „My wife and I went on holiday to the Caribbean. We loved the white beaches and coral reefs so much that we decided to stay in the Caribbean for good. [...]”

Wyjaśnienie: W podzadaniu 1.1 pojawia się informacja, że para przeprowadziła się na Karaiby ponieważ chcieli mieszkać na statku. Jest to odpowiedź nieprawdziwa. O ile w nagraniu pojawia się informacja, że przeprowadzili się na Karaiby, to powód tej przeprowadzki jest inny: Karaiby bardzo spodobały im się, kiedy spędzali tam wakacje.

Podzadanie 1.2

Fragment transkryptu nagrania: „[...] But one day I saw an old boat in a port. I got it for free from the owner because it was in really poor condition and the engine didn’t work. I fixed the engine myself and renovated the boat. I also installed a special ventilation system, a pizza oven and fridges, and here we are.”

Wyjaśnienie: W podzadaniu 1.2 pojawia się informacja, że Sam kupił łódź, która nie wymagała napraw. Ta odpowiedź jest nieprawdziwa. Z transkryptu wiemy, że łódź była w złym stanie i jej silnik nie działał, w związku z czym Sam musiał go naprawić oraz wykonać renowację łodzi.

2. Dopasowanie zdań do fragmentu nagrania

Aby rozwiązać to zadanie, musisz wysłuchać krótkiego nagrania (ok. 100 słów) i dopasować do niego zdanie, które podsumowuje (streszcza), to co usłyszałeś. Uważaj: zawsze znajdziesz tutaj jedną odpowiedź, która nie pasuje do żadnego nagrania. Jak podejść do takiego zadania? Popatrzmy na przykład z arkusza maturalnego CKE  z 2022 r.

Źródło: Arkusz maturalny CKE 2022

Podzadanie 2.1

Fragment transkryptu nagrania: „Well, Big Rig is advertised as a truck racing game in which players have to transport cargo across the US, avoiding the police and going faster than other drivers. But there were only three old trucks to choose from and they looked silly. And what’s more, when I started driving, the truck next to me didn’t move off the starting line, so actually I had no competitors during my race! What a waste of time!”

Nie patrząc na możliwe odpowiedzi - podsumujmy ten tekst. Z nagrania wiemy, że ta osoba grała w jakąś grę, opisała też na czym ona polega, przyznała, że nie była z niej zadowolona i podaje ku temu powody. I teraz możemy przejść do eliminacji odpowiedzi:

 • Odpowiedź A mówi o rekomendacji. Zdecydowanie niepoprawna odpowiedź - ta osoba jest niezadowolona z tej gry.
 • Odpowiedź B mówi o instrukcjach. O ile ta osoba mówi, na czym polega gra, to nie są to instrukcje. Znakomita większośc nagrania jest o wadach tej gry. Odpowiedź niepoprawna.
 • Odpowiedź C mówi o narzekaniu na grę. Jest to odpowiedź poprawna.
 • Odpowiedź D mówi o udzielaniu porad. Osoba z nagrania nie udzieliła żadnej porady.
 • Odpowiedź E mówi, że osoba z nagrania opowiadała o powodach, dla których jakaś firma zorganizowała wyścig. W nagraniu nie pojawiła się wzmianka o żadnej firmie, ani powodach organizacji wyścigu.

3. Wielokrotny wybór

To zadanie jest klasykiem maturalnym - pojawia się zawsze. Jego trudność tkwi w zastawionych w nim pułapkach.  W nagraniu usłyszysz praktycznie wszystkie słowa z proponowanych odpowiedzi. I to z kontekstu musisz wywnioskować, która jest poprawna. W jaki sposób? Znów posłużymy się przykładem z arkusza maturalnego CKE z 2022 r.

Podzadanie 3.2

Źródło: Arkusz maturalny CKE 2022

Fragment transkryptu nagrania: „Have you ever burnt something while cooking? That’s what happened to a woman in Sydney who decided to heat up some chicken for dinner. But what she didn’t know was that her husband had put $15,000 in the oven. So when she heated the chicken, she accidentally burnt the money. Her husband got it for selling his sports car two weeks before. He thought the money would be safe in the oven because his wife almost never used it! “

Spójrzmy na odpowiedzi:

Odpowiedź ‘A’: „Nieszczęśliwe miejsce do chowania pieniędzy”. Z nagrania wiemy, że mąż schował pieniądze w piekarniku (miejsce do chowania pieniędzy). Niestety, jego żona - piekąc kurczaka na obiad - spaliła te pieniądze (nieszczęśliwe miejsce). Odpowiedź prawidłowa.

Odpowiedź ‘B’ „Żona, która spaliła obiad - kurczaka”. Faktycznie, w nagraniu pojawia się informacja o żonie, która spaliła obiad. Ale to tylko część tekstu - pozostała część dotyczy już spalonych pieniędzy - i to jest kluczowa informacja w tym newsie. Odpowiedź nieprawidłowa.

Odpowiedź ‘C’: „Jak stracić $15,000 kupując samochód sportowy”. W nagraniu pojawia się wzmianka o samochodzie sportowym. To dzięki sprzedaży takiego samochodu mąż zyskał (nie stracił!) $15,000. Odpowiedź nieprawidłowa.

4. Nowość - zadanie otwarte

Jako nowość na maturze podstawowej z angielskiego w 2023 r. mogą pojawić się zadania otwarte dwóch typów: uzupełnianie luk oraz odpowiedzi na pytania. Jak może wyglądać przykładowe zadanie otwarte? Przyjrzyjmy się Informatorowi CKE Formuła 2023.

Źródło: Informator maturalny CKE 2023.

Jak rozwiązać takie zadanie?

Podzadanie 3.1.

Fragment transkryptu nagrania:

„Woman: Shall we contact you by phone or email?

Man: Call me on my mobile, the number is 322 392 448.

Woman: 448 at the end, right? I need to write that down.”

Wyjaśnienie: Należy w lukę wpisać numer telefonu. Zapisz go cyframi.

Podzadanie 3.2.

Fragment transkryptu nagrania:

„Woman: Now, what kind of cake would you like to order?

Man: Well, I’m not sure...

Woman: Can I suggest a dark chocolate sponge cake? It’s our customers’ favourite.

Man: Sounds delicious. Can you make the top yellow?”

Wyjaśnienie: Możliwe są dwie odpowiedzi: „dark chocolate” albo „bitter chocolate” (samo słowo „chocolate” nie wystarczy - odpowiedź byłaby niekompletna.

Podzadanie 3.3.

Fragment transkryptu nagrania:

„Woman: Of course. What about the inside? Strawberry jam or lemon cream will go well with it.

Man: Hmmm… I don’t want it too sweet, so the second option seems better.”

Wyjaśnienie: Możliwe są dwie odpowiedzi: „lemon cream” oraz „lemons’ cream”. Nieakceptowalna jest odpowiedź „second option” - jest ona za mało precyzyjna. Samo słowo „lemon” też jest niepoprawne - należy jeszcze dodać słowo “cream”. 

Podzadanie 3.3.

Fragment transkryptu nagrania:

„Woman: OK, so 1.5 kg will be enough. That will be £40. We’ll need payment in advance, at least two days before the collection date. Do you want to make an online transfer or pay in cash?

Man: Cash, please. I need the cake for June 21st, so I’ll bring you the money on the 19th. Woman: OK, that’s fine. Remember that we are open from 10 am to 6 pm.”

Wyjaśnienie: W lukę należy wpisać datę. Akceptowanych jest aż 5 form zapisu: „19th June”, „June 19”, „june 19”, „19 of June” oraz „19.06”. Nieakceptowalna jest odpowiedź “19th” - brak wskazania, jaki miesiąc. Nie jest też akceptowana odpowiedź „two days before the collection day” - ta odpowiedź jest nieprecyzyjna.

Protipy:

 1. Nie panikuj, jeśli nie usłyszysz wszystkiego. Przypomnij sobie ostatni polski film, który oglądałeś albo podcast nagrany po polsku, którego słuchałeś. Czy byłeś w stanie „wyłapać” każde pojedyncze słowo? Odpowiedź najpewniej brzmi - nie. Bardzo często nie udaje nam się usłyszeć wszystkich wyrazów, nawet jeśli komunikat jest wypowiedziany w naszym języku ojczystym. A mimo to jesteśmy w stanie zrozumieć sens wypowiedzi i „wyciągnąć” z niej najważniejsze informacje.
 2. Nie daj się złapać w najpopularniejszą pułapkę, czyli zbyt wczesne zaznaczenie odpowiedzi. Często w nagraniach pojawiają się wszystkie słowa podane w odpowiedziach zadań wielokrotnego wyboru. Z doświadczenia wiem, że maturzyści często wybierają pierwsze usłyszane słowo i przechodzą do kolejnych zadań. Najczęściej jednak zaznaczona odpowiedź jest niepoprawna. Trzeba wysłuchać całego nagrania, do końca (!) żeby „wyłapać” kontekst i wskazać poprawną odpowiedź.  
 3. Uważaj na liczby, w szczególności 13, 14, 15, 30, 40 i 50. Brzmią one dość podobnie i mimo że różnią się końcówkami („-teen” i „-ty”) to w ferworze maturalnej walki z arkuszem łatwo je pomylić.
 4. Uważaj na słowa z przedrostkami „dis-”, un-”, „il-”, in-”, czy „im-”. Zdanie przeczące nie zawsze musi zawierać słowa „no” albo „not”. Te przedrostki modyfikują dane słowo, sprawiając, że nabiera ono negatywnego znaczenia (np. „honest - uczciwy”, ale „dishonest - nieuczciwy”). Jest to szczególnie ważne przy zadaniach typu „prawda - fałsz”.
 5. Przy zadaniach otwartych najważniejsza jest precyzja. Jeśli w nagraniu usłyszysz np. „lemon cream cake”, to w lukę należy wpisać całą frazę, którą usłyszałeś (nie np. tylko słowo „lemon”).
 6. Numery telefony i daty możesz w zadaniach otwartych zapisywać cyframi.

Aleksandra Snuzik, Academic Manager Tutlo4Kids & Tutlo4Teens

Od 2017 r. zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, specjalizując się w dwóch obszarach.  Pierwszym jest nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zwłaszcza z niedosłuchem centralnym, mutyzmem wybiórczym oraz w spektrum autyzmu. Natomiast drugi to angielski dla IT, w szczególności dla front-end, back-end i full stack software developerów. W Tutlo pracuje od 2021 r. Obecnie jako Academic Manager Tutlo4Kids & Tutlo4Teens odpowiada za tworzenie i rozwój kursów skierowanych do dzieci oraz młodzieży, również przygotowujących do egzaminów państwowych. W tym zakresie opracowywuje sylabusy nauczania, rozwija materiały dydaktyczne, poszerzając bazę m.in. o zadania interaktywne, do pracy własnej czy gry edukacyjne, a także wytycza ścieżki progresji językowej uczniów. Zajmuje się również szkoleniem, specjalizacją i nadzorowaniem kadry dydaktycznej. Kieruje także trzema programami w Tutlo: Key Account Tutors (lektorzy na pierwsze lekcje), Native Speaker w Każdym Domu oraz związanym z przygotowaniem autorskiej metodyki Tutlo. Jest autorką i współautorką 6 kursów nauczania języka angielskiego: #GR8! - Egzamin Ósmoklasisty (kurs zarekomendowany przez egzaminatora OKE), Korepetycje dla Klasy V, Korepetycje dla Klasy VI, Korepetycje dla klasy VII, English Starter oraz Maturalny Life Saver. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się na łamach mediów oraz podczas konferencji, m.in. TEDxWarsawWomen.

ip

fot. materiały prasowe


[1] Źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2022/sprawozdanie/sprawozdanie_matura_2022_angielski.pdf

[2] Źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_angielski_EM.pdf

[3] Źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_angielski_EM.pdf

Słowa kluczowe: Aleksandra Snuzik, matura angielski 2023, matury 2023

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Aktualności

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Początek roku szkolnego dla blisko 95 tys. dzieci we Wrocławiu Wrocław

Co czeka uczniów podczas roku szkolnego 2022/2023?

Podręcznik szkolny. Czego potrzebuje uczeń do skutecznej nauki?

Jak wspomóc ucznia w nauce i co zaproponować mu, aby osiągnął lepsze wyniki w pozostałych przedmiotach nauczania?

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane