zmień miasto

Harmonogram Egzaminów Maturalnych w 2007 roku

Na mocy §57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199 poz. 2046 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu maturalnego organizowanego w maju 2007 roku dla zdających, o których mowa w §140 ww. rozporządzenia.


Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

godz. 9.00
obydwa poziomy

godz. 14.00
obydwa poziomy

4

piątek

język polski

 

sobota, niedziela

7

poniedziałek

język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych

 

8

wtorek

wiedza o społeczeństwie

historia sztuki

9

środa

język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych

język włoski

10

czwartek

geografia

historia muzyki

11

piątek

biologia

 

sobota, niedziela

14

poniedziałek

matematyka

wiedza o tańcu

15

wtorek

język rosyjski

język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

16

środa

chemia

matematyka (w języku angielskim, niemieckim, francuskim)

17

czwartek

historia

geografia, chemia
(w języku angielskim, niemieckim, francuskim)

18

piątek

fizyka i astronomia

 

sobota, niedziela

21

poniedziałek

język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych

język łaciński i kultura antyczna,
język szwedzki,
język portugalski,
język słowacki

22

wtorek

informatyka

język grecki i kultura antyczna,
biologia, historia
(w języku angielskim, niemieckim, francuskim)

23

środa

języki mniejszości narodowych, język kaszubski,
fizyka (w języku angielskim, niemieckim, francuskim),
kultura Hiszpanii (historia, historia sztuki i geografia w języku hiszpańskim)

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 31 maja

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.


Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów

PRZEDMIOTY

ARKUSZE

CZAS TRWANIA(min)**

 • język polski
• język mniejszości

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

 • języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

Część I

120

Część II

70

 • języki obce dla klas dwujęzycznych,
• informatyka

Część I

90

Część II

150

 • języki klasyczne,
• język kaszubski

poziom rozszerzony

180

 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • wiedza o tańcu,
 • wiedza o społeczeństwie,
• matematyka

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

Arkusz w języku obcym*

80

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
• geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

Arkusz w języku obcym*

80

 • kultura Hiszpanii***

Część I

60

Część II

90

Część III

90

* Arkusz w języku obcym z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy.

** Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

*** Przedmiot kultura Hiszpanii zdawany jest tylko przez tych absolwentów klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, którzy ubiegają się o hiszpańskie świadectwo maturalne.

Rozpoczęcie pierwszego egzaminu - godz. 9.00
Rozpoczęcie drugiego egzaminu - godz. 14.00

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.

 

Źródło: http://www.cke.edu.pl

Link do źródła >>

Ciekawe artykuły
Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama