Harmonogram Egzaminów Maturalnych w 2008 roku

2008-02-23 11:20:03

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH w 2008 roku

Na mocy §57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199 poz. 2046 z późniejszymi zmianami)1 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu maturalnego organizowanego od maja do września 2008 roku dla zdających, o których mowa w §53 ust. 2 ww. rozporządzenia.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

godz. 9.00 obydwa poziomy

godz. 14.00 obydwa poziomy

5

poniedziałek

język polski

 

6

wtorek

język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych

 

7

środa

wiedza o społeczeństwie

przedmiot w języku obcym*

8

czwartek

język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych

język włoski

9

piątek

geografia

język łaciński i kultura antyczna


sobota, niedziela

 

 

12

poniedziałek

biologia

przedmiot w języku obcym*

13

wtorek

historia

wiedza o tańcu

14

środa

matematyka

przedmiot w języku obcym*

15

czwartek

fizyka i astronomia

historia sztuki

16

piątek

chemia

historia muzyki


sobota, niedziela

 

 

19

poniedziałek

język rosyjski

kultura Hiszpanii

20

wtorek

język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych

język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

21

środa

język mniejszości międzynarodowych, język kaszubski

Informatyka

*dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych. Szczegółowe informacje zostaną przekazane po złożeniu przez uczniów ostatecznych deklaracji.

----------------------

*Od 1 września 2007 roku podstawą prawną jest §61 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 )

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 5 do 31 maja

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według
harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów
egzaminacyjnych.Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym - czerwiec 2008

Na podstawie § 102 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 ) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala następujące terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

Data

dzień tygodnia

początek godz. 9.00

początek godz. 14.00

6 czerwca

piątek

język polski,

historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu,

9 czerwca

poniedziałek

wiedza o społeczeństwie,

historia,

10 czerwca

wtorek

język angielski,

inne języki obce,

11 czerwca

środa

matematyka,

fizyka i astronomia,

12 czerwca

czwartek

biologia,

chemia,

13 czerwca

piątek

geografia,

informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych

Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2008 r.


Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym-sierpień 2008

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 ) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala następujące terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

Egzamin pisemny - 26 sierpnia 2008 roku, początek godz. 9.00
Egzamin ustny - 25 - 29 sierpnia 2008roku
Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2008 roku.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY

ARKUSZE

CZAS TRWANIA (min)**

 • język polski
• język mniejszości

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

 • języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

Część I

120

Część II

70

 • języki obce dla klas
  dwujęzycznych,
  informatyka

Część I

90

Część II

150

 • język łaciński i kultura antyczna,
  język kaszubski

poziom rozszerzony

180

 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • wiedza o tańcu,
 • wiedza o społeczeństwie,
• matematyka

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

Arkusz w języku obcym*

80

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
• geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

Arkusz w języku obcym*

80

 • kultura Hiszpanii***

Część I

60

Część II

90

Część III

90

* Arkusz w języku obcym z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy.

** Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

*** Przedmiot kultura Hiszpanii zdawany jest tylko przez tych absolwentów klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, którzy ubiegają się o hiszpańskie świadectwo maturalne.
Rozpoczęcie pierwszego egzaminu - godz. 9.00
Rozpoczęcie drugiego egzaminu - godz. 14.00
Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.

Źródło: http://www.cke.edu.pl

Harmonogram matur

Harmonogram Matury w 2009 roku

Matura 2009 - harmonogram egzaminów maturalnych 2009

Matura 2021 - terminy egzaminów

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają maturzystów w 2021 roku.

Matura 2014 - znamy terminy egzaminów!

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają nas w 2014 roku.

Matura 2020 - kiedy nowe terminy egzaminów

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmiany terminu egzaminów maturalnych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Ruszyły styczniowe testy przesiewowe dla nauczycieli związane z powrotem do szkół

Nic nie jest jeszcze przesądzone, ale trwają przygotowania do wznowienia lekcji w stacjonarnych.

Od 18 stycznia klasy I-III wracają do zajęć stacjonarnych

Czy wiadomo coś o powrocie na zajęcia klas maturalnych?

Marka własna w biznesie - działaj strategicznie! - webinar WSB w Warszawie [styczeń 2021]

Dowiedz się, jak dobrze zacząć planować swoją karierę jeszcze w szkole średniej!

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane