zmień miasto

Harmonogram matury w 2010 roku

egzaminu maturalnego w 2010 r.

dla zdających, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2010

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

wtorek

język polski (poziom podstawowy, pp)

język polski (poziom rozszerzony, pr)

5

środa

matematyka (pp)

matematyka (pr)

6

czwartek

język angielski (pp)

język angielski w klasach dwujęzycz- nych

 

 

język angielski (pr)

7

piątek

wiedza o społeczeństwie (pp)

wiedza o społeczeństwie (pr)

historia sztuki (pp)

historia sztuki (pr)

sobota, niedziela

10

poniedziałek

biologia (pp)

biologia (pr)

historia muzyki (pp)

historia muzyki (pr)

11

wtorek

język niemiecki (pp)

język niemiecki w klasach dwuję- zycznych

 

 

język niemiecki (pr)

12

środa

język hiszpański (pp)

język hiszpański w klasach dwuję- zycznych

 

 

język hiszpański (pr)

13

czwartek

geografia (pp)

geografia (pr)

wiedza o tańcu (pp)

wiedza o tańcu (pr)

14

piątek

język rosyjski (pp)

język rosyjski (pr)

sobota, niedziela

17

poniedziałek

historia (pp)

historia (pr)

chemia (pp)

chemia (pr)

18

wtorek

informatyka (pp)

informatyka (pr)

język łaciński i kultura antyczna (pp)

język łaciński i kultura antyczna (pr)

19

środa

język francuski (pp)

język francuski w klasach dwuję- zycznych

 

 

język francuski (pr)

20

czwartek

fizyka i astronomia (pp)

fizyka i astronomia (pr)

filozofia (pp)

filozofia (pr)

21

piątek

języki mniejszości narodowych (pp)

język kaszubski (pp)

język włoski (pp)

języki mniejszości narodowych (pr)

język kaszubski (pr)

język włoski (pr)

22

sobota

Przedmioty zdawane w języku obcym*

 

godz. 9:00

matematyka

 

 

 

historia

 

 

 

geografia

 

 

 

biologia

 

 

 

chemia

 

 

 

fizyka

 

 

* Dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych. Czas rozpoczęcia poszczególnych egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym zostanie podany w lutym 2010 roku, po złoŜeniu przez zdających ostatecznych deklaracji.

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 28 maja         Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmo- nogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyj- nych.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)*

język polski matematyka

język mniejszości

poziom podstawowy

170

 

poziom rozszerzony

180

matematyka

w języku obcym

80

 

 

języki obce nowoŜytne

poziom podstawowy

120

 

 

poziom rozszerzony

część I

120

 

 

część II

70

 

języki obce dla klas dwujęzycznych

część I

90

 

część II

150

 

 

 

informatyka

 

poziom podstawowy

część I

75

 

 

część II

120

 

 

poziom rozszerzony

część I

90

 

 

część II

150

filozofia historia

historia muzyki historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

 

poziom podstawowy

 

120

 

 

poziom rozszerzony

 

180

 

 

arkusz w języku obcym**

 

80

biologia chemia

fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy

120

 

poziom rozszerzony

150

 

arkusz w języku obcym**

80

 

język kaszubski

poziom podstawowy

120

 

poziom rozszerzony

180

 

* Czas trwania egzaminu moŜe być przedłuŜony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Arkusz w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowoŜytnym.

 

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z języków obcych nowoŜytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym lub według standardów wymagań dla klas dwujęzycznych trwają 30 minut.

 

Przerwy między poszczególnymi egzaminami z przedmiotów zdawanych w języku obcym (22 maja

2010 roku) trwają 15 minut.

 

 

  • egzaminu maturalnego w 2010 r. w terminie dodatkowym*

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec 2010

Godzina 9:00

Godzina 14:00

7

poniedziałek

język polski pp

język polski pr

8

wtorek

wiedza o społeczeństwie pp, pr

historia pp, pr

9

środa

język angielski pp

język angielski pr

10

czwartek

matematyka pp

matematyka pr

11

piątek

biologia pp, pr

chemia pp, pr

wiedza o tańcu pp, pr

12

sobota

język francuski pp

język francuski pr

sobota, niedziela

14

poniedziałek

geografia pp, pr filozofia pp, pr

informatyka pp, pr

język łaciński i kultura antyczna pp, pr przedmioty w językach obcych

15

wtorek

fizyka pp, pr historia sztuki

historia muzyki pp, pr

16

środa

język rosyjski pp

język rosyjski pr

17

czwartek

język niemiecki pp

język niemiecki pr

18

piątek

język hiszpański pp

hiszpański pr

19

sobota

język włoski pp

język włoski pr

 

* Dotyczy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na  przystąpienie do  egzaminu  maturalnego  w  dodatkowym terminie.  Informacja o  miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2010 r.

 

 

  • egzaminu maturalnego w 2010 r. w terminie poprawkowym*

 

 

1.  Egzamin pisemny - 23 sierpnia 2010 r. (poniedziałek), godz. 9.00

 

2.  Egzamin ustny - 19-25 sierpnia 2010 r.

 

 

* Dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Informacja o miejscu egza- minu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgo- wej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2010 r.

Harmonogram matur

Matura 2017 - terminy egzaminów

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają maturzystów w 2017 roku.

Matura 2014 - znamy terminy egzaminów!

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają nas w 2014 roku.

Matura 2020 - kiedy nowe terminy egzaminów

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmiany terminu egzaminów maturalnych.

Harmonogram Egzaminów Maturalnych w 2007 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu maturalnego organizowanego w maju 2007 roku dla zdających ...

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Spotkanie online z Socjokryminologią w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi [Lipiec 2020]

Poznaj kolejny ciekawy kierunek studiów w łódzkiej SAN!

Nauki o rodzinie - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!

Pedagogika - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!

Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama