Jak liczyć punkty na studia?

2021-01-05 10:38:14

Przeglądając warunki przyjęcia na studia, wielokrotnie można się natknąć na tak zwane "punkty", które pojawiają się najczęściej w okolicy wyników z matur lub olimpiad i konkursów o zasięgu krajowym. Punkty na studia to kryterium, na podstawie którego przygotowuje się obiektywny ranking osób, ubiegających się o miejsce na danym kierunku. Na ich podstawie można ustalić próg punktowy oraz oszacować miejsce na liście kandydatów. Dowiedz się, jak obliczyć punkty na studia.

Sprawdź: Co warto wiedzieć przed wyjazdem na studia do innego miasta.

Przeliczanie punktów na studia rekrutacja

W skrócie:

  • Punkty na studia są miarodajną skalą, dzięki której zostaje rozstrzygnięta rekrutacja na dany kierunek.
  • Aby zdobyć ich jak największą ilość, należy osiągnąć możliwie największy wynik na maturze lub wziąć udział w olimpiadzie przedmiotowej, zwalniającej z rekrutacji na poszczególnych kierunkach.
  • Podczas typowej rekrutacji nie przyznaje się punktów za oceny na świadectwie czy udział w wolontariacie.

Czym jest próg punktowy na studiach?

Gdy zdecydujemy się na jakiś konkretny kierunek studiów, chcemy zrobić wszystko, co możliwe, aby się na niego dostać. Większość z nas szuka progów punktowych z lat ubiegłych, aby oszacować szanse na przyjęcie w I turze. Próg punktowy jest wynikiem kandydata z najmniejszą liczbą punktów, który zakwalifikował się na studia. Władze niektórych uczelni, jak Uniwersytetu Wrocławskiego świadomie decydują się nie udostępniać progów punktowych na większości wydziałów, ponieważ każda rekrutacja różni się między sobą i sugerowanie się statystykami nie zawsze jest miarodajne.

Co się liczy na punkty na studia?

Każda z uczelni wyższych ma swoje kryteria rekrutacyjne, które różnią się między kierunkami. Chcąc wyliczyć punkty, jakie zostaną przyznane podczas konkursu, należy pamiętać o tym, że punkty na studia są liczone z wyników matur i osiągnięć na olimpiadach przedmiotowych (uzyskanie tytułu laureata lub finalisty). W przypadku uczelni artystycznych lub sportowych mogą być również brane pod uwagę wyniki z egzaminów predyspozycyjnych. Niestety, udział w wolontariacie czy aktywnościach pozaszkolnych nie jest w żaden sposób wliczany do punktacji, o ile nie są to konkursy umożliwiające uzyskanie indeksu.

Jak liczyć punkty z matury?

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia z polską maturą, aby dostać się na wymarzony kierunek, trzeba zdobyć jak najwięcej punktów na maturze. Po otrzymaniu wyników w skali procentowej system wymnaża każdy z branych pod uwagę przedmiotów, przez wcześniej opublikowany współczynnik liczbowy. Po zsumowaniu wszystkich danych uzyskuje się liczbę punktów, która zdecyduje o wyniku rekrutacji.

Przykładowo, jeśli w lipcu 2020 r. planowaliśmy wziąć udział w rekrutacji biotechnologię na Politechnice Śląskiej, to musieliśmy wziąć pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym z matematyki i na poziomie rozszerzonym z jednego z wymienionych przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub informatyka. Matematykę należało wymnożyć przez 0,4, a jeden z przedmiotów rozszerzonych przez 0,6, a następnie zsumować wyniki.

Przykładowo: jeżeli maturzysta w 2020 roku otrzymał 90% z matematyki na poziomie podstawowym i 70% na rozszerzonym, to zdobył 78 punktów. Wynika to z tego że: 90 x 0,4 + 70 x 0,6 = 78.

Punkty na studia z olimpiady przedmiotowej

Zdobycie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego albo zostanie laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego, wiąże się z przyjęciem na studia na podstawie osobnego dokumentu. Laureaci i finaliści muszą zdać maturę, lecz wyniki egzaminu dojrzałości nie są kluczowe w ich przypadku. Jeżeli planujemy skorzystać z tej możliwości, warto sprawdzić, czy olimpiada, w której braliśmy udział, jest wymieniona na liście konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego w danej uczelni.

Zobacz też: Niezbędny sprzęt na zajęcia zdalne.

KK 

fot. Buro Millennial z Pexels

Słowa kluczowe: punkty przelicznik matur, punkty z matury, jak liczyć punkty na studia, co się liczy na studia

Porady

Jak uczyć się angielskiego?

Zobacz, jak skutecznie uczyć się angielskiego!

3 sposoby na pokonanie zniechęcenia do nauki języka obcego

Zobacz, jak się przełamać do nauki języka obcego!

Zasady bezpieczeństwa na egzaminach maturalnych w 2020 roku

Dowiedz się, w jakich warunkach będą przebiegać matury 2020!

Jak sformułować tezę na maturze z języka polskiego?

Zobacz, jak napisać tezę na wypracowaniu maturalnym z języka polskiego!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Ekspert Tutlo tłumaczy: rozumienie ze słuchu, czyli słynne "słuchanie" na maturze podstawowej

W 2023 roku wchodzą niemałe zmiany w maturach z języków obcych.

Gap year - czy warto się na to zdecydować?

Czym jest gap year? Czy zawsze przynosi korzyści?

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura na 100% - jak tego dokonać? - zdana matura, wysoki wynik z matury, jak zdać maturę na 100%

Zobacz, co trzeba zrobić, aby osiągnąć 100% punktów z egzaminu maturalnego!