Jak zdobyć Stypendium Pomostowe?

2015-04-08 14:30:15

W roku akademickim 2015/2016 po raz 14. ruszy Program „Stypendia Pomostowe”. Dzięki programowi młodzi ludzie będą dostawali 500 złotych miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku. Organizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy:  
Ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i  spełniają łącznie następujące kryteria:
• dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż  90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
• są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy     o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu (18 marca 2015);
• pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 225 zł lub 1 400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów".

Wszystkie wzory dokumentów oraz regulaminem przyznawania stypendiów pomostowych dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

Uwaga! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania  Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

ip

Słowa kluczowe: stypendium pomostowe, zasady, rekrutacja, aplikacja, matura 2015

Finanse - Studia na start

Stypendia miasta Poznań dla maturzystów Poznań

Miasto Poznań po raz kolejny zachęca najzdolniejszych maturzystów do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach

Jak opłacić studia?

Podjęcie nauki na wyższej uczelni to spory wydatek dla rodzinnych budżetów. Wyjeżdżając na studia z rodzinnego miasta trzeba liczyć się z takimi kosztami jak opłaty za stancję lub akademik, koszty wyżywienia czy biletów, a czasem również czesne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Inżynieria Bezpieczeństwa - studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Poznaj przyszłościowy kierunek studiów I stopnia i jego specjalności.

Co zabrać na studia? 7 rzeczy, które muszą znaleźć się w każdym mieszkaniu studenckim

Dowiedz się, co warto wziąć ze sobą na nowe mieszkanie.

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego - informacje o kierunku

Będziesz właścicielem firmy w przyszłości? Przygotowujesz się do prowadzenia firmy rodzinnej? Myślisz o założeniu własnego biznesu? To studia dla Ciebie!

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Jak opłacić studia? - studia opłaty czesne pieniądze kredyt nauka studenci praca stypendium

Podjęcie nauki na wyższej uczelni to spory wydatek dla rodzinnych budżetów. Wyjeżdżając na studia z rodzinnego miasta trzeba liczyć się z takimi kosztami jak opłaty za stancję lub akademik, koszty wyżywienia czy biletów, a czasem również czesne.