zmień miasto

Język polski: praca pisemna to pestka

Matura z języka polskiego wcale nie musi być trudna. Warto pamiętać o kilku wskazówkach, które zapewne ułatwią pisanie pracy. Każdy, kto opanował umiejętność czytania ze zrozumieniem, jest w stanie zdać egzamin dojrzałości.

Temat wybierz z głową

Najistotniejszą częścią arkusza jest praca pisemna. Wiadomo, że do wyboru są dwa tematy. Zatem na co się zdecydować? Bardzo ważne, aby je dokładnie przeczytać. Nie chodzi tylko o sprawdzenie, jaka lektura będzie wymagała przypomnienia. Niezwykle istotne jest przeanalizowanie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Czy należy zwrócić uwagę na charakterystykę porównawczą, a może na analizę i interpretację? Temat trzeba zrozumieć, bo inaczej wypociny będą nadawały się, co najwyżej, na śmietnik.

Konspekt

Czasu na stworzenie arcydzieła maturalnego jest mało. Pisanie na brudno w zasadzie nie w chodzi w grę. Zatem jak rozwiązać ten problem? Najlepiej stworzyć konspekt pracy. Przeanalizować dogłębnie tekst i wynotować istotne informacje. Podzielić na wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz umiejscowić w tych częściach odpowiednie fakty. Pamiętajcie, że za TEMAT można zdobyć, aż 25 punktów. Dlatego potraktowanie treści tekstów po tzw. łebkach byłoby istną głupotą, bowiem jeśli wasze umiejętności pisarskie są na marnym poziomie, to jest jedyna rzecz, która może was uratować.

Czytaj zdanie po zdaniu i wyciągaj wnioski

Niezwykle istotne w pracy maturalnej jest wyciąganie wniosków ( ale sensownych). Praktycznie każde zdanie niesie jakąś istotną informację. W charakterystyce może to być opis wyglądu zewnętrznego, natomiast w analizie porównawczej jakaś ważna cecha konkretnej postaci.

Diabeł tkwi w szczegółach

Informacje pojawiające się w zdaniach nie znajdują się tam przypadkowo. Drobnostki mogą naprawę wiele znaczyć. Zwracajcie uwagę na słowa kluczowe, które przy odpowiednim użyciu,  przyniosą dodatkowe punkty.

Cytaty, cytaty i jeszcze raz cytaty

Wprowadzanie cytatów do pracy świadczy o zrozumieniu konkretnej informacji. Muszą one znajdować się w odpowiednim miejscu  (ma być widoczne dla egzaminatora, że autor pracy nie wpisał tego zdania przypadkowo). Należy je poprzedzić odpowiednimi słowami, informującymi dlaczego ta kwestia bohatera, bądź narratora znajduje się, właśnie w tym, a nie innym miejscu. Róbcie to z głową!

Krótka praca to ryzyko

Pisząc krótką pracę narażacie się na oblanie egzaminu. 250 słów to minimum. Nie zmuszajcie egzaminatora do liczenia wyrazów, bo prawdopodobnie aż tyle ich nie będzie. Poza tym w długiej pracy z reguły pojawia się więcej punktów za temat. Autor ma większą możliwość manewru.  Natomiast w półtora stronicowej wiele sensownych informacji nie ma prawa bytu.

Pamiętajcie, że pisząc pracę należy myśleć, a nie bezmyślnie przepisywać!

Alicja Szaraniec
(alicja.szaraniec@dlastudenta.pl)

Ciekawe artykuły
FB dlaMaturzysty.pl reklama