Kiedy będą wyniki matury poprawkowej?

Dodatkowy egzamin maturalny sierpień 2021

2021-08-24 11:57:46

Matura jest najtrudniejszym egzaminem w szkole średniej. Sprawdza wiedzę uczniów, którą zdobywali podczas 12 lat nauki. Nic dziwnego, że wielu z nas boi się, że jej nie zda. Na szczęście w takim przypadku jest możliwość poprawy egzaminu maturalnego. Tylko czy wyniki dodatkowej matury kwalifikują podczas rekrutacji na studia? Sprawdź, kiedy się odbywa matura poprawkowa oraz kto może do niej przystąpić.

Zobacz też: Jak przygotować się do matury 2021? >>

Matura poprawkowa dodatkowy termin sierpień 2021

Matura dodatkowa 2021 - zasady, terminy, wyniki

Zwyczajowo egzamin dojrzałości odbywa się w maju. W jego skład wchodzą testy z trzech przedmiotów obowiązkowych. Są to matematyka, język polski i język obcy nowożytny na poziomie podstawowym w formie pisemnej. Oprócz tego uczniowie muszą przystąpić do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz egzaminów ustnych.

W roku szkolnym 2020/2021 maturzyści mieli zmniejszoną liczbę testów. Nie musieli przystępować do ustnych egzaminów maturalnych. Dodatkowo ominął ich obowiązek pisania testów na poziomie rozszerzonym. Przyczyną tych zmian była pandemia, której skutki odczuwali zarówno uczniowie, maturzyści, jak i studenci. Wyniki matury 2021 zostały opublikowane 5 lipca. Co zaskakujące, egzaminu dojrzałości nie zdało aż 25,5% abiturientów!

Poprawa matury — dodatkowy termin: sierpień 2021

Aby zdać maturę, należało uzyskać minimum 30% z każdego wymaganego egzaminu. Jeśli nie udało się dosięgnąć lub przekroczyć obligatoryjnego progu punktów, oznacza to niezdaną maturę. Na szczęście istnieje możliwość poprawy egzaminu maturalnego. Jednakże obowiązuje ona wyłącznie, gdy nie zdaliśmy tylko jednego z przedmiotów obowiązkowych. Matura poprawkowa 2021 odbędzie się 24 sierpnia. Prawo do dodatkowego podejścia do zaliczenia ma niecałe 56% maturzystów, którym nie udało się to w maju. Osoby te musiały do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w swojej szkole. Wyraziły w nim chęć do poprawy egzaminu maturalnego. Pozostałe 46% z nich, jeśli chce uzyskać świadectwo maturalne, musi przystąpić do niego za rok.

Matura poprawkowa — kiedy będą wyniki?

Na sprawdzenie efektów ponownego przystąpienia do egzaminów dojrzałości maturzyści będą musieli poczekać 17 dni. Wyniki matury dodatkowej zostaną udostępnione na stronie CKE. Odbędzie się to już 10 września 2021. Wówczas osoby, którym udało się zaliczyć maturę, będą mogły składać podania podczas dodatkowej rekrutacji na studia.

Zobacz też: Sposoby na 100% z matury >>

KK

Fot. F1 Digitals z Pixabay

źródło: rmf24

Słowa kluczowe: matura poprawkowa, matura dodatkowa

Harmonogram matur

Matura 2020 - kiedy nowe terminy egzaminów

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmiany terminu egzaminów maturalnych.

Matura 2012 - znamy terminy egzaminów!

CKE podała terminy egzaminów maturalnych na 2012 rok. Zobacz, kiedy odbędą się twoje egzaminy!

Matura 2020 - terminy egzaminów

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają maturzystów w 2020 roku.

Matura 2014 - znamy terminy egzaminów!

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają nas w 2014 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Kształcenie specjalistyczne bez matury. Czym jest dyplom specjalisty i jak go uzyskać?

Dzięki kształceniu można podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Matura z biologii 2023 - odpowiedzi i arkusze [Aktualizowane]

Zobacz oficjalne arkusze CKE i odpowiedzi.

Matura z geografii 2023 - arkusze i odpowiedzi [AKTUALIZOWANE]

Zobacz, jak wyglądały tegoroczne arkusze maturalne z geografii na poziomie rozszerzonym.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura 2018 - terminy egzaminów - matura 2018 harmonogram matur kalendarz egzaminów terminy daty egzaminy maturalne 2018 czas trwania

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają maturzystów w 2018 roku.