Matura 2023. Jak napisać wypracowanie z języka polskiego?

2023-04-20 20:42:54

Już 4 maja o godzinie 09:00 przyszli absolwenci szkół średnich przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego, który jest jednym z najważniejszych sprawdzianów maturalnych. Składa się z dwóch części - sprawdzania umiejętności czytania ze zrozumieniem podanego tekstu publicystycznego lub popularnonaukowego oraz wypracowania na jeden spośród wybranych tematów na minimum 300 wyrazów. Na poradzenie sobie z nimi obiema uczniowie otrzymają łącznie 4 godziny. Przedstawiamy praktyczne porady, jak krok po kroku napisać dobrą pracę z języka polskiego.

Zobacz również: Niezbędnik każdego maturzysty. Harmonogram egzaminów maturalnych 2023

jak napisać wypracowanie z języka polskiego

Żelazne zasady wypracowań maturalnych

Wypracowanie z języka polskiego na egzaminie maturalnym to przede wszystkim walka o punkty. Powinno więc być ono treściwe, na temat i przedstawiać same fakty. Oto żelazne zasady pracy pisemnej, które powinien znać każdy maturzysta:

 • kilkukrotne przeczytanie tematu ze zrozumieniem,
 • napisanie treściwego wstępu,
 • trzymanie się polecenia i niewychodzenie poza wybrany temat, inaczej w wypracowanie może wkraść się chaos,
 • popieranie twierdzeń przykładami z tekstu,
 • wielokrotne używanie pojęcia z tematu (np. portret, obraz, wizja),
 • niepisanie o sobie, o swoich opiniach oraz odczuciach,
 • komponowanie wszystkiego w spójny sposób,
 • wieńczenie pracy podsumowującym zakończeniem,
 • napisanie pracy na co najmniej 2 strony.

Wstęp

Rozpoczęcie pisania pracy bywa najtrudniejsze i można na nim stracić bardzo wiele czasu. Jednym z największych błędów przy wymyślaniu wstępu jest zbyt duże silenie się na analizę tematu i poszukiwanie pięknej inwokacji. Należy pamiętać, że w tej części pracy nie należy jeszcze rozwijać wybranego zagadnienia, a jedynie go przedstawić. Początek nie musi więc być długi, ani pięknie napisany, ale krótki i treściwy. Zwłaszcza jeżeli jest się osobą podatną na stres, warto wstęp napisać jak najprostszy, aby nie tracić niepotrzebnie czasu. Jest na to kilka sposobów:

 • przepisanie tematu swoimi słowami, sparafrazowanie go - jest to najprostszy sposób rozpoczęcia pisania pracy,
 • napisanie, na czym polega cel pracy, czyli przedstawienie wybranego tematu i krótkie wyjaśnienie, o czym się będzie pisało w dalszej części wypracowania, jakich bohaterów się przywoła, jaki jest czas i miejsce itd.,
 • używanie krótkich, prostych zdań, które łatwo skonstruować,
 • przedstawianie samych faktów, bez analizy tematu,
 • pomijanie faktów, które nie są związane z tematem pracy,
 • odwołanie się do kluczowego słowa w temacie, wyjaśnienie go.

Rozwinięcie

Jest to najważniejsza część pracy, za którą można otrzymać najwięcej punktów. Rozwinięcie powinno być podzielone na akapity, które pozwalają oddzielić od siebie różne aspekty analizowanego tematu - każdy z nich powinien mieć minimum 3-4 zdania. Warto wcześniej stworzyć plan wypracowania, który posegreguje argumenty i uporządkowuje nawał myśli, który może pojawić się podczas pisania. Ważne jest również, aby:

 • trzymać się planu pracy i nie wprowadzać pobocznych wątków,
 • stosować się do polecenia tematu i nie zagłębiać się w inne analizy,
 • posługiwać się rozwiniętymi zdaniami,
 • odwoływać się do całej wiedzy o lekturze,
 • twierdzenia popierać przykładami z tekstu,
 • komponować wszystko spójnie.

Zakończenie

Schemat oceniania przewiduje punkty za wnioski, dlatego zakończenie pod tym względem jest ważniejsze niż wstęp.  Powinno ono być zwięzłym podsumowaniem analizy oraz wniosków, do których doszło się w rozwinięciu. Konieczne również jest odniesienie się do wstępu i tematu wypracowania, aby całość była spójna. Jeśli miał on formę pytania, należy je przypomnieć i odpowiedzieć na nie. Najlepiej, aby końcówka wypracowania miała co najmniej 5 zdań, z których każde zawiera jakieś fakty (chociażby powtórzone z treści wypracowania). Należy również unikać własnych ocen.

MS

fot. pixabay

źródło: otouczelnie.pl, aleklasa.pl

Słowa kluczowe: matura 2023, egzamin maturalny, wypracowanie, język polski, egzamin maturalny

Porady

Jak zostać fizjoterapeutą?

Jakie zawody mogą wykonywać absolwenci fizjoterapii i co jest warunkiem ukończenia studiów?

Matura na 100% - jak tego dokonać?

Zobacz, co trzeba zrobić, aby osiągnąć 100% punktów z egzaminu maturalnego!

5 powodów, dla których powinieneś przełamać bariery językowe na Malcie

Zobacz, dlaczego warto uczyć się języka angielskiego na Malcie ze szkołą Sprachcaffe!

Jak liczyć punkty na studia?

Sprawdź, w jaki sposób przeliczać punkty z matury podczas rekrutacji na studia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym 2023 - arkusze i odpowiedzi [AKTUALIZOWANE]

Zobacz, jak wyglądał tegoroczny egzamin maturalny z fizyki.

Top 3 najpopulaniejszych uczelni w Polsce [Zestawienie]

Zobacz, jakie uczelnie były najczęściej wybierane przez kandydatów w naborach w 2022/2023 roku.

Matura z historii 2023 - arkusze i odpowiedzi [Aktualizowane]

Czego mogą się spodziewać maturzyści podczas egzaminu?

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane