Matura z historii - zobacz odpowiedzi

2010-05-17 15:41:45

 Prezentujemy rozwi您ania do arkuszy maturalnych z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Poni窺ze odpowiedzi nie s oficjalnymi udzielonymi przez Centraln Komisj Egzaminacyjn. S to rozwi您ania przyk豉dowe opracowane przez redakcj dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.
A. hieroglify; g這wa oraz ko鎍zyny przedstawione z profilu, oko widoczne od frontu B. cywilizacja staro篡tnego Egiptu

2. Na podstawie tekstu 廝鏚這wego i mapy oraz w豉snej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Salomon
B. 3

3. a) przyporz康kuj bitwom opisanym w 廝鏚豉ch ich nazwy. Odpowiedzi wybierz spo鈔鏚 podanych:

W 廝鏚le 1. opisano bitw pod Maratonem.
W 廝鏚le 2. opisano bitw u wybrze篡 Salaminy.

b) Podaj numery, kt鏎ymi na ta鄉ie chronologicznej oznaczono daty roczne bitew opisanych w 廝鏚豉ch.

W 廝鏚le 1. opisano bitw, kt鏎ej dat oznaczono numerem 2.
W 廝鏚le 2. opisano bitw, kt鏎ej dat oznaczono numerem 3.

4. a) Podaj nazw stroju m瘰kiego przedstawionego na ilustracji.

toga

b) Wymie wsp馧czesny zaw鏚, kt鏎ego przedstawiciele, pe軟i帷 obowi您ki s逝瘺owe, nosz str鎩 o tej nazwie.

s璠ziowie

5. a) Podaj nazw imperium staro篡tnego, kt鏎ego dotyczy tekst 廝鏚這wy.

staro篡tny Rzym

b) Podaj termin, kt鏎ym okre郵a si negatywne zjawisko w 篡ciu spo貫cznym skomentowane przez autora w podkre郵onym fragmencie listu.

korupcja

6. Podaj nazwy pa雟tw staro篡tnych, w kt鏎ych wzniesiono opisane w tabeli budowle obronne.

A. Chiny
B. Ateny
C. Rzym

7. a) Por闚naj sytuacj polityczn, w kt鏎ej dokona造 si koronacje w豉dc闚 Polski opisane w obu 廝鏚豉ch, i wyci庵nij wniosek.

W obu przypadkach i Boles豉w Chrobry, i Boles豉w 妃ia造 koronowali si, gdy w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego mia miejsce kryzys wewn皻rzny spowodowany zmian cesarza.

b) Podkre郵 poprawne zako鎍zenie zdania:

Koronacja opisana w 廝鏚le 2. odby豉 si dzi瘯i poparciu Boles豉wa Szczodrego przez papie瘸 Grzegorza VII

8. Uzupe軟ij tabel, wpisuj帷 brakuj帷e dane w rubrykach.

1. Chlodwig
2. X wiek

9. Rozstrzygnij, kt鏎e z podanych zda dotycz帷ych historii 鈔edniowiecza s prawdziwe, wpisuj帷 obok tych zda s這wo prawda.

1. Monarchia patrymonialna to pa雟two, kt鏎ego terytorium stanowi這 prywatn w豉sno嗆 w豉dcy. prawda
2. Stany Generalne to najstarszy parlament w Europie. fa連z
3. Trybut to danina, najcz窷ciej pieni篹na, 鈍iadczona przez jednego w豉dc drugiemu jako wyraz uznawania zwierzchno軼i terytorialnej. prawda
4. Wielka Karta Swob鏚 to dokument, kt鏎ego postanowienia wzmocni造 w豉dz kr鏊ewsk w Anglii. fa連z

10. Uzupe軟ij tabel, identyfikuj帷 postaci 鈍i皻ych.

1. 鈍. Wojciech
2. 鈍. Franciszek
3. 鈍. Jadwiga 奸御ka
4. Joanna d'Arc

11. a) Przyporz康kuj rze嬌om przedstawiaj帷ym scen Nawiedzenia nazwy odpowiednich styl闚 w sztuce. Wybierz je spo鈔鏚 podanych:

1. renesans
2. gotyk

b) Spo鈔鏚 wymienionych w punkcie A styl闚 wypisz dwa, kt鏎e wykszta販i造 si w Europie 豉ci雟kiej w epoce 鈔edniowiecza.

gotyk, romanizm

12. Na podstawie danych statystycznych (zamieszczonych na nast瘼nej stronie) rozstrzygnij, kt鏎e ze zda s prawdziwe, wpisuj帷 obok tych zda s這wo prawda.

1. W Wielkopolsce, w por闚naniu z Prusami Kr鏊ewskimi, wi璚ej ludno軼i mieszka這 w miastach. prawda
2. Najwi璚ej miast by這 w Wielkopolsce, a najmniej na Mazowszu. fa連z
3. Najwi璚ej miast licz帷ych ponad 2 tys. mieszka鎍闚 znajdowa這 si w Ma這polsce. fa連z
4. Ponad po這wa ludno軼i miejskiej w Prusach Kr鏊ewskich mieszka豉 w trzech miastach licz帷ych ponad 2 tys. mieszka鎍闚. prawda

13. a) Zidentyfikuj w豉dc, kt鏎ego zas逝gi zosta造 zaprezentowane w wierszu.

W豉dys豉w Jagie陶o

b) Zidentyfikuj wydarzenie, o kt鏎ym mowa w podkre郵onym wersie fragmentu 1.

bitwa pod Grunwaldem

c) Zidentyfikuj wydarzenie, o kt鏎ym mowa w podkre郵onych wersach fragmentu 2.

unia w Horodle

14. a) Zidentyfikuj dygnitarza polskiego opisanego w tek軼ie.

Jan Zamoyski

b) Podaj dwa osi庵ni璚ia tej postaci skomentowane w tek軼ie.

budowa miasta Zamo嗆 (nazwa wzi皻a od jego nazwiska), osi庵ni璚ie wp造wowej pozycji na dworze kr鏊a Zygmunta III Wazy

15. Uzupe軟ij tabel, wpisuj帷 odpowiednie poj璚ia (terminy) dotycz帷e historii polskiej wojskowo軼i.

1. 疾glarze, kt鏎zy z w豉snymi okr皻ami zaci庵ali si na s逝瘺 polskiego monarchy i z jego upowa積ienia prowadzili dzia豉lno嗆 korsarsk. Pocz徠ki ich dzia豉lno軼i si璕aj wojny trzynastoletniej - kaprowie
2. Sta貫 wojsko przeznaczone do obrony po逝dniowo-wschodniej granicy Rzeczypospolitej utrzymywane z czwartej cz窷ci dochod闚 z d鏏r kr鏊ewskich. Powsta這 w XVI w. - wojsko kwarciane
3. Ci篹ka jazda polska, kt鏎ej charakterystycznym elementem uzbrojenia by造 skrzyd豉 umocowane u siod豉 albo na napleczniku zbroi. W czasie wojen w XVII w. by豉 u篡wana w bitwach do decyduj帷ego uderzenia - husaria

16. Uzupe軟ij tabel, wpisuj帷 brakuj帷e informacje.

1. rezygnacja z cz窷ci Inflant z Ryg, zachowanie suwerenno軼i Prus, zrzekni璚ie si przez Jana Kazimierza pretensji do tronu szwedzkiego
2. 1686 r.
3. pok鎩 w Kar這wicach

17. a) Podkre郵 poprawne zako鎍zenie zdania:

Stanis豉w Leszczy雟ki

b) Oce skutki tego traktatu dla Rzeczypospolitej.

faktyczne podporz康kowanie Rzeczypospolitej Szwecji, pobieranie rekrut闚 do szwedzkiego wojska na terenie Polski

 18. a) Podaj pe軟 nazw instytucji, o kt鏎ej powstaniu m闚i dokument.

Komisja Edukacji Narodowej

b) Podkre郵 poprawne zako鎍zenie zdania:

sejm rozbiorowy w 1773 r.

19. a) Podaj nazw powstania, w czasie kt鏎ego mia造 miejsce opisane wydarzenia.

insurekcja ko軼iuszkowska

b) Na nast瘼nej stronie przedstawiono obrazy ukazuj帷e wydarzenia w Warszawie zwi您ane z walk o zachowanie lub odzyskanie niepodleg這軼i. Wybierz ilustracj, kt鏎ej tre嗆 odpowiada czasowi wydarze opisanych w li軼ie, i w wyznaczonym miejscu postaw znak "X".

ilustracja nr 2

20. a) Rozstrzygnij, kt鏎e z podanych zda s prawdziwe, wpisuj帷 obok tych zda s這wo prawda.

1. Warto嗆 eksportu towar闚 brytyjskich na rynki pozaeuropejskie w latach 1818-1820 by豉 wy窺za ni w latach 1788-1790. prawda
2. Warto嗆 eksportu z Wielkiej Brytanii do Francji by豉 w latach 1818-1820 wy窺za ni w latach 1788-1790 fa連z
3. Rosja mimo zakazu handlu z Wielk Brytani z 1807 r. nadal importowa豉 towary z tego pa雟twa. prawda

b) Wymie kraje/obszary, kt鏎e w latach 1808–1810 przestrzega造 narzuconego przez Francj zakazu handlu z Wielk Brytani.

Francja z Flandri, pa雟twa w這skie, Holandia

c) Na podstawie w豉snej wiedzy podaj termin, kt鏎ym w historiografii okre郵a si wstrzymanie handlu z Wielk Brytani w epoce napoleo雟kiej.

blokada kontynentalna

21. a) Podkre郵 poprawne zako鎍zenie zdania:

Miko豉j I

b) Podaj nazw wydarzenia z okresu powstania listopadowego, do kt鏎ego komentarzem jest zaprezentowany fragment wiersza.

obrona Warszawy przed armi rosyjsk

22. Przyporz康kuj w豉軼iwe podpisy mapom, umieszczaj帷 odpowiadaj帷e im numery w wyznaczonych miejscach.

a) 3 - 1914 rok
b) 2 - 1815 rok

23. a) Wyja郾ij, dlaczego udzia Polek w balu opisanym w wierszu spotka si z negatywn ocen rodak闚.

by on postrzegany jako kolaboracja z Rosj, kt鏎a dopiero co st逝mi豉 powstanie styczniowe

b) Wyja郾ij stanowisko autora wiersza dotycz帷e udzia逝 Polek w tym balu.

Wed逝g autora nie nale篡 gardzi Polkami uczestnicz帷ymi w balu, a jedynie im wsp馧czu

24. Podkre郵 poprawne zako鎍zenie zdania:

3, mikroskopu optycznego

25. a) Por闚naj struktur zatrudnienia ludno軼i na obszarze Kr鏊estwa Polskiego ze struktur zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.

Blisko po這wa ludno軼i w Kr鏊estwie Polskim zatrudniona by豉 w rolnictwie, le郾ictwie i rybo堯wstwie, podczas gdy zatrudnienie w Wielkiej Brytanii koncentrowa這 si w handlu i przemy郵e

b) Por闚naj struktur zatrudnienia ludno軼i na obszarze Kr鏊estwa Polskiego ze struktur zatrudnienia w Rosji.

Struktura zatrudnienie w Rosji je郵i chodzi o rolnictwo i le郾ictwo by豉 jeszcze wi瘯sza ni w Kr鏊estwie Polskim, co wskazuje na jeszcze s豉bszy rozw鎩 gospodarczy tego kraju ni w Polsce

c) Historyk Ireneusz Ihnatowicz stwierdzi, 瞠 struktura zatrudnienia ludno軼i 鈍iadczy o poziomie rozwoju gospodarczego. Przyjmuj帷 t tez, sformu逝j wniosek dotycz帷y poziomu rozwoju gospodarczego Kr鏊estwa Polskiego w por闚naniu z Wielk Brytani i Rosj.

Najwy窺zy poziom rozwoju gospodarczego by w Wielkiej Brytanii, podczas gdy najni窺zy w Rosji. Kr鏊estwo Polskie by這 najlepiej rozwini皻ym obszarem gospodarczym Imperium Rosyjskiego.

26. Uzupe軟ij tabel, identyfikuj帷 postaci s豉wnych kobiet. W豉軼iwe postaci wybierz spo鈔鏚 podanych: Eliza Orzeszkowa, Helena Modrzejewska, Narcyza 痂ichowska, Maria Sk這dowska-Curie, R騜a Luksemburg.

1. Maria Sk這dowska-Curie
2. R騜a Luksemburg
3. Helena Modrzejewska

27. W鈔鏚 wymienionych wydarze wska to, kt鏎e chronologicznie jest pierwsze, i to, kt鏎e jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz liter A, obok chronologicznie ostatniego liter B.

A - utworzenie Zwi您ku Niemieckiego
B - zamach na arcyksi璚ia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie

28. a) Podaj imiona przedstawicieli rodziny Kossak闚, o kt鏎ych mowa w 廝鏚le 2.

Wojciech Kossak, Tadeusz Kossak

b) Doko鎍z zdanie, wpisuj帷 stopie pokrewie雟twa.

Malarz Juliusz Kossak dla pisarki Magdaleny Samozwaniec by dziadkiem.

29. a) Podaj nazwy pierwszej i drugiej rewolucji, o kt鏎ych mowa w tek軼ie.

rewolucja lutowa, rewolucja pa寮ziernikowa

b) Podaj dat roczn obu rewolucji.

1917 r.

30. a) Podaj nazwisko adresata tego listu.

Roman Dmowski

b) Podaj nazw ruchu (nurtu) politycznego, kt鏎ego reprezentantem by adresat tego listu.

Narodowa Demokracja

31. a) Podaj nazwisko postaci przedstawionej na rysunku.

Eugeniusz Kwiatkowski

b) Rozszyfruj skr鏒 COP.

Centralny Okr璕 Przemys這wy

32. a) Wyja郾ij, jak straszn wiadomo嗆 zawiera komunikat niemiecki, o kt鏎ym mowa w tek軼ie.

odkrycie masowych grob闚 polskich oficer闚 zamordowanych przez NKWD w Katyniu

b) Wymie dwie funkcje, kt鏎e genera W豉dys豉w Sikorski sprawowa we w豉dzach Rzeczypospolitej Polskiej na Uchod廣twie.

Naczelny W鏚z Polskich Si Zbrojnych, Prezes Rady Ministr闚

33. W tabeli zamieszczono fragmenty wspomnie wojennych. Wpisz daty roczne opisanych wydarze.

a) 1939
b) 1941
c) 1943
d) 1944
e) 1945

34. Wyja郾ij tre嗆 propagandow rysunku opublikowanego w emigracyjnym pi鄉ie Zgoda w 1948 r., pami皻aj帷 o interpretacji element闚 graficznych i napis闚.

- wprowadzone prze Polsk Ludow plany: trzyletni i sze軼ioletni za豉muj gospodark
- pot篹ny "re磨m" uosabiaj帷y ZSRR kr璚i na korbie drobnego, zm璚zonego cz這wieka symbolizuj帷ego Polsk po II wojnie 鈍iatowej
- napis "made in Russia" zaznacza, 瞠 interesy polskie s mniej istotne od rosyjskich

35. Uzupe軟ij tabel, wpisuj帷 w豉軼iwe poj璚ia (terminy). Odpowiedzi wybierz spo鈔鏚 podanych.

1. taktyka biernego oporu
2. Wielki Skok
3. apartheid

36. a) Podaj wydarzenie, o kt鏎ym radios逝chacz wyra瘸 swoj opini w li軼ie.

wkroczenie wojsk Uk豉du Warszawskiego do Czechos這wacji

b) Wyja郾ij, dlaczego autor listu przypomina wydarzenie z 1938 roku.

W 1938 r. Polska przy陰czy豉 do swoich terytori闚 Zaolzie nale膨ce w闚czas do os豉bionej konferencj w Monachium Czechos這wacji

c) W jaki spos鏏 autor listu uzasadnia swoj ocen decyzji rz康u polskiego?

jest to decyzja karygodna - ha鎟i帷a honor polskiego 穎軟ierza oraz narodu, kt鏎y nigdy nie popiera 瘸dnej agresji

37. W鈔鏚 wymienionych wydarze wska to, kt鏎e chronologicznie jest pierwsze, i to, kt鏎e jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz liter A, obok chronologicznie ostatniego liter B.

A - obj璚ie funkcji I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka
B - obrady "Okr庵貫go Sto逝"


POZIOM ROZSZERZONY

 1. a) Podaj termin, kt鏎ym okre郵ano w staro篡tnym Rzymie uroczysto嗆 przedstawion na p豉skorze嬌ie.

triumf

b) Uzasadnij to stwierdzenie, wskazuj帷 w豉軼iwy element p豉skorze嬌y.

W鈔鏚 niesionych trofe闚 jest menora - siedmioramienny kandelabr 篡dowski - jedna z g堯wnych ozd鏏 鈍i徠yni w Jerozolimie

2. Podkre郵 poprawne zako鎍zenie zdania:

Reformy polityczne w Atenach, o kt鏎ych mowa w 廝鏚le, przeprowadzi Klejstenes.

3. Wyja郾ij, co mog這 mie wp造w na zaprezentowane w obu 廝鏚豉ch opinie o w豉dcach.

Oba teksty zosta造 napisane przez nieprzychylnych polskim w豉dcom kronikarzy niemieckich.

4. Rozstrzygnij, kt鏎e zdanie jest fa連zywe. Obok tego zdania napisz s這wo fa連z.

1. Bulla gnie幡ie雟ka wprowadzi豉 zwierzchno嗆 arcybiskupa magdeburskiego nad Ko軼io貫m polskim. fa連z
2. Wielka Karta Swob鏚 ogranicza豉 w豉dz kr鏊ewsk w Anglii. prawda
3. Z這ta Bulla wydana przez Karola IV ustala豉 liczb elektor闚, kt鏎zy mieli wybiera cesarza. prawda

5. Rozstrzygnij, czy ograniczenie dotycz帷e osiedlania si w Zamo軼iu, o kt鏎ym mowa w 廝鏚le 1, znajduje potwierdzenie w 廝鏚le 2. Uzasadnij odpowied.

Ograniczenie dotycz帷e osiedlanie si w Zamo軼iu wy陰cznie przez rzymskich katolik闚 nie znajduje potwierdzenia w 廝鏚le nr 2, na kt鏎ym znajdziemy m.in. ko軼i馧 ormia雟ki i synagog.

6. W przedstawionym na fotografii ko軼iele mo積a dostrzec elementy charakterystyczne dla dw鏂h styl闚 architektonicznych. Podaj nazwy tych styl闚.

styl roma雟ki, barok

7. a) Podaj termin okre郵aj帷y decyzj przedstawion w tek軼ie.

abdykacja

b) Podaj termin, kt鏎ym okre郵a si pozbawienie panuj帷ego w豉dzy monarszej.

detronizacja

8. Na podstawie tre軼i mapy zaproponuj dla niej tytu.

Dzia豉nia zbrojne na terenie Rzeczypospolitej podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku

9. a) Zidentyfikuj dyktatora, o kt鏎ym mowa w wierszu.

J霩ef Ch這picki

b) Wyja郾ij, w jakim celu wspomniany w tek軼ie Ksawery Drucki-Lubecki uda si do Petersburga w grudniu 1830 r.

W celu podj璚ia rokowa z carem w sprawie wycofania wojsk rosyjskich z Kr鏊estwa Polskiego oraz respektowania przez niego praw uchwalonych przez konstytucje z 1815 roku.

10. Wymie cz窷 Zjednoczonego Kr鏊estwa, w kt鏎ej tendencja zmian w liczbie ludno軼i w drugiej po這wie XIX w. by豉 inna ni w ca造m Zjednoczonym Kr鏊estwie. Podaj przyczyn tego zjawiska.

Irlandia - liczba ludno軼i zmniejsza豉 si ze wzgl璠u na wielki g堯d, kt鏎y spowodowa 鄉ier ok. miliona obywateli oraz masow emigracj do Stan闚 Zjednoczonych

11. Rozstrzygnij, kt鏎e wydarzenie mia這 miejsce za panowania cara Miko豉ja I Romanowa. Obok tego wydarzenia postaw znak X.

Wybuch wojny krymskiej

 12. a) Podaj imi przedstawiciela rodziny Kossak闚, o kt鏎ym mowa w 廝鏚le 2.

Wojciech Kossak

b) Wyja郾ij, dlaczego autor biografii (廝鏚這 2.) uzna decyzj malarza za akt odwagi.

Odm闚ienie namalowania portretu staj帷ego na czele Generalnego Gubernatorstwa Hansa Franka mog這 poci庵n望 za sob represje spadaj帷e nie tylko na samego malarza, ale i jego rodzin.

13. Podaj stosowan w historiografii nazw procesu s康owego, w czasie kt鏎ego zosta豉 wyg這szona ta mowa.

Proces szesnastu

14. Podaj imi i nazwisko postaci, do kt鏎ej papie Jan Pawe II w 1978 r. wypowiedzia s這wa zacytowane na rewersie banknotu.

Stefan Wyszy雟ki

15. Rozstrzygnij, kt鏎e zdanie jest fa連zywe. Obok tego zdania napisz s這wo fa連z.

1. Taktyka biernego oporu to spos鏏 walki o wyzwolenie Indii propagowany przez Mahatm Gandhiego. prawda
2. Rok Afryki to rok 1960, w kt鏎ym niepodleg這嗆 uzyska造 wszystkie pa雟twa tego kontynentu. fa連z
3. Apartheid to doktryna g這sz帷a rozdzielenie ras, kt鏎a by豉 podstaw polityki Republiki Po逝dniowej Afryki. prawda

16. Podaj nazw formy monarchii 鈔edniowiecznej, kt鏎ej zasady prawne umo磧iwia造 dokonanie podzia堯w terytorialnych przedstawionych w obu 廝鏚豉ch.

monarchia patrymonialna

17. Uzupe軟ij zdania, podaj帷 stosowane w historiografii nazwy akt闚 prawnych.

- Akt prawny, na mocy kt鏎ego dokonano podzia逝 terytorium pa雟twa przedstawionego na mapie to: Traktat w Verdun

- Akt prawny, na mocy kt鏎ego dokonano podzia逝 terytorium pa雟twa opisanego we fragmencie kroniki to: testament Boles豉wa Krzywoustego

18. Zidentyfikuj francusk bohaterk narodow, o kt鏎ej mowa w tek軼ie.

Joanna d'Arc

19. Wyja郾ij, o jakich korzy軼iach politycznych dla Francji jest mowa w ostatnim zdaniu tekstu.

T逝mienie powstania listopadowego uniemo磧iwi這 interwencj Rosji we Francji podczas rewolucji lipcowej oraz w Belgii, gdzie od陰czono ten kraj od Kr鏊estwa Niderland闚.

20. Por闚naj reakcje spo貫cze雟twa i rz康u francuskiego na powstanie listopadowe i wyci庵nij wniosek dotycz帷y przyczyn zaprezentowanych reakcji.

Spo貫cze雟two francuskie by這 przychylne Polsce ze wzgl璠u na pami耩 o s逝瘺ie wojskom napoleo雟kim oraz walk niepodleg這軼iow naszego narodu w przeciwie雟twie do francuskiego rz康u, kt鏎y przyst徙i do 安i皻ego Przymierza i nie m鏬 popiera dzia豉 godz帷ych w postanowienia kongresu wiede雟kiego.

21. Wska dwie mo磧iwe konsekwencje polityczne powstania styczniowego, na kt鏎e zwr鏂i uwag minister spraw zagranicznych Francji.

naruszenie 豉du mi璠zynarodowego, przeniesienie nastroj闚 powsta鎍zych i narodowowyzwole鎍zych w inne rejony kontynentu

22. Wyja郾ij wymow rysunku, interpretuj帷 jego elementy.

- Polska p這n帷a i puszczana z dymem przez zaborc
- zapowiedziana pomoc zagraniczna przybywa zbyt wolno (przedstawiana za pomoc 鄴逕i)
- 穎軟ierze nie s uzbrojeni w bro, lecz pi鏎a, a zamiast amunicji maj noty dyplomatyczne

23. Wyja郾ij, co pomog這 cytowanym respondentom zrozumie sytuacj Polak闚 w Pozna雟kiem i na Pomorzu.

Alzacja i Lotaryngia w 1871 r. zosta造 w陰czone do Cesarstwa Niemieckiego, st康 Francuzom zamieszka造m na tym obszarze grozi這 podobne wynarodowienie co Polakom na terenie zaboru pruskiego.

S這wa kluczowe: matura 2010 historia odpowiedzi klucz poziom podstawowy rozszerzony przyk豉dowe rozwi您ania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno軼i za wypowiedzi Internaut闚 opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania b康 usuwania komentarzy zawieraj帷ych tre軼i zabronione przez prawo, uznawane za obra幢iwie lub naruszaj帷e zasady wsp馧篡cia spo貫cznego.

Brak komentarzy. B康 pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z geografii - sprawd odpowiedzi

Czwartek nale篡 do maturzyst闚, kt鏎zy zdaj egzamin dojrza這軼i z geografii.

Matura z biologii - sprawd odpowiedzi

Tydzie z matur zaczynamy od mocnego uderzenia! Rano maturzy軼i zdawali egzamin z biologii - sprawd嬈ie odpowiedzi!

Matura z j瞛yka rosyjskiego - sprawd odpowiedzi

Zobaczcie, jakie by造 odpowiedzi do matury z rosyjskiego!

Matura z historii - sprawd odpowiedzi

Poniedzia貫k to krytyczny dzie dla wszystkich zdaj帷ych matur z historii - zobaczcie, jakie by造 odpowiedzi do obydwu poziom闚!

CZYTAJ R紟NIE

Co musisz wiedzie o maturze mi璠zynarodowej?

Jak wygl康a nauka w programie matury mi璠zynarodowej (IB)?

Czy laureaci i finali軼i olimpiad musz pisa matur?

Sprawd, na jakich warunkach mo積a zosta zwolnionym z pisania matury 2021/2022.

Jak odwo豉 si od wynik闚 matury? [Poradnik 2020]

Czyli, co mog zrobi, gdy mam w徠pliwo軼i dotycz帷e wynik闚 egzaminu dojrza這軼i?

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z biologii - sprawd odpowiedzi - matura 2011 biologia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwi您ania poziom podstawowy rozszerzony

Biologia to drugi najcz窷ciej wybierany przez maturzyst闚 przedmiot dodatkowy. Zobaczcie, jakie by造 odpowiedzi do wtorkowego egzaminu!