Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

2013-05-08 00:53:20

W środę maturzyści piszą egzamin z przedmiotu, którego zazwyczaj najbardziej się obawiają - sprawdźcie odpowiedzi do matury z matematyki!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Arkusz do tego egzaminu możecie znaleźć TUTAJ.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi do pytań testowych, natomiast TUTAJ znajdziecie rozwiązania do zadań otwartych.


PRZEJDŹ DO ODPOWIEDZI ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

POZIOM PODSTAWOWY

1. Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+4| < 5.

A. (-9, 1)

2. Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe

B. 125% liczby b

3. Liczba log 100 - log28 jest równa

B. -1

4. Rozwiązaniem układu równań 5x + 3y = 3 oraz 8x - 6y = 48 jest para liczb

C. x = 3 i y = -4

5. Punkt A = (0,1) leży na wykresie funkcji liniowej f (x) = (m - 2)x + m - 3. Stąd wynika, że

D. m = 4

6. Wierzchołkiem paraboli o równaniu y = -3(x - 2)2 + 4 jest punkt o współrzędnych

D.  (2,4)

7. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 4x2 - 12x + 9 jest równe

C. (2x - 3) (2x - 3)

8. Prosta o równaniu y = 2/m x + 1  jest prostopadła do prostej o równaniu y = -3/2 x - 1. Stąd wynika, że

D. m = 3

9. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax+b

A. a < 0 i b < 0

10. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/2 <= 2x/3 + 1/4 jest

B. -1

11. Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) określonej dla x ∈ <-7,4>.

Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji C. y = f (x-2)

12. Ciąg (27, 18, x+5)  jest geometryczny. Wtedy 

C. x = 7

13. Ciąg (an) określony dla n >= 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 10 i a4 =14

B. a1 = 2

14. Kąt α jest ostry i sin α = 3/2. Wartość wyrażenia cos2α - 2 jest równa

A. -7/4

15. Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50° (tak jak na rysunku). Miara kąta α jest równa

A. 25°

16. Liczba rzeczywistych rozwiązań równania (x +1) (x + 2) (x2 + 3) = 0 jest równa

C. 2

17. Punkty A = (-1, 2) i B = (5, -2) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. Obwód tego rombu jest równy

D. 8√13

18. Punkt S = (-4, 7) jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q = (17, 12). Zatem punkt P ma współrzędne

C. P = (-25, 2)

19. Odległość między środkami okręgów o równaniach (x +1)2 + (y - 2)2 = 9 oraz x2 + y2 = 10 jest równa

A. 5

20. Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest

B. pięciokąt

21. Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe

C. 15π

22. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy

B. p = 1/18

23. Liczba 50 - 18 / 2 jest równa

B. 2

24. Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa 4. Wtedy

D. x = 5

25. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa 283. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

B. 4

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH


ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

Słowa kluczowe: matura 2013 matematyka odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Galeria zdjęć: Zadanie otwarte do matury z matematyki 2013

Matura Matematyka

Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

Boicie się wyników dzisiejszej matury z matmy? Sprawdźcie odpowiedzi z nami!

Uniwersytet dla Maturzystów Gdańsk

Próbną maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości organizuje już po raz szósty Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UG.

Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

Dzisiaj czas na egzamin, którego większość z was obawia się najbardziej. Sprawdźcie, czy zdacie maturę z matematyki!

Profesjonalny kurs maturalny z matematyki za darmo

17 września portal MatmaNa6.pl rozpoczął trzecią już edycję kursu maturalnego z matematyki. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem jest on całkowiecie bezpłatny.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Stypendia Premiera oraz Ministra Edukacji i Nauki w 2020 r. w liczbach

Ile pieniędzy otrzymało ponad 7,5 tys. uczniów, którzy mogli liczyć na te wyróżnienia?

Próbna matura Nowa Era 2021 - matematyka i historia

Drugi dzień próbnych egzaminów Nowej Ery został zaplanowany na 8 stycznia 2021 roku.

Próbna matura Nowa Era 2021 - język polski i biologia

Pierwszy dzień próbnych egzaminów Nowej Ery został zaplanowany na 7 stycznia 2021 roku.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Profesjonalny kurs maturalny z matematyki za darmo - kurs maturalny matma na 6 matematyka bezpłatny kurs podstawowy rozszerzony

17 września portal MatmaNa6.pl rozpoczął trzecią już edycję kursu maturalnego z matematyki. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem jest on całkowiecie bezpłatny.