Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

2013-05-08 00:53:20

W środę maturzyści piszą egzamin z przedmiotu, którego zazwyczaj najbardziej się obawiają - sprawdźcie odpowiedzi do matury z matematyki!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Arkusz do tego egzaminu możecie znaleźć TUTAJ.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi do pytań testowych, natomiast TUTAJ znajdziecie rozwiązania do zadań otwartych.


PRZEJDŹ DO ODPOWIEDZI ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

POZIOM PODSTAWOWY

1. Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+4| < 5.

A. (-9, 1)

2. Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe

B. 125% liczby b

3. Liczba log 100 - log28 jest równa

B. -1

4. Rozwiązaniem układu równań 5x + 3y = 3 oraz 8x - 6y = 48 jest para liczb

C. x = 3 i y = -4

5. Punkt A = (0,1) leży na wykresie funkcji liniowej f (x) = (m - 2)x + m - 3. Stąd wynika, że

D. m = 4

6. Wierzchołkiem paraboli o równaniu y = -3(x - 2)2 + 4 jest punkt o współrzędnych

D.  (2,4)

7. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 4x2 - 12x + 9 jest równe

C. (2x - 3) (2x - 3)

8. Prosta o równaniu y = 2/m x + 1  jest prostopadła do prostej o równaniu y = -3/2 x - 1. Stąd wynika, że

D. m = 3

9. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax+b

A. a < 0 i b < 0

10. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/2 <= 2x/3 + 1/4 jest

B. -1

11. Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) określonej dla x ∈ <-7,4>.

Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji C. y = f (x-2)

12. Ciąg (27, 18, x+5)  jest geometryczny. Wtedy 

C. x = 7

13. Ciąg (an) określony dla n >= 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 10 i a4 =14

B. a1 = 2

14. Kąt α jest ostry i sin α = 3/2. Wartość wyrażenia cos2α - 2 jest równa

A. -7/4

15. Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50° (tak jak na rysunku). Miara kąta α jest równa

A. 25°

16. Liczba rzeczywistych rozwiązań równania (x +1) (x + 2) (x2 + 3) = 0 jest równa

C. 2

17. Punkty A = (-1, 2) i B = (5, -2) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. Obwód tego rombu jest równy

D. 8√13

18. Punkt S = (-4, 7) jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q = (17, 12). Zatem punkt P ma współrzędne

C. P = (-25, 2)

19. Odległość między środkami okręgów o równaniach (x +1)2 + (y - 2)2 = 9 oraz x2 + y2 = 10 jest równa

A. 5

20. Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest

B. pięciokąt

21. Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe

C. 15π

22. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy

B. p = 1/18

23. Liczba 50 - 18 / 2 jest równa

B. 2

24. Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa 4. Wtedy

D. x = 5

25. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa 283. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

B. 4

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH


ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

Słowa kluczowe: matura 2013 matematyka odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Galeria zdjęć: Zadanie otwarte do matury z matematyki 2013

Matura Matematyka

Weź udział w Mini Akademii i polub Matematykę! Warszawa

W sobotę, 22 października, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na pierwsze w roku szkolnym 2011/12 zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Profesjonalny kurs maturalny z matematyki za darmo

17 września portal MatmaNa6.pl rozpoczął trzecią już edycję kursu maturalnego z matematyki. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem jest on całkowiecie bezpłatny.

Uniwersytet dla Maturzystów Gdańsk

Próbną maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości organizuje już po raz szósty Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UG.

Matura w wersji on-line

E-matura to szansa na zwiększenie technik informatycznych w nauczaniu innych przedmiotów oraz zapewnienie niepełnosprawnym możliwości zdobywania wiedzy na odległość.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Sposoby na zdaną maturę z matematyki! 5 praktycznych porad

Zobacz, jak podejść do matury z matematyki, aby osiągnąć sukces.

Co warto kupić na Dzień Nauczyciela?

Zobacz, jakie upominki warto kupić z okazji Dnia Nauczyciela.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Profesjonalny kurs maturalny z matematyki za darmo - kurs maturalny matma na 6 matematyka bezpłatny kurs podstawowy rozszerzony

17 września portal MatmaNa6.pl rozpoczął trzecią już edycję kursu maturalnego z matematyki. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem jest on całkowiecie bezpłatny.