Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

2013-05-08 00:53:20

W środę maturzyści piszą egzamin z przedmiotu, którego zazwyczaj najbardziej się obawiają - sprawdźcie odpowiedzi do matury z matematyki!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Arkusz do tego egzaminu możecie znaleźć TUTAJ.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi do pytań testowych, natomiast TUTAJ znajdziecie rozwiązania do zadań otwartych.


PRZEJDŹ DO ODPOWIEDZI ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

POZIOM PODSTAWOWY

1. Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+4| < 5.

A. (-9, 1)

2. Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe

B. 125% liczby b

3. Liczba log 100 - log28 jest równa

B. -1

4. Rozwiązaniem układu równań 5x + 3y = 3 oraz 8x - 6y = 48 jest para liczb

C. x = 3 i y = -4

5. Punkt A = (0,1) leży na wykresie funkcji liniowej f (x) = (m - 2)x + m - 3. Stąd wynika, że

D. m = 4

6. Wierzchołkiem paraboli o równaniu y = -3(x - 2)2 + 4 jest punkt o współrzędnych

D.  (2,4)

7. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 4x2 - 12x + 9 jest równe

C. (2x - 3) (2x - 3)

8. Prosta o równaniu y = 2/m x + 1  jest prostopadła do prostej o równaniu y = -3/2 x - 1. Stąd wynika, że

D. m = 3

9. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax+b

A. a < 0 i b < 0

10. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/2 <= 2x/3 + 1/4 jest

B. -1

11. Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) określonej dla x ∈ <-7,4>.

Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji C. y = f (x-2)

12. Ciąg (27, 18, x+5)  jest geometryczny. Wtedy 

C. x = 7

13. Ciąg (an) określony dla n >= 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 10 i a4 =14

B. a1 = 2

14. Kąt α jest ostry i sin α = 3/2. Wartość wyrażenia cos2α - 2 jest równa

A. -7/4

15. Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50° (tak jak na rysunku). Miara kąta α jest równa

A. 25°

16. Liczba rzeczywistych rozwiązań równania (x +1) (x + 2) (x2 + 3) = 0 jest równa

C. 2

17. Punkty A = (-1, 2) i B = (5, -2) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. Obwód tego rombu jest równy

D. 8√13

18. Punkt S = (-4, 7) jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q = (17, 12). Zatem punkt P ma współrzędne

C. P = (-25, 2)

19. Odległość między środkami okręgów o równaniach (x +1)2 + (y - 2)2 = 9 oraz x2 + y2 = 10 jest równa

A. 5

20. Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest

B. pięciokąt

21. Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe

C. 15π

22. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy

B. p = 1/18

23. Liczba 50 - 18 / 2 jest równa

B. 2

24. Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa 4. Wtedy

D. x = 5

25. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa 283. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

B. 4

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH


ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

Słowa kluczowe: matura 2013 matematyka odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Galeria zdjęć: Zadanie otwarte do matury z matematyki 2013

Matura Matematyka

Próbna matura z matematyki - zobacz odpowiedzi

Jesteście już po pierwszym przetarciu z wyzwaniem, które czeka na was w maju. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszej próbnej matury z matematyki!

Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

Boicie się wyników dzisiejszej matury z matmy? Sprawdźcie odpowiedzi z nami!

Matura z matematyki - jak się przygotować?

Jak się nauczyć do matury pisemnej z matematyki?

Próbna matma postraszyła maturzystów

Próbna matura z matematyki wypadła zaskakująco słabo - nie zdało jej aż 35% uczniów! Jedyne pocieszenie - liczby dotyczą tylko województwa łódzkiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Matura 2021 - język polski

Zobacz arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi matury z języka polskiego w 2021 roku.

Matura 2021 - Arkusze CKE

Zobacz arkusze i sprawdź odpowiedzi tegorocznych matur.

Matura 2021 - geografia

Sprawdź, jak wyglądały arkusze do matury z geografii w 2021 r. i poznaj odpowiedzi do egzaminu

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane