zmień miasto

Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

W środę maturzyści piszą egzamin z przedmiotu, którego zazwyczaj najbardziej się obawiają - sprawdźcie odpowiedzi do matury z matematyki!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Arkusz do tego egzaminu możecie znaleźć TUTAJ.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi do pytań testowych, natomiast TUTAJ znajdziecie rozwiązania do zadań otwartych.


PRZEJDŹ DO ODPOWIEDZI ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

POZIOM PODSTAWOWY

1. Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+4| < 5.

A. (-9, 1)

2. Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe

B. 125% liczby b

3. Liczba log 100 - log28 jest równa

B. -1

4. Rozwiązaniem układu równań 5x + 3y = 3 oraz 8x - 6y = 48 jest para liczb

C. x = 3 i y = -4

5. Punkt A = (0,1) leży na wykresie funkcji liniowej f (x) = (m - 2)x + m - 3. Stąd wynika, że

D. m = 4

6. Wierzchołkiem paraboli o równaniu y = -3(x - 2)2 + 4 jest punkt o współrzędnych

D.  (2,4)

7. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 4x2 - 12x + 9 jest równe

C. (2x - 3) (2x - 3)

8. Prosta o równaniu y = 2/m x + 1  jest prostopadła do prostej o równaniu y = -3/2 x - 1. Stąd wynika, że

D. m = 3

9. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax+b

A. a < 0 i b < 0

10. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/2 <= 2x/3 + 1/4 jest

B. -1

11. Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) określonej dla x ∈ <-7,4>.

Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji C. y = f (x-2)

12. Ciąg (27, 18, x+5)  jest geometryczny. Wtedy 

C. x = 7

13. Ciąg (an) określony dla n >= 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 10 i a4 =14

B. a1 = 2

14. Kąt α jest ostry i sin α = 3/2. Wartość wyrażenia cos2α - 2 jest równa

A. -7/4

15. Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50° (tak jak na rysunku). Miara kąta α jest równa

A. 25°

16. Liczba rzeczywistych rozwiązań równania (x +1) (x + 2) (x2 + 3) = 0 jest równa

C. 2

17. Punkty A = (-1, 2) i B = (5, -2) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. Obwód tego rombu jest równy

D. 8√13

18. Punkt S = (-4, 7) jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q = (17, 12). Zatem punkt P ma współrzędne

C. P = (-25, 2)

19. Odległość między środkami okręgów o równaniach (x +1)2 + (y - 2)2 = 9 oraz x2 + y2 = 10 jest równa

A. 5

20. Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest

B. pięciokąt

21. Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe

C. 15π

22. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy

B. p = 1/18

23. Liczba 50 - 18 / 2 jest równa

B. 2

24. Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa 4. Wtedy

D. x = 5

25. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa 283. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

B. 4

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH


ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z POZIOMU ROZSZERZONEGO

Galeria zdjęć: Zadanie otwarte do matury z matematyki 2013

Matura Matematyka

Matura z matematyki - zobacz odpowiedzi

Dzisiaj zmierzyliście się z egzaminem, którego wielu z was się obawiało. Sprawdźcie, jak wam poszło na maturze z matematyki!

Próbna matura z matematyki - zobacz odpowiedzi

Oto odpowiedzi do środowej matury próbnej z matematyki. Sprawdźcie, jak wam poszło!

Weź udział w Mini Akademii i polub Matematykę! Warszawa

W sobotę, 22 października, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na pierwsze w roku szkolnym 2011/12 zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Matura w wersji on-line

E-matura to szansa na zwiększenie technik informatycznych w nauczaniu innych przedmiotów oraz zapewnienie niepełnosprawnym możliwości zdobywania wiedzy na odległość.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Matura 2020 - terminy dodatkowe egzaminów

Twój egzamin został przerwany? Nie udało Ci się pojawić na maturze przez kwarantannę? Czeka Cię termin dodatkowy.

Matura ustna 2020 - czy się odbędzie?

Informacje na temat egzaminów ustnych na maturze w 2020 r.

Poprawa matury 2020 - harmonogram matur poprawkowych

Jak i kiedy poprawić maturę? Sprawdźmy!

Zasady bezpieczeństwa na egzaminach maturalnych w 2020 roku

Dowiedz się, w jakich warunkach będą przebiegać matury 2020!

Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio komentowane

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama