Na czym polega komisja wojskowa?

Zasady kwalifikacji wojskowej 2021

2021-10-08 12:12:16

Otrzymanie listu poleconego z wojska może być stresującym wydarzeniem dla młodego dorosłego, w szczególności, gdy się go w ogóle nie spodziewa. Większość z nas ma jednak świadomość, że mężczyźni (oraz część kobiet), którzy skończyli 19 lat i mają polskie obywatelstwo, muszą stawić się na komisję wojskową. Dowiedz się, na czym polega i co się na niej robi. Sprawdź zmiany, jakie wprowadziło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Zobacz też: Studia wojskowe w Polsce >>

Komisja wojskowa - zasady i przebieg kwalifikacji wojskowej

Czym jest kwalifikacja wojskowa i jak wygląda jej przebieg?

Mimo legend, które mrożą krew w żyłach, komisja to nic strasznego. Jest to badanie, w którego trakcie ustala się stopień przydatności młodego człowieka dla wojska, poprzez nadanie mu odpowiedniej kategorii.

Ważne, aby nie zapomnieć o zabraniu ze sobą:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • dokumentacji medycznej (szczególnie w przypadku badań specjalistycznych z okresu 12/24 miesięcy),
 • aktualnej fotografii (portret o wymiarach 3,5 × 4 cm, bez nakrycia głowy),
 • dokumentów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Kto musi się stawić na komisję wojskową? Wytyczne 2021

 • Zgodnie z Art.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na komisję wojskową muszą się stawić:
 • Mężczyźni urodzeni w 2002 r
 • Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy: "nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
 • służby wojskowej".
 • Osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  • "zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • ostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28  ust. 4  i 4b  ustawy  z dnia  21 listopada  1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej".
 • Kobiety, które urodziły się w latach 1997–2002: "posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku  szkolnym  lub  akademickim  2020/2021 kończą naukę w szkołach, lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych  oraz  na  kierunkach  psychologicznych albo będące studentkami, lub absolwentkami szkół, lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia  2017 r.  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)".
 • Ochotnicy do kwalifikacji wojskowej, którzy ukończyli 18 rok życia i zgłosili się dokomisji wojskowej najpóźniej "do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej".

Kategorie, które można otrzymać podczas kwalifikacji

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie gov.pl, istnieją 4 kategorie wojskowe, które można otrzymać podczas komisji. Są to;

 • "Kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności, do której orzekają wojskowe komisje lekarskie. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy.
 • Kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokuje odzyskanie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.
 • Kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
 • Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu." - gov.pl.

Kary za unikanie kwalifikacji wojskowej

Jeśli będziemy chcieli uniknąć stawienia się na komisję, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może obarczyć nas grzywną, albo zarządzić przymusowe doprowadzenie na kwalifikację z eskortą policji. Jeśli jednak okaże się, że z jakiejś przyczyny nie będziemy mogli się pojawić, to musimy zawiadomić władze miejskie lub wojewódzkie o tym fakcie najpóźniej w dniu badań.

Zobacz też: Samobójcy w armii >>

KK

fot. pixabay.com

źródło: gov.pl

Słowa kluczowe: komisja wojskowa, kwalifikacja wojskowa, kary, wytyczne, zasady

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Aktualności

Rekrutacja na studia niestacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zobacz, jak wygląda oferta rekrutacyjna na studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Trychologia Kosmetyczna - studia podyplomowe

Zobacz, na czym polega ten specjalny kierunek studiów podyplomowych.

Nowy przedmiot w szkołach. Czy HiT zastąpić WoS?

Czego można spodziewać się po roku szkolnym 2022/2023?

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Ogrodnictwo - co warto wiedzieć o tym kierunku studiów?

Zobacz, czy studiowanie ogrodnictwa spełni twoje oczekiwania.

Czy warto studiować psychologię?

Dowiedz się, jak wyglądają studia i co należy zdawać na maturze!

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane