zmie miasto

Okrutna prawda o wynikach matur

To ju nie pierwszy raz, kiedy etap naszej nauki koczy si egzaminem. Tak jest w ka풼ym przypadku. Zdarza si to nawet w pracy, gdy bierzemy udzia szkoleniu lub przy kursie na prawo jazdy. Problem tkwi jednak w tym, czy wynik jednorazowego testu mo풽 by odzwierciedleniem naszej wiedzy i umiejtno턢i? Chcieliby턬y to wyja턭i.

Matura jest egzaminem, ale jej wynik tak naprawd nie 턻iadczy o naszej wiedzy

Egzamin jest jednorazowym sprawdzeniem naszej wiedzy. Wszyscy jednak wiedz, 풽 to tak nie dzia쿪, poniewa oznacza to, 풽 musimy by w dany dzie i o danej godzinie w pe쿻ej dyspozycji. Tak si niestety czasami nie da. Bywa, 풽 jeste턬y chorzy, stres tak풽 robi swoje. Mo풽 nam si zrobi niedobrze. Zdarzaj si naprawd r璨ne sytuacje.

Ten sam przypadek dotyczy tego, 풽 na maturze mamy do czynienia w du풽j cz沅ci z zadaniami zamknitymi, a oznacza to, 풽 nawet je턫i nie znamy odpowiedzi, prbujemy strzela. A mo풽 akurat nam si uda. Chyba ka풼y z nas zna osoby, ktre w ten sposb zaliczy퀉 nie jeden sprawdzian. To tylko udowadnia, 풽 wynik nie jest adekwatny do poziomu naszej wiedzy.

Prawda jest taka, 풽 je풽li chcieliby턬y w pe쿻i sprawdza wiedz, musieliby턬y zmieni formu녠 egzaminw. Tylko to pozwoli쿽by kontrolowa stan umys농w uczniw. Najlepsze do tego by퀉by przede wszystkim pytania bardziej otwarte lub testowanie sprawno턢i w praktyce. Mo퓆a nawet pomy턫e o czstszym robieniu egzaminw, co pozwoli쿽by porwna wyniki.

Ca퀉 sposb prowadzenia egzaminw dojrza쿽턢i niestety nie pozwala na nic takiego. Pomy턫my nawet o maturach ustnych. Losujemy tam pytania, na ktre odpowiadamy, a w ka풼ym przypadku jest tak, 풽 jeden temat jednej osobie bardziej podejdzie, a drugi nie. W tym le퓓 ca퀉 problem. Jest tutaj zbyt du퓇 losowo턢i, ktra nie pozwala otrzyma wiarygodnej ilo턢i punktw.

Jak widzimy, matura nigdy nie by쿪 i nie jest odzwierciedleniem naszej wiedzy. Wyniki to naprawd czysta losowo뜻. Nie ma tu mowy o pewniaku. Dlatego ca쿪 formu쿪 powinna by zmieniona i przystosowana w jaki inny sposb do absolwentw szk車 턳ednich.

PW

fot. Pexels.com

Ciekawe artyku퀉
FB dlaMaturzysty.pl reklama