Próbna matura z WOSu - zobacz odpowiedzi

2010-11-27 17:40:54

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do próbnej matury z wiedzy o społeczeństwie!

Poniższe odpowiedzi zostały opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl.

POZIOM PODSTAWOWY

1. Pogląd, że człowiek jest istotą społeczną, został sformułowany po raz pierwszy w

B. starożytności

2. Największe terytorialnie państwo należące do Unii Europejskiej to

A. Francja

3. Występujący w Polsce system prawa to system prawa

D. stanowionego

4. Obywatelstwo to przynależność człowieka do

C. państwa

5. Rodzina nuklearna to model rodziny, w którym występują

C. rodzice i dzieci

6. Państwem założycielskim Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego jest

C. Wielka Brytania

7. Wymień imiona i nazwiska trzech polskich polityków, którzy po Leszku Millerze do listopada 2007 roku pełnili urząd Prezesa Rady Ministrów.

Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński

8. Uporządkuj chronologicznie wymienione w tabeli wydarzenia. Obok wydarzenia najstarszego wpisz cyfrę 1, kolejne oznacz jako 2, 3, 4 i 5.

A. Wejście Polski do Unii Europejskiej – 4
B. Wejście Polski do NATO – 1
C. Opuszczenie przez Polskę misji stabilizacyjej w Iraku – 5
D. Wysłanie wojsk polskich do Afganistanu– 2
E. Rozpoczęcie polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku – 3

9. Do opisów działania prawa podaj nazwy funkcji prawa, których to działanie jest przejawem.

A – represyjna
B – kontrolna
C – ochronna
D – wychowawcza

10. Do umieszczonych w tabeli haseł dopisz nazwy doktryn, dla których są one sztandarowe. Wybierz spośród propozycji umieszczonych poniżej.

A. Główną zasadą życia społecznego jest zasada dobra wspólnego i solidaryzmu społecznego - chrześcijańska demokracja
B. Najwyższą wartością jest wolność, dla której największym zagrożeniem jest państwo, które powinno być zlikwidowane - anarchizm
C. Najwyższą wartością jest wolność jednostki, a jedyną granicą wolności jest wolność drugiego człowieka - liberalizm
D. Społeczeństwo powinno mieć charakter bezklasowy, który należy stworzyć przez rewolucję - komunizm

11. Do umieszczonych w tabeli definicji pojęć dotyczących prawa rodzinnego dopisz nazwy tych pojęć. Wybierz spośród propozycji umieszczonych poniżej.

A. Uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstąpienia w nowy związek - separacja
B. Przyjęcie do rodziny na mocy orzeczenia sądu małoletniej osoby obcej, krewnej lub powinowatej - adopcja
C. Obowiązkowe świadczenie ustanowione przez sąd na rzecz osób, w stosunku do których są zobowiązane inne osoby - alimenty
D. Rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednej lub obu stron - rozwód

12. W zadaniach 12. i 13. rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli P (prawda) lub F (fałsz).

A. Prawo łaski w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje Sąd Najwyższy - F
B. Organem władzy ustawodawczej w Polsce są Sejm i Senat - P
C. Każdy człowiek wraz z urodzeniem nabywa zdolność prawną - P
D. Rozporządzenia są aktami wyższego rzędu niż ustawy - F

13. A. Konformizm to postawa ścisłego podporządkowania się obowiązującym normom - P
B. Grupy inkluzyjne to inaczej grupy otwarte dla wszystkich chętnych - P
C. Subkultury tworzą własne normy, a jednocześnie uznają powszechnie obowiązujące normy w społeczeństwie za własne - F
D. Grupa społeczna musi liczyć przynajmniej jedną osobę, ma własne reguły postępowania oraz normy - F

14. Podaj pełne polskie nazwy wymienionych organizacji.

NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy

15. Rozpoznaj polityka przedstawionego na fotografii i wykonaj polecenia.

a) Aleksander Kwaśniewski
b) Prezydent RP
C) 1995-2005
d) B. Sojuszem Lewicy Demokratycznej

16. Na podstawie mapy Polski uzupełnij tabelę. Podaj przy odpowiedniej literze nazwę województwa oraz jego stolicę.

A. wielkopolskie - Poznań
B. podkarpackie - Rzeszów
C. pomorskie - Gdańsk
D. warmińsko-mazurskie - Olsztyn

17. Przeczytaj zamieszczony fragment kodeksu cywilnego, dotyczący przypadków, kiedy uznaje się osobę za zmarłą. Następnie rozstrzygnij, czy zdania w tabeli są zgodne (TAK), czy niezgodne (NIE) z kodeksem. Na potwierdzenie swojego wyboru podaj numer artykułu i paragraf dotyczący danej kwestii.

A. TAK. Art. 32 lub Art. 29. § 1
B. NIE. Art. 30. § 1 lub Art. 29. § 1
C. NIE. Art. 29. § 2
D. TAK. Art. 30. § 1
E. TAK. Art. 29. § 1

18. Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenia.

a) Parlament Europejski
b) Strasburg
c) Francja

19. Uzupełnij zdania zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

A. narodu
B. Prezydent RP i Rada Ministrów
C. ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
D. przedstawicieli lub bezpośrednio
E. prawa

20. Przeczytaj poniższy fragment artykułu, a następnie wypisz numery zdań, które podają wyłącznie fakty, oraz numery tych zdań, które zawierają opinie.

1. Dobre wiadomości dla kierowców - opinia
2. Według analityków benzyna i olej napędowy są coraz tańsze, a przyszły tydzień powinien przynieść kolejne obniżki cen - opinia
3. Cieszyć się tylko nie mogą ci, którzy mają auta na gaz - opinia
4. Cena litra benzyny bezołowiowej 95 spadła w tym tygodniu poniżej 4,30, co oznacza spadek około 3 gr/l – twierdzą analitycy biura Reflex - fakt
5. Za olej napędowy trzeba zapłacić średnio około 3,68 zł/l, czyli o 1 gr/l mniej niż przed tygodniem - fakt
6. Do 61 gr/l zmniejszyła się różnica między ceną Eurosuper 95 i oleju napędowego, z 78 groszy na litrze notowanych w sierpniu - fakt

21. Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

a) zwiększenie bezpieczeństwa podróży
b) poprzez nakłonienie Komisji Europejskiej do wydania dyrektywy, na mocy której producenci aut wyposażaliby je w alkomaty
c) złożenie podpisu w internecie lub w domach handlowych
d) C. około 2/3 respondentów.

22. Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

a) spadek liczny wypadków drogowych i rannych w tych wypadkach
b) sprawdzanie stanu trzeźwości kierowców, sprawdzanie prędkości aut, kontrola stanu technicznego aut, sprawdzenie bezpieczeństwa dzieci
c) gołoledź na jezdni, trudniejsze warunki atmosferyczne (wcześniej zapadający zmrok)
d) osoby noszące elementy odblaskowe są lepiej widoczne przez kierowców z daleka
e) jazda środkami komunikacji publicznej, ograniczenie jazdy samochodów ciężarowych

23. Na podstawie danych statystycznych policji oraz art. 178a kodeksu karnego o prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości wykonaj polecenia.

a) największa liczba wypadków miała miejsce w roku: 2005
najmniejsza liczba wypadków miała miejsce w roku: 2001
b) 2003, 2004, 2005, 2006
c) rower, hulajnoga

24. Na podstawie danych statystycznych na temat dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi osób kierujących pojazdami wykonaj polecenia.

a) Czechy, Estonia, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry
b) Luksemburg, Malta, Wielka Brytania
c) Szwajcaria
d) Poziom dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowcy jest wyższy niż w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Czechach, Słowacji i Litwie, ale niższy niż w Niemczech

Słowa kluczowe: próbna matura wos wiedza o społeczeństwie odpowiedzi klucz poziom podstawowy rozszerzony rozwiązania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

Egzamin z chemii jest kolejny, z którym musieli się dzisiaj zmierzyć maturzyści. Sprawdźcie odpowiedzi!

Matura z języka niemieckiego - sprawdź odpowiedzi

W środę maturzyści zdawali egzamin z języka niemieckiego! Zobaczcie, jak należało odpowiadać na pytania!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Czwartek należy do maturzystów, którzy zdają egzamin dojrzałości z geografii.

Matura z fizyki - sprawdź odpowiedzi

Fizyka to od lat największy hardkor na maturze. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przygotuj sie do matury z chemii z WSZ w Gdańsku podczas bezpłatnego webinarium

Weź udział w lekcji online pt. "Chemia organiczna jako chemia związków węgla".

Wyniki matur 2020 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

Wyniki matur 2021 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - zobacz odpowiedzi - matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.