Próbna matura z chemii - zobacz odpowiedzi

2010-11-29 15:53:11

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do próbnej matury z chemii!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Dla wybranego izotopu chloru podaj skład jądra atomowego, a następnie zapisz powłokową konfigurację elektronową atomu chloru, korzystając z notacji K, L, M.

Skład jądra atomowego izotopu: izotop 35 17: 17 protonów, 18 neutronów
Konfiguracja elektronowa: K2L8M7

2. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując symbol atomu lub jonu, liczbę elektronów oraz rozmieszczenie elektronów na poszczególnych orbitalach.

Li+ lub He - 2 - 1s (||)
C - 6 - 1s (||), 2s (||), 2p (|), (|)
Na - 11 - 1s (||), 2s (||), 2p (||), (||), (||), 3s (|)
F- lub Ne - 10 - 1s (||), 2s (||), 2p (||), (||), (||)

3. Z podanych wniosków podkreśl ten, który nie wynika z powyższej informacji.

A. dowolne jądro atomu potasu zawiera 20 neutronów

4. Spośród podanych tlenków podkreśl ten, który reaguje z wodą, a następnie napisz dla niego równanie reakcji chemicznej.

BaO

Równanie reakcji chemicznej: BaO + H2O -> Ba(OH)2

5. Na podstawie powyższych informacji określ, jaki typ wiązania występuje w tej substancji.

wiązanie jonowe 

6. Zapisz równanie opisanej reakcji.

BaCO3 -> (T) BaO + CO2

7. Oblicz liczbę atomów tlenu oraz liczbę cząsteczek tlenu znajdujących się w zbiorniku.

liczba atomów tlenu = 6,02 · 1023 atomów tlenu

liczba cząsteczek tlenu = 3,01 · 1023

8. Przyporządkuj każdemu pierwiastkowi właściwą charakterystykę, wpisując odpowiednie litery (A–F) do poniższej tabeli.

sód - D
brom - A
siarka - E
wodór - B
potas - C
jod - F

9. Na podstawie opisanego doświadczenia wyjaśnij różnicę w reaktywności obu metali.

Magnez posiadający ujemny potencjał redukcyjny jest zdolny do wypierania wodoru z kwasu solnego. Miedź nie ma takiej zdolności (dodatni potencjał redukcyjny)

10. Oblicz, ile gramów tej substancji znajduje się w 60 gramach roztworu nasyconego.

12 g 

11. Oblicz stężenie procentowe i molowe tego roztworu.

Cp = 20,14%

Cm = 5 mol/dm3

12. a) Opisz, jakie zmiany zachodzą w roztworze podczas wykonywania tego doświadczenia.

Przy wprowadzaniu CO2 roztwór wody wapiennej maleje.

b) Zapisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej.

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 | + H2O

13. Korzystając z zamieszczonego poniżej wykresu rozpuszczalności, określ, który z roztworów jest nienasycony w temperaturze 280 K, a który jest nasycony w temperaturze 290 K.

Roztwór nienasycony w temperaturze 280 K: KNO3
Roztwór nasycony w temperaturze 290 K: NaNO3

14. W prawej kolumnie tabeli wpisz, w jaki sposób można rozdzielić mieszaniny podane w lewej kolumnie tabeli.

woda + etanol -> destylacja
woda + piasek -> dekantacja lub filtracja
jod + piasek -> sublimacja
roztwór wodny soli kuchennej -> destylacja lub odparowanie

15. Na podstawie położenia w układzie okresowym pierwiastków uporządkuj podane metale w kolejności od najmniej do najbardziej reaktywnych. Odpowiedź uzasadnij.

Uszeregowane metale: Mg < Ba < Na < Cs
Uzasadnienie: ze wzrostem liczby atomowej zwiększa się reaktywność metali w grupie

16. Opisz, jakie zmiany za chodzą w roztworze podczas wykonywania tego doświadczenia.

Probówka I: malinowe zabarwienie roztworu
Probówka II: bez zmian

17. a) Podaj numery zlewek, w których zaświeciła się żarówka.

1, 3 

b) Wyjaśnij, dlaczego żarówka zaświeciła się w wybranych przez ciebie zlewkach.

Elektrolity wprowadzone substancji 1 i 3 ulegają dysocjacji jonowej, przez co uzyskują właściwości przewodnicze.

18. Napisz, stosując wzory półstrukturalne, równanie reakcji otrzymywania głównego produktu opisanej przemiany oraz podaj jego nazwę.

2-chloro-metylobutan

19. Uzupełnij schemat nazwą systematyczną brakującego substratu oraz zapisz, stosując wzory półstrukturalne, równania reakcji chemicznych przedstawionych na tym schemacie.

pent-1-yn

20. Uzupełnij poniższe schematy, podając wzory półstrukturalne głównych produktów reakcji chemicznych.

Słowa kluczowe: próbna matura chemia odpowiedzi klucz poziom podstawowy rozszerzony rozwiązania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

Maturzyści! Wtorkowy egzamin z chemii już za wami - zobaczcie, jakie były odpowiedzi!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Czwartek należy do maturzystów, którzy zdają egzamin dojrzałości z geografii.

Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi

Prezentujemy odpowiedzi do dzisiejszej matury z biologii!

Matura z historii - sprawdź odpowiedzi

Poniedziałek to krytyczny dzień dla wszystkich zdających maturę z historii - zobaczcie, jakie były odpowiedzi do obydwu poziomów!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Jak odwołać się od wyników matury? [Poradnik 2020]

Czyli, co mogę zrobić, gdy mam wątpliwości dotyczące wyników egzaminu dojrzałości?

Poprawa matury 2021 - harmonogram egzaminów poprawkowych

Zobacz, kiedy poznamy wyniki egzaminu dojrzałości.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - zobacz odpowiedzi - matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.