Próbna matura z geografii - zobacz odpowiedzi

2010-11-29 11:11:24

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do próbnej matury z geografii!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Zapisz skalę liczbową mapy Pojezierza Kaszubskiego w postaci skali mianowanej.

Skala mianowana: 1 cm -> 0,5 km

2. Uzupełnij tabelę, podając po jednym przykładzie walorów krajoznawczych Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Walory krajoznawcze przyrody nieożywionej: jeziora, głazy narzutowe
Walory krajoznawcze przyrody ożywionej: lasy, parki, rezerwaty przyrody
Walory krajoznawcze antropogeniczne: grodziska, muzea

3. Z punktu widokowego Sobótka (po e B5) do głazu narzutowego (pole A7) na przedstawionej mapie jest 10 cm w linii prostej. Podaj odległość rzeczywistą między tymi obiektami.

5 km

4. Oblicz różnicę wysokości względnej pomiędzy punktem widokowym Biskupia (pole B3) a wzniesieniem Zielona (pole D3). Zapisz obliczenia.

42 m

5. Podaj po dwa przykłady obiektów zagospodarowania terenu umożliwiających uprawianie turystyki:
a) pieszej, b) wodnej

a) szlaki rowerowe, b) przystanie

6. a) Grupa turystów postanowiła przepłynąć kajakami z Ostrzyc do Chmielna. Trasa ich wyprawy będzie wiodła kolejno jeziorami

C. Ostrzyckim, Wielkie Bro no, Małe Brodno, Kłodno.

b) Grupa turystów postanowiła przepłynąć kajakami z Ostrzyc do Chmielna. Dominującym kierunkiem płynięcia będzie kierunek

A. północny.

7. Do każdego z podanych elementów mapy dopisz właściwą metodę ich prezentacji na mapie. Nazwy metod wybierz spośród zaproponowanych niżej.

a) lasy - mketoda zasięgów
b) drogi - metoda sygnatury liniowej
c) wysokości bezwzględne - metoda izolinii

8. Odszukaj na mapie Kartuzy.
a) Odczytaj i zapisz szerokość geograficzną schroniska w Kartuzach. Wynik zaokrąglij do 1’.

54°20’

b) Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu 22 czerwca w tymże schronisku. Zapisz obliczenia i zakreśl właściwy wynik.

C. 59°07’

9. a) Przeanalizuj diagramy klimatyczne, a następnie wpisz we wskazanych miejscach pod diagramami odpowiednią odmianę klimatu: morską lub kontynentalną.

1. morska, 2. kontynentalna

b) Przedstaw dwie cechy różnicujące klimat kontynentalny i morski.

temperatury powietrza, wysokość opadów atmosferycznych

10. b) Wymień dwa skutki erozyjnej i akumulacyjnej działalności rzeki w dolinie rzecznej.

klif rzeczny, plaże

11. Uzupełnij schemat przyczynowo-skutkowy występowania powodzi, wpisując we właściwe miejsca odpowiednie litery.

B, C, E → powódź → A, D, F

12. a) Na podstawie danych z tabeli podkreśl dwie cechy charakterystyczne dla klimatu Wrocławia.

B. Termiczne lato trwa trzy miesiące.
C. Największe opady występują latem.

b) Podkreśl odpowiednią wartość amplitudy temperatury powietrza w Suwałkach.

D. 20,5°C

13. Wpisz do tabeli klęski żywiołowe, grupując według przyczyn ich powstania. Następnie do każdej klęski żywiołowej dopisz przykładowy obszar jej występowania. Wybierz spośród przykładów.

1. Meteorologiczne - susze - Sahel
cyklony tropikalne - półwysep Floryda
2. Geologiczne - trzęsienia ziemi - Haiti
tsunami - wyspa Sumatra

14. a) Uzupełnij rysunek, wpisując na granicach płyt litosfery rodzaj kontaktu. Wybierz z podanych niżej.

1. strefa ryftowa; 2. strefa subdukcji; 3. uskoki transformacyjne

b) Zapisz dwa przykłady gór, które zostały na mapie oznaczone literami A i B.

A. Himalaje, B. Andy 

15. W wykropkowane miejsca wpisz litery, którymi oznaczono cechy charakterystyczne lodowca górskiego i lądolodu.

Cechy lądolodu: A, C, E
Cechy lodowca górskiego: B, D, F

16. Połącz liniami odpowiednie nazwy parków narodowych z podanymi opisami.

1. Babiogórski Park Narodowy
2. Park Narodowy Bory Tucholskie
3. Kampinoski Park Narodowy
4. Świętokrzyski Park Narodowy

17. Wpisz do tabeli po trzy walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze Chmielna i jego okolic.

Walory przyrodnicze: krajobraz, jeziora, czysta woda
Walory pozaprzyrodnicze: folklor, zabytki, tradycje garncarskie

18. Podaj po dwa kraje leżące nad Bałtykiem, które: a) należą do Unii Europejskiej

Polska, Litwa 

b) są członkami NATO

Dania, Niemcy

c) należą do OECD

Niemcy, Polska

19. a) Oblicz saldo migracji w 2006 roku. Zapisz obliczenia.

10,8 tys. – 46,9 tys. = – 36,1 tys.

b) Podaj dwie przyczyny migracji Polaków.

poszukiwanie pracy, chęć polepszenia warunków życiowych

20. Każdemu z podanych państw przyporządkuj po jednym, dominującym w nim, wyznaniu lub religii. Wybierz spośród podanych.

A. Argentyna – katolicyzm
B. Grecja – prawosławie
C. Szwecja – protestantyzm
D. Maroko – islam
E. Filipiny – katolicyzm

21. Podaj dwa argumenty na poparcie potrzeby (bądź jej braku) upowszechniania stosowania żywności modyfikowanej genetycznie wśród producentów żywności na świecie.

zwiększona odporność roślin na działanie szkodników i niekorzystnychy warunków klimatycznych

22. Spośród podanych surowców mineralnych podkreśl cztery, które występują w Polsce.

rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu

23. a) Wymień dwa kraje, z którymi Polska ma dodatnie saldo handlowe.

Szwecja, Wielka Brytania

b) Wymień dwa kraje, z którymi Polska ma ujemne saldo handlowe.

Niemcy, Finlandia

24. Nazwij wszystkie kraje sąsiadujące z Polską i ich stolice.

Niemcy – Berlin, Czechy – Praga, Słowacja – Bratysława, Ukraina – Kijów, Białoruś – Mińsk, Litwa – Wilno, Rosja – Moskwa

25. a) Rozpoznaj i podaj nazwy krain geograficznych Polski.

A. Pojezierze Suwalskie; B. Wyżyna Śląska; C. Karpaty

b) Zapisz nazwę dowolnej krainy geograficznej w Polsce, w której wydobywa się surowiec mineralny. Podaj, jaki to surowiec.

Wyżyna Śląska – węgiel kamienny; Pogórze Karpackie – gaz ziemny

26. Uzupełnij mapę okręgów przemysłowych na świecie, wpisując w odpowiednich miejscach nazwy spośród podanych niżej.

1. Nadreńsko-westfalski; 2. Kuźniecki; 3. Damodar; 4. Górnośląski; 5. Doniecki; 6. Minas Gerais

Słowa kluczowe: próbna matura geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy rozszerzony rozwiązania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (1)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj komentarz
  • Odpowiedzi [0]

    Są odpowiedzi do próbnej rozszerzonej z Listopada 2010 ?

    mario, 2013-04-17, 23:06:26

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi

Prezentujemy odpowiedzi do dzisiejszej matury z biologii!

Matura z języka polskiego - sprawdź odpowiedzi

Wtorek 7 maja to dla maturzystów sądny dzień! Każdy z nich przystąpił dzisiaj do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Sprawdźcie odpowiedzi!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z historii - sprawdź odpowiedzi

Poniedziałek to krytyczny dzień dla wszystkich zdających maturę z historii - zobaczcie, jakie były odpowiedzi do obydwu poziomów!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Poprawa matury 2021 - harmonogram egzaminów poprawkowych

Zobacz, kiedy poznamy wyniki egzaminu dojrzałości.

Sen a matura - jak uzyskać najlepsze wyniki?

Dowiedz się, dlaczego warto zatroszczyć się o dobry sen i czemu jest aż tak ważny dla naszej pamięci.

Przygotuj sie do matury z chemii z WSZ w Gdańsku podczas bezpłatnego webinarium

Weź udział w lekcji online pt. "Chemia organiczna jako chemia związków węgla".

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi - matura 2011 biologia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Biologia to drugi najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do wtorkowego egzaminu!