Próbna matura z języka polskiego - odpowiedzi

2010-11-24 18:26:35

Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszej próbnej matury z języka polskiego!

Poniższych odpowiedzi nie należy traktować jako oficjalnych. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Określ, jaką funkcję – w kontekście całego artykułu – pełni jego tytuł.

Tytuł artykułu wyraża jego najwazniejszą myśl.

2. Na podstawie akapitu 2. sformułuj dwa cele artykułu.

wyrażenie swojej opinii ws. podziału kina na "artystyczne" i "komercyjne", przedstawienie swojego stanowiska odnośnie zmian zachodzących w polskim filmie

3. Na podstawie akapitu 2. stosunek autora do jego adwersarzy można określić jako

D. ironię.

4. Zinterpretuj jedno z poniższych wyrażeń metaforycznych. „obrońcy okopów Świętej Trójcy” (akapit 2.), „obrona Częstochowy” (akapit 14.)

obrona Częstochowy - obrona rozpaczliwa, za wszelką cen

5. Określ, w jakim celu autor przywołuje przykłady różnych filmów w akapicie 3., a w jakim – w akapicie 11.

W akapicie 3. autor udowadnia, że ma bardzo dobre zdanie o filmach artystycznych" natomiast w akapicie 11. udowadnia, że filmy, które mają status komercyjny również mogą ze sobą nieść sporo wartości artystycznych.

6. Wyjaśnij użyte w akapicie 4. wyrażenie „kultura to nie gra o sumie zerowej”.

Przyznanie wartości artystycznych jednemu filmowi nie wiąże się jednoznacznie z ich odebraniem drugiemu filmowi.

7. Zacytuj i nazwij jeden z zabiegów językowych, za pomocą których autor wyraża swój stosunek do opinii krytyka o wyobrażonej widowni Małej Moskwy (akapit 6.).

u licha! - wykrzyknienie

8. Wyjaśnij, w jakim celu w akapicie 7. autor cytuje słowa z wiersza Juliana Tuwima.

chce pokazać niejednoznaczność pojęć "komercja" i "artyzm"

9. Nazwij styl językowy, dla którego charakterystyczne są słowa i wyrażenia: „biadolenie”, „łapówka”, „prostackie”, „rzucanie błotem”, „chłopiec do bicia”, „to nie moja bajka”. Wyjaśnij, dlaczego autor wykorzystał je w artykule.

styl potoczny - używany jest często w tekstach publicystycznych, aby wprowadzić do tekstu subiektywne emocje i go ozywić

10. Na podstawie akapitów 7. i 8. przedstaw dwa sposoby rozumienia terminu „komercyjny”. Określ, jaka ocena filmów tego typu wynika z poszczególnych stanowisk.

stanowisko 1 - film wtórny, charakteryzujący się brakiem oryginalności, sprzyjający masowym gustom - pcena negatywna

stanowisko 2 - film szanujący masowego odbiorcę oraz jego pieniądze - ocena pozytywna

11. Wyjaśnij, jak oba podejścia do filmów komercyjnych ocenia autor artykułu.

Autor uważa, że oba pojęcia zawierają w sobie część prawdy, ale żadne z nich nie odzwierciedla całkowicie rzeczywistości.

12. Na podstawie akapitu 13. przedstaw, jakie zjawisko, związane z produkcją niektórych filmów artystycznych, dostrzega autor artykułu.

Na kinie artystycznym można również zarobić sporo pieniędzy, co niektórzy utożsamiają wyłącznie jako cechę kina komercyjnego.

13. Sformułuj argumenty potwierdzające opinię autora, że Ma ła Mo skwa to film „i artystyczny, i komercyjny zarazem”.

Film artystyczny: reżyseria i gra aktorów na wysokim poziomie

Film komercyjny: melodramatyczny gatunek filmu, chęć zarobienia pieniędzy

14. Podaj numer akapitu, w którym autor sygnalizuje, że zmienia temat.

7.

15. W tekście J. Rakowieckiego dominuje funkcja

B. ekspresywna.

W tekście mamy zawarte poglądy autora, które nacechowane są dużą emocjonalnością. J. Rakowiecki używa wielu zaimków osobowych oraz słownictwa oceniającego wypowiedzi innych osób.

Słowa kluczowe: próbna matura język polski odpowiedzi rozwiązania klucz poziom podstawowy arkusz zadania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Czwartek należy do maturzystów, którzy zdają egzamin dojrzałości z geografii.

Matura z wosu - sprawdź odpowiedzi

Dzisiaj maturzyści zmierzyli się z egzaminem z wiedzy o społeczeństwie. Sprawdźcie odpowiedzi do tej matury!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z języka niemieckiego - sprawdź odpowiedzi

W środę maturzyści zdawali egzamin z języka niemieckiego! Zobaczcie, jak należało odpowiadać na pytania!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Jak rozplanować naukę do matury?

Sprawdź, jak powinieneś ją rozłożyć, aby uzyskać świetny wynik podczas egzaminu dojrzałości.

Jak odwołać się od wyników matury? [Poradnik 2020]

Czyli, co mogę zrobić, gdy mam wątpliwości dotyczące wyników egzaminu dojrzałości?

Poprawa matury 2021 - harmonogram egzaminów poprawkowych

Zobacz, kiedy poznamy wyniki egzaminu dojrzałości.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z historii - sprawdź odpowiedzi - matura 2012 historia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Poniedziałek to krytyczny dzień dla wszystkich zdających maturę z historii - zobaczcie, jakie były odpowiedzi do obydwu poziomów!