zmień miasto

Programy stypendialne Uniwersytetu SWPS

Ideą programu stypendialnego „Mistrzowski Start” jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Dzięki bardzo dobrym wynikom na maturze, osoby zainteresowane ofertą programową uczelni będą mogły studiować za darmo przez pierwszy rok nauki. Najlepsi będą mieli szansę przedłużyć stypendium na kolejne lata. Zgłoszenia do programu stypendialnego przyjmowane są do 18 lipca.

Uniwersytet SWPS oferuje kandydatom łącznie 34 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i wydziałach zamiejscowych. O stypendium „Mistrzowski Start” mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści z najlepszymi wynikami, którzy zdają polską maturę oraz osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce w wyniku zdania tzw. nowej matury obowiązującej od 2005 roku. Zwycięzcy otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Może być ono przedłużane w kolejnych latach, jeżeli w każdym roku nauki, średnia oceny rocznej  studenta będzie wyższa o co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku. Kandydaci zainteresowani uzyskaniem stypendium mogą aplikować  do 18 lipca 2016 r.

Szczegóły programu wraz z regulaminami dla poszczególnych miast można znaleźć na stronie: http://www.studia.swps.pl/konkurs/mistrzowskistart

WARSZAWA

W ramach programu „Mistrzowski Start”, Uniwersytet SWPS w Warszawie oferuje kandydatom 5 stypendiów na Wydziale Psychologii, 2 stypendia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 2 na Wydziale Prawa. Aby przystąpić do programu należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć  do 18.07 br., do siedziby uczelni komplet wymaganych dokumentów.
O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendium. 

Biuro Rekrutacji w Warszawie
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 11, 22 517 96 35
e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl

WROCŁAW
W ramach programu, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oferuje 3 stypendia dla kandydatów na kierunku psychologia, 1 na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i 1 na kierunku prawo. Aby przystąpić do “Mistrzowskiego Startu” należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć  do 18.07 br., do siedziby uczelni komplet wymaganych dokumentów. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendium.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS
ul. Ostrowskiego 30 b, 53-238 Wrocław
tel. 71 750 72 72
e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl

POZNAŃ

W ramach programu Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oferuje 3 stypendia na kierunku psychologia i 3 stypendia na kierunku prawo. Aby przystąpić do “Mistrzowskiego Startu” należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć  do 18.07 br., do siedziby uczelni komplet wymaganych dokumentów. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendium.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu
Uniwersytet SWPS
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 61 27 11 222
e-mail: rekrutacja.poznan@swps.edu.pl

KATOWICE
W ramach programu, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oferuje 10 stypendiów na kierunkach psychologia, psychokryminalistyka i psychodietetyka. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu" należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz przygotować uzasadnienie opisujące zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia nauki na Uniwersytecie SWPS. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie uczelni do 18.07.br. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według regulaminu przyznawania stypendium, pisemne uzasadnienie podjęcia studiów na  Uniwersytecie SWPS oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Biuro Rekrutacji w Katowicach
Uniwersytet SWPS
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój: 004a
tel. 32 750 60 84, 32 721 26 53
e-mail: rekrutacja.katowice@swps.edu.pl

SOPOT
W ramach programu, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie oferuje 5 stypendiów na kierunku psychologia. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu" należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, przygotować krótką pracę (np. esej lub prezentację multimedialną) na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego" i do 18 lipca br. roku dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do siedziby uczelni. O uzyskaniu stypendium decyduje liczba punktów zdobytych na egzaminie maturalnym przeliczana według regulaminu przyznawania stypendium,  praca pisemna na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego" oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Biuro Rekrutacji w Sopocie
Uniwersytet SWPS
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
tel. 58 721 46 00, 58 721 46 95, 782 200 552
e-mail: rekrutacja.sopot@swps.edu.pl

 

 

ip

Ciekawe artykuły
Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama