zmień miasto

Skala ocen w szkole - system oceniania

Skala ocen w szkole zmienia się w trakcie pokonywania kolejnych szczebli edukacji. Wyróżniamy trzy sposoby punktacji wiedzy uczniów: procentową, opisową, a także stopniową – z każdym z nich spotykamy się podczas nauki. W poniższym artykule możecie sprawdzić, jak dokładnie wygląda system oceniania w Polsce.

Zobacz, jaka jest skala ocen w polskich szkołach!

Oceny w szkole

Po raz pierwszy uczniowie są oceniani w publicznej szkole podstawowej w klasach I-III. To tutaj pojawia się system opisowy, w którym po zakończeniu każdego semestru lub trymestru rodzice otrzymują od wychowawców kartki z dokładnym wyjaśnieniem, jak radziły sobie ich dzieci podczas zajęć w szkole.

Od IV klasy szkoły podstawowej do ostatniego roku spędzonego w technikum, liceum lub szkole branżowej ocenianie uczniów odbywa się poprzez skalę stopniową, na pewno dobrze znaną przez wiele osób. W tej sytuacji każda praca pisemna, sprawdzian, kartkówka itd. zostaje sprawdzona i otrzymuje odpowiednią punktację przez nauczyciela.

Skala ocen szkolnych

1 – ocena niedostateczna
2 - ocena dopuszczająca
3 - ocena dostateczna
4 - ocena dobra
5 - ocena bardzo dobra
6 - ocena celująca

Gdy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze swojej pracy, oznacza to, że jej nie zaliczył. W tej sytuacji jest on zobowiązany do poprawy. Na koniec roku szkolnego nie można mieć ani jednej takiej "jedynki". Tego typu zagrożenie trzeba jak najszybciej zlikwidować, np. poprzez zrobienie dodatkowego projektu.

Podobna skala oceniania pojawia się także w szkołach wyższych. W tej sytuacji jednak mamy do czynienia z systemem czterostopniowym od 2 do 5, gdzie trzeba otrzymać co najmniej notę dostateczną, aby zaliczyć dany przedmiot.

Skala ocen z zachowania

Podobnie wygląda także ocenianie w szkole zachowania uczniów. Odbywa się to także w systemie sześciostopniowym, jednak w tym przypadku poszczególne noty trochę się różnią:
1 – ocena naganna
2 – ocena nieodpowiednia
3 – ocena poprawna
4 – ocena dobra
5 – ocena bardzo dobra
6 – ocena wzorowa

Skala procentowa ocen

W Polsce występuje także skala ocen w procentach, którą najczęściej możemy spotkać podczas egzaminów końcowych w szkole podstawowej oraz po maturach.

PW

Fot. Pixabay.com

4oczy kod rabatowy

Ciekawe artykuły
Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama