Studia dzienne czy zaoczne - jakie wybrać?

2023-05-07 15:42:42

Miasto, w którym będzie się studiować, uczelnia oraz kierunek są kwestiami indywidualnymi, na które wpływają nie tylko swoje własne preferencje i osobiste predyspozycje. Wpływ ma na nie również wiele czynników życiowych jak obecne miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna, finansowa czy nawet zdrowotna. To samo tyczy się wyboru trybu studiów, który może być stacjonarny (gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku) lub niestacjonarny (zajęcia odbywają się w niektóre weekendy). Co charakteryzuje studia dzienne i studia zaoczne?

Zobacz również: Jakie są najbardziej opłacalne kierunki studiów?

studia dzienne czy zaoczne

Studia dzienne

Studiując w trybie stacjonarnym, otrzymuje się tygodniowy grafik z planem ćwiczeń, wykładów, laboratoriów i lektoratów, który obowiązuje przez cały semestr. Z reguły odbywają się one codziennie od poniedziałku do piątku w różnych przedziałach godzinowych (od rana do wieczora z możliwymi okienkami pomiędzy zajęciami).

Największym plusem studiów dziennych jest codzienny kontakt z wykładowcami oraz większa ilość godzin przewidzianych na zajęcia i wykłady. Dzięki temu nauka omawianych tematów jest bardziej wnikliwa, a wszelkie niejasne tematy można na bieżąco omawiać z profesorami. Tryb stacjonarny daje również wiele więcej możliwości do uczestnictwa w dodatkowych warsztatach i indywidualnych ścieżkach rozwoju np. dołączenie do koła naukowego. Stąd przekonanie, że studia dzienne mają bardziej sprzyjające warunki do wnikliwego studiowania i ugruntowania wiedzy.

Życie studenckie

Nieodłącznym elementem studiów dziennych jest również życia pozauczelniane - poznawanie nowych osób, imprezy, udział w wydarzeniach kulturalnych, koncertach, festiwalach i innych atrakcjach oferowanych przez miasto. Wielu studentów to osoby, które wyjechały ze swojego rodzinnych okolic i po raz pierwszy smakują dorosłego życia, dlatego apetyt na nowe doświadczenia jest bardzo duży. Tryb stacjonarny ze względu na swoją formę zdecydowanie sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości i tworzeniu ważnych, długoterminowych relacji.

Studia zaoczne

Studia niestacjonarne mają charakter zjazdów weekendowych, które odbywają się raz na dwa lub trzy tygodnie. Zajęcia trwają zazwyczaj od rana do wieczora, a niekiedy pierwsze z nich zaczynają się już w piątek. Ich program jest porównywalny z programem studiów dziennych, jednak liczba godzin przewidzianych na poszczególne przedmioty jest mniejsza, przez co przekazywana wiedza jest bardziej skondensowana. Dla osób, które są głodne wiedzy i którym zależy na wnikliwym studiowaniu wybranego kierunku, oznacza to więcej pracy własnej w domu i systematyczności. Zdarza się również, że profesorowie przekazują studentom materiały do samodzielnego opracowania.

Największą zaletą studiów zaocznych jest z łatwa możliwość pogodzenia ich z pracą na pełen etat, stażem czy praktykami. Niezależność finansowa pozwala opłacić studia i utrzymać się bez konieczności pomocy ze strony rodziny. W ten sposób przyspiesza się również swój rozwój zawodowy, co może ułatwić zdobycie wymarzonego stanowiska w przyszłości.

MS

fot. pixabay

źródła: opinieouczelniach.pl

Słowa kluczowe: studia dzienne, studia zaoczne, tryb studiów, program nauczania

Studia na start

Jakie są najbardziej opłacalne kierunki studiów?

Zobacz, po których studiach najwięcej się zarabia.

Zarządzanie - czego się spodziewać, wybierając te studia?

Zarządzanie jest kierunkiem dosyć uniwersalnym. Sprawdźcie, dlaczego?

Etnologia i antropologia kulturowa - kierunek, który pozwala lepiej zrozumieć człowieka

Zobacz, czym zajmuje się antropologia kulturowa i jakie wyzwania czekają osobę, które podejmuje się tego kierunku studiów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Top 3 najpopulaniejszych uczelni w Polsce [Zestawienie]

Zobacz, jakie uczelnie były najczęściej wybierane przez kandydatów w naborach w 2022/2023 roku.

Kształcenie specjalistyczne bez matury. Czym jest dyplom specjalisty i jak go uzyskać?

Dzięki kształceniu można podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Czy warto studiować zdalnie?

Szkolnictwo wyższe w Polsce od czasów lock downu coraz bardziej zaczęło rozszerzać ofertę studiów online.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane