zmień miasto

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - WSB, Chorzów

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
SPECJALNOŚCI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa            v   v             
» Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi            v   v             
» Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych   v   v                      
» Bezpieczeństwo lokalne            v   v             
» Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi   v   v                      
» Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie            v   v             
» Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji            v   v             
» Edukacja dla bezpieczeństwa            v   v             
» Kryminologia z elementami kryminalistyki   v   v                      
» Ochrona osób i mienia   v   v                      
» Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych   v   v                      
» Pracownik cywilny w służbach mundurowych   v   v                      
» Służby policyjne   v   v                      
» Wywiad i kontrwywiad biznesowy   v   v                      
» Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi   v   v                      
» Zarządzanie kryzysowe            v   v             

Bezpieczeństwo narodowe w innych szkołach

Więcej miast »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama