Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu, Wałcz

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz

O szkole

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych to zupełnie nowa jakość na rynku szkół policealnych, zbudowana na podwalinach, prowadzonych od dwudziestu lat przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji, szkół policealnych. Oferta Studium oparta na reformie programowej szkolnictwa zawodowego, wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, jak również ogromnemu wachlarzowi zajęć praktycznych, kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru pomocy społecznej. Zajęcia praktyczne realizowane we własnych, profesjonalnych pracowniach i specjalistycznych gabinetach lekarskich oraz szpitalach dają absolwentom Studium możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego, które stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji pracowników.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców, nauczycieli akademickich, lekarzy i profesjonalistów w dziedzinie stomatologii, ortopedii, kosmetyki, masażu, ortoptyki, audiologii, opieki społecznej, elektroniki i informatyki medycznej sprawiają, że absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada również własną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na podjęcie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami. Realizacja rozszerzonego programu nauczania języka obcego zawodowego, sprawia, że słuchacze Studium gotowi są do podjęcia pracy poza granicami kraju.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, to miejsce, w którym prestiżowe kierunki znajdują się w zasięgu Twojej ręki.

Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość na propozycje i potrzeby Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku europejskiego sprawiają, że przed absolwentami Studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją zawodową karierą.

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada filie w następujących miastach:

 • Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
 • Koszalin, ul. Stanisława Dąbka 1
 • Kościerzyna, ul. Wybickiego 1
 • Lębork, ul. Marcinkowskiego 1
 • Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 10
 • Warszawa, ul. Grójecka  93

Kształcimy na następujących kierunkach:

 •     Asystentka stomatologiczna
 •     Higienistka stomatologiczna
 •     Technik dentystyczny
 •     Ortoptystka
 •     Technik optyk
 •     Protetyk słuchu
 •     Technik elektroniki i informatyki medycznej
 •     Technik elektroradiolog
 •     Technik ortopeda
 •     Technik sterylizacji medycznej
 •     Technik farmaceutyczny
 •     Technik masażysta
 •     Technik usług kosmetycznych
 •     Asystent osoby niepełnosprawnej
 •     Opiekun medyczny
 •     Opiekun osoby starszej
 •     Opiekun w domu pomocy społecznej
 •     Opiekunka dziecięca
 •     Opiekunka środowiskowa
 •     Terapeuta zajęciowy 


Nasze atuty:

 •     zajęcia w weekendy
 •     bezpłatne kierunki
 •     współpraca z specjalistycznymi placówkami medycznymi
 •     profesjonalna kadra akademicka
 •     staże i praktyki zagraniczne finansowane z funduszy europejskich
 •     oferty pracy dla absolwentów
 •     uprawnienia szkoły publicznej
 •     własne ośrodki egzaminacyjne
 •     nauka dwóch języków obcych zawodowych
 •     dostęp do platformy e-learningowej
 •     dodatkowe kursy i szkolenia w trakcie trwania nauki


Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

 • Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, Radiologia w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
 • Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna, elementy medycyny estetycznej
 • Technik masażysta: SPA & Wellnes, odnowa biologiczna, elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
 • Asystent osoby niepełnosprawnej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun medyczny: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Opiekun osoby starszej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Technik elektroradiolog: Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
 • Technik farmaceutyczny: Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
 • Technik sterylizacji medycznej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście