Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu, Wałcz

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz

Rekrutacja

Punkt rekrutacji czynny w następujące dni:

Poniedziałek – NIECZYNNE

Wtorek – NIECZYNNE

Środa –NIECZYNNE

Czwartek – 11.30-13.00

Piątek – 15.30 – 19:00

Sobota – 8.30 – 15:00

Niedziela –8:30 – 12:00

 

Dokumenty niezbędne do podjęcia nauki: podanie, deklaracja (dotyczy kierunków płatnych), 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku (dotyczy niektórych kierunków), ksero dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej – matura nie jest wymagana.

 

Przed złożeniem dokumentów w oryginale prosimy o wypełnienie formularza rekrutacji elektronicznej dostępnego na stronie http://www.szkolymedyczne.eu/rekrutacja/koszalin/

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście