Akademia Wymiaru Sprawiedliwości - AWS, Kalisz

Adres: Wrocławska 193-195 (Kampus Mundurowy AWS w Kaliszu), 62-800 Kalisz

O uczelni

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości uzyskała w 2021 roku uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo o profilu praktycznym oraz studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej; w organizacjach społecznych i edukacyjnych; w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

Uczelnia oferuje przyszłym kandydatom studia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka (w Kaliszu), studia cywilne na kierunku Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne (w Warszawie), a także studia podyplomowe

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście