Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Chorzów

Nauka… z przyjemnością!
Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (GWSP) w Chorzowie powstała w 1999 roku. Od tego czasu będąc uczelnią jednowydziałową (Wydziału Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej) kształci studentów na 3 kierunkach studiów licencjackich podzielonych na 15 specjalności. GWSP oferuje także naukę na ponad 24 kierunkach studiów podyplomowych. U źródła powstania GWSP znajduje się kultura Górnego Śląska, składające się na nią tradycje przemysłowe i przedsiębiorcze. Ważnym składnikiem tej kultury jest tradycja samorządności i samoorganizacji społecznej.

Wiadomości ze szkoły

Wystartował zimowy nabór na studia w GWSP Chorzów

Galeria zdjęć: Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Facebook - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście