Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - PWSZ, Wałbrzych

Adres: Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

Stowarzyszenie Absolwentów

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Prezes Zarządu – mgr Michał Broda
1. Wiceprezes Zarządu – Paweł Kwiatkowski
2. Wiceprezes Zarządu – lic. Krzysztof Zyguła
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mgr Tomasz Durajczyk
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – mgr Marta Sawicka
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła

Kontakt

email: absolwenci@pwsz.com.pl
telefon: 74 641-92-11

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście