Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - PWSZ, Wałbrzych

Adres: Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

Władze Uczelni

Władze Uczelni:

  • Rektor
  • Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
  • Kanclerz
  • Konwent
  • Senat
  • Pełnomocnik Rektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej
  • Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i zarządzania
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście