zmień miasto

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PWSZ, NysaUczelnia z pomysłem, miasto z klimatem!

Biuro Karier

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

Biuro Karier PWSZ w Nysie:

 • prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, organizuje kursy i szkolenia zwiększające atrakcyjność Studentów i Absolwentów na rynku pracy,
 • gromadzi i udostępnia informacje na temat rynku pracy, jego wymagań i tendencji,
 • nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami - pozyskuje oferty pracy, staży zawodowych dla Studentów i Absolwentów,
 • · współpracje z Powiatowym Urzędem Pracy, Samorządem Studenckim, zrzeszeniami pracodawców oraz innymi podmiotami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć i propagowania inicjatyw adresowanych do Studentów i Absolwentów szukających pracy.

 

Szkolenia i kursy cyklicznie organizowane przez Biuro Karier:

 • język migowy z elementami słownictwa medycznego,
 • zaawansowana obsługa programów AutoCad, Corel, Photoshop,
 • tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem technologii PHP i MySQL,
 • kurs wychowawców kolonijnych,
 • szkolenia z zakresu: umiejętności negocjacyjnych, asertywności w pracy, zarządzania sobą w czasie,
 • kreatywne pisanie dokumentów aplikacyjnych - CV i listu motywacyjnego,
 • aktywne poszukiwanie pracy,
 • zakładanie i prowadzenie własnej firmy (procedura założenia, biznesplan, prowadzenie księgowości),
 • opracowywanie dokumentacji i wdrażanie projektów unijnych,
 • … i wiele innych.

 

Więcej na stronie:

www.biurokarier.pwsz.nysa.pl

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu: 

www.facebook.com/biurokarier.nysa

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Zakres działania BWM:

 • koordynacja współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z partnerami zagranicznymi w zakresie realizowanych przez Uczelnię programów i projektów oraz konferencji międzynarodowych,
 • obsługa mobilności Studentów oraz Pracowników PWSZ w Nysie (koordynacja programu LLP Erasmus, organizacja przyjazdów gości z zagranicznych uczelni partnerskich, organizacja zagranicznych wyjazdów pracowników),
 • działania informacyjno-promocyjne związane z programami międzynarodowymi wśród Studentów i Pracowników Uczelni oraz za granicą.

 

Program ERASMUS

 • możliwość odbycia części studiów w jednej z ponad 60 uczelni partnerskich w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
 • zagraniczne 3-miesięczne praktyki zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach na terenie krajów: UE, EOG, Turcji i Chorwacji,
 • kursy językowe za granicą (EILC ERASMUS, DAAD, BUWIWM) lub w PWSZ w Nysie w ramach przygotowań do wyjazdu.

 

Jeżeli masz dobrą średnią, znasz co najmniej jeden język obcy, jesteś ciekawy świata i otwarty na nowe wyzwania, zapraszamy do BWM!!!! Na pewno znajdziemy coś dla Ciebie.

 

Oferowane przez BWM PWSZ w Nysie stypendia, praktyki i kursy są znakomitym uzupełnieniem zdobytego w PWSZ w Nysie wykształcenia i gwarancją uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy w przyszłości.

 

Więcej:  

www.bwm.pwsz.nysa.pl

www.facebook.com/bwm.nysa

Więcej miast »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama