zmień miasto

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PWSZ, NysaUczelnia z pomysłem, miasto z klimatem!

Centra Rozwoju przy PWSZ

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków przy PWSZ w Nysie

Co może zaoferować Studentom Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków przy PWSZ w Nysie?

Centrum to instytucja powołana do ratowania dziedzictwa kulturowego oraz koordynowania wszelkich działań na rzecz ochrony zabytków.

 

Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego.

W zakres działań Centrum wchodzą: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, specjalistyczne badania konserwatorskie, prace konserwatorskiej i inne.

 

Oferta dla Studentów to między innymi:

 • dostęp do aparatury i infrastruktury badawczej,
 • cykliczne wykłady z  zagadnień konserwacji zabytków,
 • uczestnictwo w warsztatach, praktycznych (w tym międzynarodowych) organizowanych przez CBEKZ,
 • staże studenckie dla Studentów specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz Absolwentów w ramach  prac prowadzonych przez Centrum.

 

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie

Co może zaoferować studentom Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie ?

 • Po pierwsze – dostęp do praktyki biznesowej,
 • po drugie –  kontakt z potencjalnymi pracodawcami,
 • po trzecie – szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia w środowisku praktyków,
 • po czwarte – szansę na zdobycie nowych  lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy po ukończeniu studiów.

 

I w tym celu RCTWiTI przy PWSZ w Nysie:

 • organizuje spotkania dla studentów z przedsiębiorcami Opolszczyzny pn. „Bliżej biznesu”,
 • organizuje lub współorganizuje konferencje i seminaria, na które są zapraszani studenci jako słuchacze lub jako prelegenci,
 • organizuje kursy i szkolenia, w których mogą uczestniczyć studenci,
 • wspiera studentów w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami przy pisaniu prac dyplomowych i ich prezentowaniu poza Uczelnią.

 

Więcej na stronie:

www.rctwiti.pwsz.nysa.pl

Więcej miast »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama