zmień miasto

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PWSZ, NysaUczelnia z pomysłem, miasto z klimatem!

Sport, języki obce, koła naukowe

Sport w PWSZ w Nysie

Przy PWSZ w Nysie prężnie działa Akademicki Związek Sportowy. Związek zrzesza osoby zainteresowane sportem, umożliwiając im uprawianie wielu dyscyplin. Uczelnia dysponuje m.in. ściankami wspinaczkowymi, siłowniami, stołami do tenisa stołowego.

 

Sekcje AZS: brydża sportowego, koszykówki kobiet i mężczyzn, wspinaczki sportowej kobiet i mężczyzn, ergometru wioślarskiego kobiet i mężczyzn, piłki nożnej, siatkówki kobiet i mężczyzn, siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn, trójboju siłowego, szachów, tańca - Tanero, lekkoatletyki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, walk MMA - Lutadores, narciarstwa alpejskiego kobiet i mężczyzn, snowboardu kobiet i mężczyzn, futsalu kobiet i mężczyzn, pływania kobiet i mężczyzn, żeglarstwa, biegów przełajowych kobiet i mężczyzn.

 

Studium Języków Obcych

  • Studium Języków Obcych prowadzi lektoraty z następujących języków: angielski, czeski, łaciński i niemiecki. Studenci uczą się języków obcych przez 4 semestry.
  • Poza zdobywaniem standardowych kompetencji językowych i realioznawczych danego obszaru językowego, Studenci poznają profesjonalną terminologię związaną z ich kierunkiem kształcenia.
  • W SJO przeprowadza się pisemne i ustne testy kompetencyjne ze znajomości języka angielskiego i niemieckiego dla Studentów starających się o wyjazdy zagraniczne.

 

Studenckie koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe są dobrowolnymi zrzeszeniami Studentów powołanymi z inicjatywy nauczycieli akademickich, a także samych Studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe. SKN są tworzone przy wszystkich Instytutach PWSZ w Nysie, a tym samym zakres tematyczny ich działań jest bardzo różnorodny i szeroki.

Każde Studenckie Koło Naukowe ma swojego opiekuna, którym jest nauczyciel akademicki PWSZ w Nysie. Pozostały skład Koła tworzą Studenci Uczelni.

 

Działalność SKN przy PWSZ w Nysie polega na pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu pomysłów i inicjatyw członków Koła związanych z daną dziedziną nauki. Owocem takich działań są organizowane akcje (np. zbiórka krwi na wakacje i Mikołajki), udział w konferencjach naukowych, organizowanie zawodów (np. Mistrzostwa PWSZ w Ratownictwie Medycznym), konkursów itp.

Wstępując do koła naukowego, Student może rozwijać swoje zainteresowania w wybranym temacie, uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych, prelekcjach, konferencjach. Często jest także twórcą ciekawych wydarzeń akademickich.

Więcej miast »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama