Politechnika Koszalińska - PK, Koszalin

Student jest najważniejszy
Adres: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Politechnika Koszalińska

Kierując się hasłem „Student jest najważniejszy”, Politechnika Koszalińska stawia na rozwój, przyszłość i możliwie jak najlepsze – nowoczesne i najbardziej uniwersalne – wykształcenie swoich studentów.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście