Społeczna Akademia Nauk, Ośrodek w Garwolinie - SAN, Garwolin

Najniższe czesne w regionie
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin

Społeczna Akademia Nauk, Ośrodek w Garwolinie

Społeczna Akademia Nauk w Garwolinie rozpoczęła swoją działalność w październiku 2002 roku z inicjatywy władz miasta i powiatu i od tamtego czasu ponad 2000 mieszkańców zdobyło tytuł licencjata lub ukończyło studia magisterskie na kierunku zarządzanie bez konieczności opuszczania rodzinnego miasta. Uczelnia cały czas stara się rozszerzać ofertę edukacyjną na kierunku zarządzanie. Obok od lat funkcjonujących już specjalności jak Zarządzanie Organizacjami, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu studenci mają możliwość wyboru rozszerzonych profili Logistyka w Z

Kierunki

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście