Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie - WSB, Jaworzno

Studiuj dla bezpieczeństwa!
Adres: ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-600 Jaworzno

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to to uczelnia, która na polskim rynku edukacyjnym funkcjonuje od ponad dekady. Jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie zaczęła kształcić przyszłych pracowników służb mundurowych oraz menedżerów z zakresu bezpieczeństwa na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. W ciągu ponad 10 lat funkcjonowania Uczelni nastąpił bardzo dynamiczny jej rozwój. Dowodem tego jest m.in. stale wzbogacana oferta edukacyjna, jak również uruchomienie - w krótkim stosunkowo czasie - kilku nowych wydziałów.

Facebook - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście