Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała

Twój cel: wseh.pl Studiuj w najlepszej uczelni na Podbeskidziu!
Adres: ul. gen. Wł. Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała

Oferta edukacyjna WSEH

Studia: stacjonarne i niestacjonarne

I stopień:

ZARZĄDZANIE:

 • finansami przedsiębiorstw,
 • zasobami ludzkimi,
 • menedżer we współczesnej firmie,
 • Business Studies (studies in English),

SPORT I ZDROWIE*:

 • trening zdrowotny,
 • doradztwo dietetyczne,

ADMINISTRACJA:

 • samorządowa,
 • organizacje pozarządowe,

EKONOMIA*:

 • rachunkowość i finanse,
 • zrównoważony rozwój.

ANGLISTYKA

GERMANISTYKA

* kierunki w przygotowaniu

II stopień:

ZARZĄDZANIE:

 • psychologia w biznesie,
 • logistyka w biznesie,
 • zarządzanie sportem,
 • zarządzanie w administracji,
 • Management in Culturally Diversified Environment (studies in English),
 • Arts and Cultural Management (studies in English).

Jako jedyna uczelnia niepubliczna na Podbeskidziu posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach:

ANGLISTYKA
GERMANISTYKA

Rekrutacja:

 • od 01.06.2018 do 30.09.2018 dla studiów stacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 01.06.2018 do 31.10.2018 dla studiów niestacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 01.01.2019 do 18.02.2019 dla obu trybów studiów (semestr letni).

Bonifikata:

dla kandydatów, którzy w sekretariacie złożą komplet dokumentów, opłata związana z przyjęciem na studia wyniesie:

 • do 31.07.2018 - 50 zł,
 • do 30.09.2018 - 100 zł (zamiast 300 zł).

 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście