Szkoły policealne - Bolesławiec

Pokaż szkoły
Policealne Studium Farmaceutyczne w Bolesławcu

adres: M. Opitza 11, 59-700 Bolesławiec tel.: 757327960 fax: 757327960

Policealne Studium Kosmetyczne w Bolesławcu

adres: M. Opitza 11, 59-700 Bolesławiec tel.: 757327960 fax: 757327960

Powiatowa Szkoła Policealna Nr 1

adres: Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec tel.: 757323001 fax: 757323001

Powiatowa Szkoła Policealna Nr 2

adres: H. i W. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec tel.: 757322419 fax: 757323193

Powiatowa Szkoła Policealna Nr 3 w Bolesławcu

adres: Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec tel.: 757324009 fax: 757323983

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście