Terminy matury w roku szkolnym 2021/2022 [HARMONOGRAM]

CKE podała informację, kiedy odbędzie się matura

2021-08-25 12:29:41

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram matur w roku szkolnym 2021/2022. Zastanawiacie się, kiedy odbędzie się egzamin maturalny? Nie wiecie, na jakich zasadach zostanie przeprowadzony? Czy na pewno nie będzie egzaminów ustnych? Oto najważniejsze informacje na temat egzaminu dojrzałości 2022.

Kiedy odbędzie się matura 2021/2022? Harmonogram i terminy matury 2022matu

W jakim terminie odbędą się matury 2021/2022?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie CKE przyszłoroczne egzaminy maturalne odbędą się w maju, czerwcu i sierpniu. Termin główny matury potrwa od 4 do 23 maja 2022 roku. Kiedy odbędą się poszczególne egzaminy? Informacje te zostały zamieszczone w "Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu  maturalnego w 2022 roku".

Kiedy będą obowiązkowe egzaminy na maturze 2022?

W 2022 roku nie trzeba przystępować do egzaminów ustnych. W komunikacie możemy znaleźć informację, że: "do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą". Zatem, kiedy odbędą się obowiązkowe egzaminy pisemne?

 • Język polski (poziom podstawowy) — środa, 4 maja 2022 r., godz. 9:00.
 • Matematyka (poziom podstawowy) — czwartek, 5 maja 2022 r., godz. 9:00.
 • Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) — piątek, 6 maja 2022 r. O godzinie 9:00 odbędzie się matura z języka angielskiego, zaś z pozostałych o godzinie 14:00.

Harmonogram dodatkowych przedmiotów na maturze

W komunikacie znajdziemy informację o terminach dodatkowych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. I tak kolejno:

 • Język łaciński i kultura antyczna — czwartek, 4 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Historia muzyki — piątek, 5 maja 2022 o godz. 14:00.
 • Język angielski — poziom rozszerzony i dwujęzyczny — poniedziałek, 9 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Filozofia — poniedziałek, 9 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Język polski — wtorek, 10 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Język francuski — poziom rozszerzony i dwujęzyczny — wtorek, 10 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Matematyka — środa, 11 maja 2022 o godz. 9:00.
 • Język hiszpański — poziom rozszerzony i dwujęzyczny — środa, 11 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Biologia — czwartek, 12 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Język rosyjski — poziom rozszerzony i dwujęzyczny — czwartek, 12 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Wiedza o społeczeństwie — piątek, 13 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Język niemiecki — poziom rozszerzony i dwujęzyczny — piątek, 13 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Chemia — poniedziałek, 16 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Język włoski — poziom rozszerzony i dwujęzyczny — poniedziałek, 16 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Historia — wtorek, 17 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Język mniejszości narodowych — poziom podstawowy — wtorek, 17 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Geografia — środa, 18 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony) — środa, 18 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Fizyka — czwartek, 19 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Historia sztuki — czwartek, 19 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Informatyka — piątek, 20 maja 2022 r. o godz. 9:00.
 • Język kaszubski (poziom rozszerzony) — piątek, 20 maja 2022 r. o godz. 14:00.
 • Język łemkowski (poziom rozszerzony) — piątek, 20 maja 2022 r. o godz. 14:00.

Harmonogram matur w języku obcym — terminy w 2022 r.

Egzamin maturalny w języku obcym jest przeznaczony dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Mogą przystąpić do nich tylko ci uczniowie, w których szkołach te przedmioty były nauczane w języku obcym. Egzaminy odbędą się w poniedziałek, 23 maja 2022 r.

 • Matematyka — godz. 9:00.
 • Historia — godz. 10:35.
 • Geografia — godz. 12:10.
 • Biologia — godz. 13:35.
 • Chemia — godz. 15:20.
 • Fizyka — godz. 16:55.

Terminy matury ustnej w roku szkolnym 2021/2022

Egzaminy ustne będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramu, który zostanie ustalony przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Matury ustne z: języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych oraz języka kaszubskiego i łemkowskiego potrwają przez 2 dni — od 18 do 20 maja 2022 r.

KK

Fot. janeb13 z Pixabay

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Słowa kluczowe: matura 2022, kiedy matura 2022, matura 2022 harmonogram,

Egzaminy maturalne

Matura biologia 2020

Matura z biologii 2018 2017 2016 2015 2014, 2013 2012, 2011, 2010, 2009, arkusze maturalne, model odpowiedzi, klucz odpowiedzi.

Egzamin maturalny - informatyka

Matura z informatyki 2014 2013 2012, 2011, 2010, 2009, arkusze maturalne, modele odpowiedzi, rozwiązania

Rozprawka problemowa na maturze - jak napisać, co w niej zamieścić, czego nie robić?

Zobacz co zrobić, aby uzyskać wysoki wynik na maturze z języka polskiego.

Matura fizyka 2018

Matura 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 z fizyki i astronomii odpowiedzi, modele odpowiedzi, egzaminy maturalne, arkusze maturalne, klucze odpowiedzi

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Gap year - czy warto się na to zdecydować?

Czym jest gap year? Czy zawsze przynosi korzyści?

Trudniejsza matura w 2023 roku - hamonogram i nowości

Kiedy dokładnie odbędą się matury w 2023 roku?

Podręcznik szkolny. Czego potrzebuje uczeń do skutecznej nauki?

Jak wspomóc ucznia w nauce i co zaproponować mu, aby osiągnął lepsze wyniki w pozostałych przedmiotach nauczania?

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane