Teologia

Pokaż szkoły
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

#UPJP2 to dobry KIERUNEK! adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków tel.: 12 37 08 670, 12 37 08 617 fax: 12 37 08 670 informacje: więcej o szkole

Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum

adres: Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa tel.: +48225428717

Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni

adres: ul. Armii Krajowej 46, 81-366 Gdynia tel.: +48586612230 fax: 0586612230

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

adres: ul. Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel.: +48814454101 fax: 81 445 41 90

Papieski Wydział Teologiczny

adres: ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław tel.: 71 322 99 70 w. 21 fax: 71 327 12 01

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

adres: Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel.: +48228399282

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń tel.: 56 611 40 10, 56 611 46 57 fax: 56 652 04 19

Uniwersytet Opolski

adres: pl. Kopernika 11 a, 45-040 Opole tel.: +48775415903

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

adres: ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów tel.: +48 14 622 33 31, +48 14 621 35 04 fax: +48 14 622 33 31

Uniwersytet Szczeciński

adres: Aleja Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin tel.: 914441000

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście