SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, Kalisz

Adres: Wrocławska 193-195 (Kampus Mundurowy SWWS w Kaliszu), 62-800 Kalisz
SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI w Kaliszu

SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Wiadomości ze szkoły

SWWS na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

Galeria zdjęć: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu

Facebook - SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście