Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie, Koszalin

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: Stanisława Dąbka 1, 75-254 Koszalin

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie

Zajęcia w weekendy, kierunki bezpłatne, zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych placówkach medycznych i pracowniach szkolnych, profesjonalna kadra akademicka, staże i praktyki zagraniczne finansowane z funduszy europejskich, pośredniczymy w zatrudnieniu absolwentów.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście