Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku, Lębork

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku

Zajęcia w weekendy, kierunki bezpłatne, zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych placówkach medycznych i pracowniach szkolnych, profesjonalna kadra akademicka, staże i praktyki zagraniczne finansowane z funduszy europejskich, pośredniczymy w zatrudnieniu absolwentów.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście