Harmonogram Matury w 2009 roku

2009-01-24 23:04:45
Na mocy § 61 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz.562 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu maturalnego organizowanego od maja do września 2009 roku dla zdających, o których mowa w §53 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2009

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

godz. 9.00
obydwa poziomy

godz. 14.00
obydwa poziomy

4

poniedziałek

język polski

 

5

wtorek

język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych

 

6

środa

wiedza o społeczeństwie

fizyka w języku obcym*, język włoski

7

czwartek

język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych

geografia w języku obcym*

8

piątek

geografia

język łaciński i kultura antyczna

sobota, niedziela

11

poniedziałek

biologia

wiedza o tańcu

12

wtorek

historia

chemia w języku obcym*, matematyka w języku obcym*

13

środa

matematyka

biologia w języku obcym*, historia w języku obcym*

14

czwartek

fizyka i astronomia

historia sztuki

15

piątek

chemia

historia muzyki

sobota, niedziela

18

poniedziałek

język rosyjski

kultura Hiszpanii*

19

wtorek

język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych

 

20

środa

języki mniejszości narodowych, język kaszubski,

filozofia

21

czwartek

język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

informatyka

     

*dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 29 maja

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów

PRZEDMIOTY

ARKUSZE CZAS TRWANIA(min)**
 • język polski
• język mniejszości
poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

• języki obce nowożytne poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony część I

120

część II

70

• języki obce dla klas dwujęzycznych część I

90

część II

150

• informatyka poziom podstawowy część I

75

część II

120

poziom rozszerzony część I

90

część II

150

 • filozofia
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu
poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

arkusz w języku obcym*

80

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

arkusz w języku obcym*

80

• język kaszubski poziom rozszerzony

180

• kultura Hiszpanii*** część I

60

część II

90

część III

90

* Arkusz w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy.

** Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

*** Przedmiot kultura Hiszpanii zdawany jest tylko przez tych absolwentów klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, którzy ubiegają się o hiszpańskie świadectwo maturalne.

Rozpoczęcie pierwszego egzaminu - godz. 9.00
Rozpoczęcie drugiego egzaminu - godz. 14.00

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.
Słowa kluczowe: matura 2009, egzaminy, terminarz, kiedy, daty, harmonogram

Harmonogram matur

Matura 2020 - kiedy nowe terminy egzaminów

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmiany terminu egzaminów maturalnych.

Matura 2021 - terminy egzaminów

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają maturzystów w 2021 roku.

Matura 2020 - terminy egzaminów

Znamy już harmonogram egzaminów maturalnych, które czekają maturzystów w 2020 roku.

Kalendarz maturzysty

Dla ułatwienia życia porządnego maturzysty podajemy terminy egzaminów. Nie zapomnijcie, gdzie i kiedy macie się pojawić!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Szczepienia dla nauczycieli przeciw COVID-19 zaczną się w drugim tygodniu lutego 2021 r.

Kolejny krok w stronę bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

"Geografia - lubię to", czyli powtórka do matury z geografii 2021!

Poznaj szczegóły i harmonogram darmowych zajęć dla tegorocznych maturzystów!

Warsztaty SmartUP Academy 2021 - informacje o zapisach i harmonogram zajęć

Fundacja Adamed i Politechnika Warszawska zapraszają do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura 2011 - Terminy, arkusze, odpowiedzi - matura 2011 harmonogram rozkład egzaminów terminy daty cke egzaminy maturalne 2011

CKE podała terminy przyszłorocznej matury. Egzaminy zaczną się już tradycyjnie 4 maja językiem polskim.