zmień miasto

Matura 2019 - jakie wyniki uzyskali maturzyści?

Egzaminy maturalne w 2019 roku odbyły się w dniach 9-29 maja. Jak co roku, absolwenci liceów i techników musieli stawić czoła kompleksowo przygotowanym testom, które sprawdzały ich wiedzę nabytą w ciągu wielu lat nauki. Jak im poszło? 4 lipca 2019 roku, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalne wyniki egzaminów maturalnych. Oto jak wyglądają statystyki piszących w pierwszym, majowym terminie.

Młody mężczyzna i młoda kobieta razem chillują przy herbacie

Liczba zdających

Do egzaminu w tym roku przystąpiło 247 230 osób. Znaczna większość z nich, bo aż 156 352 osób, to absolwenci liceów ogólnokształcących. Pozostali zdający (w liczbie 90 878) to zaś osoby kończące w tym roku edukację w technikum.

365 egzaminów zostało unieważnionych z powodów takich jak ściąganie czy wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego. 1 252 laureatów i finalistów olimpiad naukowych zostało zwolnionych z wybranych egzaminów, otrzymując automatycznie najwyższe wyniki.

Przedmioty dodatkowe

Przypomnijmy, że w nowa formuła egzaminów maturalnych, w jakiej przeprowadzane są aktualnie testy, daje pewną wolność w wyborze zdawanych przedmiotów. W części pisemnej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny), zdający muszą wybrać co najmniej jeszcze jeden przedmiot dodatkowy, na poziomie rozszerzonym. Część ustna natomiast obejmuje j. polski oraz j. nowożytny.

Większość maturzystów zdecydowała się na wzięcie jednego przedmiotu dodatkowego (39%). Niewiele mniej popularnym rozwiązaniem było dobranie sobie dwóch rozszerzonych egzaminów (33%). Na 3 testy dodatkowe zdecydowało się 23% absolwentów. 4 i więcej przedmiotów rozszerzonych, zdawało już stosunkowo niewiele osób, bo jedynie 5%.

Przedmioty dodatkowe wybierane w liceach:

 • J. angielski - 64%
 • J. polski - 28%
 • Matematyka - 28%
 • Biologia - 24%
 • Geografia - 23%
 • Chemia - 15%
 • Historia - 10%
 • Fizyka - 9%

Przedmioty dodatkowe wybierane technikach:

 • Angielski - 51%
 • Geografia - 32%
 • Matematyka - 26%
 • J. polski - 10%
 • Biologia - 8%
 • Fizyka - 7%
 • Informatyka - 5%
 • Wiedza o społeczeństwie - 4%

W przypadku języka obcego, na poziomie podstawowym, największą popularnością cieszył się j. angielski, który został wybrany aż przez 93,9% licealistów i 92,8% techników. Drugie miejsce zajął j. niemiecki, który był zdawany przez 3,9% absolwentów liceów i 5,3% osób kończących technikum. J. rosyjski cieszył się małą popularnością i został wybrany kolejno przez 1,4% i 1,8% maturzystów z liceów i techników. Resztę stanowiły inne opcje.

Zdawalność w 2019 roku

By zdać część podstawową egzaminów maturalnych, należało zdobyć co najmniej 30% punktów. Podobnie w przypadku części ustnej z języka polskiego i obcego. Procentowy wynik z egzaminów rozszerzonych mógł być jakikolwiek - służył jedynie do podbicia sobie punktów rekrutacyjnych i nie można było go nie zaliczyć

W tym roku, maturę zdało 80,5% osób podchodzących do egzaminów. Poprawka czeka 12,9%, natomiast tych, którzy nie zdali egzaminu, jest 6,6%. Oto jak rozkładają sie te akcenty pomiędzy absolwentami liceów i techników:

Liceum

 • Matura zdana: 86,4%
 • Poprawka: 8,9%
 • Matura niezdana: 4,7%

Technikum

 • Matura zdana: 70,5%
 • Poprawka: 19,7%
 • Matura niezdana: 9,8%

Średnie wyniki matur 2019

Średnie wyniki z części podstawowej pisemnej:

 • J. polski 52%
 • Matematyka 58%
 • J. angielski 72%
 • J. niemiecki 61%

Średnie wyniki z j. polskiego w części ustnej:

 • Liceum: 70% (99,4% zdawalności)
 • Technikum: 60% (98,6% zdawalności)

Średnie wyniki z j. obcego nowożytnego w części ustnej:

 • Liceum: 75% (98,3% zdawalności)
 • Technikum 62% (96,5% zdawalności)

Poprawka matury w 2019 roku

Jeżeli nie udało nam się zdać matury to pamiętajmy, że prawo do poprawki mają osoby, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo części ustnej. By z niego skorzystać, należy do 11 lipca złożyć pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z niezdanego przedmiotu. Pismo należy złożyć do dyrekcji naszej szkoły.

KSK

fot. Pixabay.com

źródło: cke.gov.pl

Ciekawe artykuły

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio komentowane

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama