Kto może starać się o przedłużenie czasu pisania egzaminu maturalnego?

2018-01-05 11:30:09

Chyba nikt nie przepada za ograniczeniem liczby minut przeznaczonych na pisanie egzaminów. Zbliżająca się godzina zakończenia testu może wywołać stres, a w dodatku nie pozwolić skończyć wszystkich zadań. Tak samo jest na maturach, na których jednak istnieje możliwość przedłużenia czasu w wyjątkowych przypadkach.

Osoby z problemami mogą starać się o dodatkowe pomoce na maturze.

Przedłużenie czasu na maturze nie jest jedyną korzyścią dla osób z pewnymi problemami. Oprócz tego, odpowiednie zaświadczenie może zapewnić uczniowi odrębny arkusz, inne miejsce pracy oraz zakres oceniania dostosowany do potrzeb. To jednak nie wszystko, ponieważ można liczyć też na dodatkową pomoc od nauczycieli w trakcie pisania.

W jakich przypadkach można złożyć oświadczenie o przedłużenie czasu na egzaminie maturalnym?
- Gdy posiadamy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, związane z niepełnosprawnością.
- Gdy posiadamy orzeczenie związane z niedostosowaniem społecznym.
- Gdy posiadamy orzeczenie o indywidualny tok nauczania.
- Gdy jesteśmy niesprawni czasowo (potrzebne zaświadczenie wydane przez lekarza).
- Gdy posiadamy trudności w uczeniu się, czyli dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię lub dysortografię (potrzebna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej).
- Gdy zaliczamy się do grupy społecznej, która pochodzi z zagranicy (potrzebna opinia rady pedagogicznej o problemach z komunikacją językową).

Dzięki złożonemu oświadczeniu dyrektorowi szkoły w odpowiednim terminie można liczyć na przedłużenie czasu pisania egzaminu nawet o 30 minut. Dotyczy to także matury w formie ustnej, gdzie otrzymujemy dodatkowe 15 minut.

W tym momencie osoby, które posiadają takie orzeczenie, a nie złożyły go do końca września, nie mogą już starać się o przedłużenie czasu. Powinna być to jednak cenna informacja dla maturzystów, którzy będą zaliczać egzaminy w następnym roku.

Reszta uczniów, która nie posiada żadnego orzeczenia, nie musi się obawiać. Na egzaminach maturalnych mamy od rozpoczęcia 120-180 minut na pisanie, w zależności od przedmiotu. Jest to wystarczająco dużo czasu, aby bez pośpiechu odpowiadać na każde pytanie, nie martwiąc się o upływające sekundy na zegarze.

PW

Fot. Pixabay.com

Słowa kluczowe: czas trwania, godzina, matura, orzeczenie, opinia, zaświadczenie

Matura od A do Z

Wyniki matur 2021 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

Co musisz wiedzieć o maturze międzynarodowej?

Jak wygląda nauka w programie matury międzynarodowej (IB)?

Matura 2021 z Uczelniami Vistula - ostatni dzwonek

Zobacz, jak przygotować się do matury, dzięki darmowym webinarom z Vistulą.

Wyniki matur 2020 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Szkoła policealna - łatwa i bezpłatna możliwość zdobycia nowych umiejętności i zawodu

Zobacz, co robią studenci po ukończeniu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku.

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zaprasza na studia II stopnia

Zobacz, na czym polegają studia II stopnia w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane