zmień miasto

Niedopuszczenie do matury - w jakiej sytuacji się pojawia?

Prawie każdy uczeń wybierając szkołę średnią, liczy na to, że uda mu się zdać pozytywnie egzaminy dojrzałości, co otworzy mu następnie prostą drogę na wymarzone studia. Czy jednak każdy po ukończeniu liceum lub technikum może podejść do testów końcowych? W poniższym artykule odpowiadamy na to pytanie i wyjaśniamy, czym jest niedopuszczenie do matury.

Zobacz, w jaki sposób można zostać niedopuszczonym do matury!Czy nauczyciel może nie dopuścić do matury?

Okazuje się, że może, ponieważ wystarczy do tego jeden niezaliczony przedmiot przez ucznia w trakcie roku szkolnego. Jeśli otrzyma on ocenę niedostateczną, wtedy zaczną się jego problemy związane z podejściem do egzaminu dojrzałości w tym samym czasie co rówieśnicy. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na pisanie matury zależy od nauczyciela, który ma prawo uniemożliwić uczniowi ukończenie ostatniej klasy szkoły średniej na podstawie ocen z dziennika – w tej sytuacji przyszły maturzysta musi powtarzać rok i próbować jeszcze raz podejść do egzaminów.

Warunki przystąpienia do matury

Z powyższej sytuacji można wywnioskować, że jedynym warunkiem przystąpienia do matury jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia), które może otrzymać uczeń tylko wtedy, gdy zdobędzie pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów.

Niedopuszczenie do matury – rzadki przypadek

Wiemy już, kiedy nauczyciel może nie dopuścić do matury. Jak widać, jest to możliwe, ale tylko w sytuacji opisanej powyżej. Rzadko się zdarza, aby prowadzący zajęcia w szkole przez jeden przedmiot nie pozwolił podejść do egzaminów dojrzałości. Zazwyczaj dochodzi do ugody, przy której uczeń zagrożony oceną niedostateczną wykonuje po prostu dodatkowe zadania, pozwalające zaliczyć dany fakultet.

PW

Pixabay.com

Ciekawe artykuły
Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio komentowane

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama