zmień miasto

Próbna matura z angielskiego - zobacz odpowiedzi

Oto odpowiedzi do czwartkowej matury próbnej z języka angielskiego. Sprawdźcie, jak wam poszło!

Poniższych odpowiedzi nie należy traktować jako oficjalnych. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Usłyszysz dwukrotnie pięć wypowiedzi osób opisujących swoje hobby. Do każdej wypowiedzi (1.1.–1.5.) dopasuj słowo podsumowujące ją (A –F). Wpisz odpowiednie litery do tabeli.

1.1. C. photography
1.2. A. hiking
1.3. B. skiing
1.4. F. fishing
1.5. D. golf

2. Usłyszysz dwukrotnie ogłoszenie dotyczące zwiedzania głównej kwatery ONZ w Nowym Jorku. Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (2.1.–2.5.) są zgodne z treścią ogłoszenia (T), a które nie (F).

2.1. You can leave your car near UN Headquarters. - F
2.2. Guided tours last more than an hour. - F
2.3. A four-year-old child is not allowed here. - T
2.4. You have to buy a ticket a week before the visit. - F
2.5. Reservations are needed for groups bigger than five people. - F

3. Usłyszysz dwukrotnie wywiad na temat mundurków szkolnych. Dokończ zdania (3.1.–3.5.) wybierając z podanych odpowiedzi właściwą, zgodną z nagraniem, zakreślając literę A, B lub C.

3.1. B. isn’t negative.
3.2. A. often form groups.
3.3. C. are not allo wed at school.
3.4. C. cheaper than normal clothes.
3.5. B. students can sometimes show off their style.

4. Przeczytaj tekst. Do każdego fragmentu (4.1.–4.6.) przyporządkuj zdanie podsumowujące jego treść (A–G), wpisując w kratkę przy numerze fragmentu odpowiednią literę.

4.1. D. Drive economically.
4.2. E. Recycle as much as you can.
4.3. C. Throw away less.
4.4. F. Be an intelligent shopper.
4.5. B. Change your every day habits.
4.6. G. Choose green energy for your house.

5. Przeczytaj tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania (5.1.–5.7.) są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.

5.1. Complicated recipes may be stressful. - T
5.2. Don’t choose recipes that ta e much time. - T
5.3. Usually, recipes don’t contain preparation time. - F
5.4. There is no need to have your utensils at hand. - F
5.5. Wash your hands after touching me at. - T
5.6. Keep your recipes in different boxes, folders and notebooks. - F
5.7. This text is for experienced cooks. - F

6. Przeczytaj tekst. W zadaniach (6.1.–6.7.) wybierz odpowiedzi zgodne z jego treścią, zakreślając literę A, B, C lub D.

6.1. A. was unforgettable for Miss Finlayson.
6.2. D. she was its second owner.
6.3. D. her scarf.
6.4. C. put Trish’s left shoe on her right foot.
6.5. B. her parent told her to do it.
6.6. B. thought it was the last time.
6.7. C. there was something inside them.

POZIOM ROZSZERZONY

1. Uzupełnij każdą z luk (1.1.–1.6.) podanym w nawiasie wyrazem, przekształcając go tak, aby otrzymać logicznie i gramatycznie spójny tekst.

1.1. scientists
1.2. entitled
1.3. opposition
1.4. beliefs
1.5. rotation
1.6. initiator

2. Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Nie zmieniaj podanych fragmentów i formy podanych wyrazów.

2.1. You should definitely get rid of those old smelly shoes.
2.2. I shouldn't have been left alone on that stop bus.
2.3. I prefer sweeping the floors to vacuuming.
2.4. I wish I had brought my mobile phone.

4. Usłyszysz dwukrotnie pięć rad dotyczących punktualności. Przyporządkuj do każdej rady (4.1. – 4.5.) właściwy nagłówek (A – F), wpisując do tabeli literę A, B, C, D, E lub F. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego komunikatu.

4.1. C. Prioritize.
4.2. B. Practise saying what you need to say.
4.3. D. Be a time pessimist.
4.4. E. Schedule it into your calendar.
4.5. A. Be honest with yourself.

5. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat pewnej książki. Na podstawie zawartych w nagraniu informacji zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (5.1.–5.5.) są zgodne (T), a które nie są zgodne (F) z treścią tekstu.

5.1. Marietta refuses to copy other girls’ behaviour. - T
5.2. Marietta makes a decision to change her name. - T
5.3. Taylor remains cool-headed after being given a baby. - F
5.4. Mattie becomes Taylor’s employee. - F
5.5. Mattie has a secret occupation. - T

6. Usłyszysz dwukrotnie w wiad z mężczyzną, który jako nastolatek był chuliganem, znęcającym się nad innymi. Uzupełnij zdania (6.1.–6.5.) zakreślając odpowiedzi zgodne z nagraniem (litery A, B, C lub D).

6.1. C. excluded those who resembled him.
6.2. D. both mentally and physically.
6.3. A. turned into his friends.
6.4. B. had to leave the school.
6.5. D. his past actions made him who he is.

7. Przeczytaj tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zaznacz właściwe zakończenia zdań (7.1.–7.5.), zakreślając literę A, B, C lub D.

7.1. B. is the contest held annually.
7.2. B. was successfully revived.
7.3. A. as a way of messaging.
7.4. C. inform about a problem.
7.5. D. mustn’t be female.

8. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania (A – F), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Litery z tabeli wpisz w miejsca oznaczone linią ciągłą. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu.

8.1. E. Not surprisingly, both of them were farmers.
8.2. C. He rushed his family to their storm cellar and, before climbing in himself, decided to take another look.
8.3. D. The second account from Roy Hall does nothing to disprove Keller’s story.
8.4. A. He described the inside as a smooth wall of clouds, with smaller twisters swirling around the inside before breaking free.

9. Uzupełnij tekst, wybierając z tabeli odpowiednie formy. Wpisz w miejsca oznaczone linią ciągłą (9.1.–9.6.) literę A, B, C lub D.

9.1. A - Even though
9.2. B - if
9.3. C - caught up
9.4. D - ashamed
9.5. C - far
9.6. B - had to pay

Ciekawe artykuły

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio komentowane

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama