Matura w "starej formule". Kto może do niej przystąpić i jakie są jej zasady?

2018-09-07 10:44:21

Matura w "starej formule" obowiązywała uczniów do 2015 roku. Mimo, że od roku szkolnego 2014/2015 mamy do czynienia jej nowszą wersja, to w dalszym ciągu niektóre osoby mogą zdawać ją na starych zasadach. Zobacz, kto może przystąpić do "starej matury" i jak przebiegają jej poszczególne etapy.

Zobacz co musisz wiedzieć o maturze pisanej na starych zasadach.

Kto może przystąpić do matury w "starej formule"?

Do egzaminu dojrzałości na starych zasadach mogą przystąpić absolwenci techników z lat 2005/2006-2014/2015, absolwenci liceów ogólnokształcących z lat 2004/2005-2013/2014 oraz osoby, które na podstawie egzaminów eksternistycznych ukończyły liceum ogólnokształcące do roku szkolnego 2015/2016 włącznie.

Które egzaminy są obowiązkowe?

Egzamin maturalny w starej formule podzielony jest na część ustną oraz pisemną. W części ustnej obowiązkowy jest egzamin z języka polskiego i  języka obcego. W obu przypadkach nie określa się ich poziomu. W części pisemnej obowiązkowo należy podejść do egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowo, absolwenci szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą przystąpić do egzaminu ustnego (bez określonego poziomu) i pisemnego na poziomie podstawowym z tego języka.

Każdy uczeń może również wybrać maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych, z których chce zdawać egzamin maturalny. Mogą to być przedmioty zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu i otrzymują z niego najwyższy możliwy wynik.

Jak wygląda część ustna egzaminu?

Egzamin ustny, zarówno z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej, ma formę prezentacji i trwa 25 minut. Podzielony jest na dwie części, z których pierwsza trwa 15 minut, a druga 10 minut.

Podczas pierwszej części egzaminu zdający przedstawia przygotowaną wcześniej prezentację, podczas której może posiłkować się materiałami pomocniczymi, takimi jak konspekt. Jeśli w prezentacji znajdują się: fragment filmu, nagranie wypowiedzi lub muzyki, to mogą one trwać maksymalnie 5 minut. Podczas drugiej części osoba zdająca odpowiada na pytania komisji egzaminacyjnej - mogą one dotyczyć zarówno samej prezentacji, jak i dołączonej do niej bibliografii.

Inaczej wygląda część ustna z języka obcego nowożytnego. Trwa ona około 15 minut i składa się z czterech części. Pierwsza z nich to rozmowa wstępna, podczas której egzaminator zadaje pytania dotyczące zainteresowań zdającego. Później przechodzi on do pierwszego zadania, które polega na odegraniu roli opisanej w wylosowanym zestawie. Podczas drugiego zadania należy opisać ilustrację i odpowiedzieć na zadane do niej pytania. Ostatnie zadanie to wybór jednego z materiałów (najczęściej są to ilustracje), który najlepiej pasuje do wskazanego w arkuszu polecenia. Swoją decyzję trzeba uzasadnić i wytłumaczyć, dlaczego odrzuciło się pozostałe obrazki. Na koniec egzaminator zadaje dodatkowe dwa pytania.

Jak wygląda część pisemna egzaminu?

Egzamin pisemny z języka polskiego składa się z dwóch części i trwa 170 minut. Pierwsza z nich sprawdza rozumienie czytanego tekstu i zawiera przygotowane do niego pytania zamknięte, jak i otwarte. Druga część polega na napisaniu wypracowania dotyczącego jednego z dwóch przedstawionych tematów. Musi ono zawierać co najmniej 250 słów, czyli około dwie strony. Podczas egzaminu na sali powinien znajdować się słownik ortograficzny oraz słownik poprawnej polszczyzny.

Egzamin z matematyki również trwa 170 minut i zawiera zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, które można podzielić na krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Zdający może mieć przy sobie linijkę, cyrkiel, kalkulator oraz wybrane wzory matematyczne.

Ostatnim obowiązkowym przedmiotem w części pisemnej jest język obcy, z którego egzamin trwa 120 minut. Składa sie on z trzech części, z których pierwsza z nich sprawdza rozumienie ze słuchu, druga tekstu czytanego, a trzecia umiejętność pisania wybranej formy wypowiedzi. Pierwsze dwie części zawierają zadania zamknięte wielokrotnego wyboru lub takie, w których należy wybrać odpowiedź fałszywą bądź prawdziwą. Trzecia część polega na napisaniu dwóch tekstów. Pierwszy z nich to krótki tekst użytkowy, taki jak pocztówka, ogłoszenie czy zaproszenie. Drugi to list prywatny lub formalny. Jego długość powinna wynosić od 120 do 150 słów. Jeśli będzie on dłuższy niż 200 słów, to otrzymasz 0 punktów za to zadanie.

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy uzyskać co najmniej 30% z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części ustnej i pisemnej. Zaliczenie przedmiotów dodatkowych nie jest konieczne, jednak należy pamiętać że ich wyniki również widnieją na świadectwie dojrzałości.

Zobacz też, czym różni się stara i nowa matura >>

PO

fot. www.pexels.com

źródło: www.cke.gov.pl

Słowa kluczowe: matura w starej formule, matura na starych zasadach, pytania maturalne, ustna prezentacja

Matura od A do Z

Poprawa matury 2019 - harmonogram matur poprawkowych

Jak i kiedy poprawić maturę? Sprawdźmy!

Epoki literackie - ramy czasowe i charakterystyka

Zobacz, jakie epoki literackie mogą pojawić się na maturze!

Poprawa matury 2020 - harmonogram matur poprawkowych

Jak i kiedy poprawić maturę? Sprawdźmy!

Matura 2020 - co warto wiedzieć?

Przewodnik maturalny dla tegorocznych maturzystów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Dzień Otwarty ONLINE w Akademii Leona Koźmińskiego [Wrzesień 2020]

Poznaj harmonogram wydarzenia, dzięki któremu poznasz zalety studiowania w warszawskiej ALK.

Matura 2020 - jakie wyniki uzyskali maturzyści? [Statystyki]

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki egzaminów dojrzałości w 2020 roku. Jak wypadli tegoroczni maturzyści?

"Kosmetolog - specjalista od stóp do głów" - webinarium Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku [Wrzesień 2020]

Dowiedz się wszystkiego o umiejętnościach i kwalifikacjach w tym zawodzie!

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi - matura 2011 geografia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Dziś piątek trzynastego - maturzyści, sprawdźcie w odpowiedziach, czy ten dzień będzie dla was szczęśliwy!